Повість О. Іваненко «Друкар книжок небачених»: Трагічна доля Івана Федорова, якому судилася посмертна слава, українська література

Повість О. Іваненко «Друкар книжок небачених»: Трагічна доля Івана Федорова, якому судилася посмертна слава, українська література

Хід уроку Повість О. Іваненко «Друкар книжок небачених»: Трагічна доля Івана Федорова, якому судилася посмертна слава, українська література

III. Актуалізація опорних знань

Бесіда за питаннями
• Дайте визначення поняттю «характер героя літературного твору». (Характер літературний — це зображення письменником у художньому творі людини, з властивими їй індивідуальними рисами, які зумовлюють її поведінку, ставлення до інших людей, до життя)
• Як визначити характер того чи іншого героя художнього твору? Під впливом кого і чого він формується?
• Що вам відомо про поняття «портрет героя в художньому творі». (Портрет — зображення в літературному творі зовнішнього вигляду, пози, рухів, виразу обличчя людини, її одягу, взуття тощо)
• Для чого письменники в художніх творах описують зовнішність своїх героїв, а іноді зовсім нічого про них не зазначають?
• Що необхідно для того, щоб літературний герой був не схематичним, а реальним, живим? Наведіть приклади.

IV. Формування і вдосконалення умінь та навичок

Усне малювання.
Уявіть собі, що ви біографи. Складіть анкетну характеристику Івана Федорова, враховуючи дані пункти.
1. Прізвище, ім’я, по батькові героя.
2. Місце проживання.
3. Вік.
4. Професія. Ставлення до професії.
5. Рідня.
6. Друзі
7. Життєве кредо.
8. Життєвий принцип.
9. Сім’я, кохання.

Слово учителя. Перед О. Іваненко стояла проблема, на основі яких позицій давати оцінку тому чи іншому історичному явищу, істороичній особі. І така позиція — ставлення до книги, що в той час набирало політичного і державного значення.
Образ книги — наскрізний образ твору:
— Джерело знань для простого народу: „Стопи книг, однаково великих, однаково гарно оправлених в темну шкіру з тисненням, були перед царем. Скільки людей читатиме їх! Не тільки в церквах лежатимуть вони, як колишні рукописні, важкі, дорогі, недоступні для більшості людей, а зможуть їх купити, читати і не такі вже багаті».
— Зброя у боротьбі за національну незалежність: „Це ж бо було в ті часи, коли польські пани хотіли загарбати собі всі українські землі, завести скрізь католицьку віру. Отже, православні книжки — це була велика зброя проти ополячення».
Через ставлення до книги розкрито й образ Івана Федорова

Робота з цитатним матеріалом: цитатна характеристика образу Івана Федорова:
— мріє зробити книгу, а значить і знання, доступним для простого народу; прагне стояти на захист інтересів свого народу: „І це добре зрозумів Іван Федоров своїм глибоким розумом і відчув себе справжнім борцем за свій народ»;
— своїм талантом служити людям: „Не личить мені в оранці та сіянні насіння життя своє коротати. Замість рала в мене ремесло художнє, замість насіння житнього — духовне насіння повинен я по світу розсівати. І всім роздавати духовну їжу»;
— таке життя обезсмертнює людину. На могилі Івана Федорова його син Іван та учень Гриць поклали плиту з написом:

„Воскресіння із мертвих чекаю.
Друкар книг, перед тим небачених.
Іван Федорович, друкар Москвитін…»

А посеред його знак — кутник і вигін ріки: книги — це ріки, що напувають всесвіт.

Асоціативний ряд
Скласти асоціативний ряд до слова творчість.
Чи властиві ці риси Івану Федорову? А його побратимам?
Т — талант
В — віра, впевненість
О — оригінальність
Р — радість
Ч — чарівність
І — індивідуальність
С — смак
Т — таємничість
Ь

V. Закріплення знань, умінь і навичок

Бесіда
У художньому творі кожен образ є носієм певної ідеї. Яка ж ідея пов’язана з образом Івана Федорова?

Інтерактивна вправа «Мікрофон»
Продовжити речення: Людина народжується для того, щоб… (на прикладі життя Івана Федорова)

Повість О. Іваненко «Друкар книжок небачених»: Трагічна доля Івана Федорова, якому судилася посмертна слава, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *