УРОК № 36 Тема. Контрольна робота № 3. «Творчість М. Куліша, Б.-І. Антонича, О. Турянського, Є. Маланюка, І. Багряного». Тестування, українська література 11 клас

  УРОК № 36 Тема. Контрольна робота № 3. «Творчість М. Куліша, Б.-І. Антонича, О. Турянського, Є. Маланюка, І. Багряного». Тестування, українська література 11 клас

  Мета: актуалізувати, систематизувати й закріпити знання учнів із вивчених тем; виявити рівень знань, умінь та навичок з метою контролю й корекції; розвивати пам’ять, навички аналізу літературних творів, зв’язне писемне мовлення, вміння висловлювати власні думки та доводити їх, посилаючись на текст; виховувати кращі людські якості, любов до літератури, естетичний смак.

  Очікувані результати: учні знають вивчений матеріал, уміють аналізувати твори, характеризувати героїв, висловлювати в письмовій формі власні думки щодо прочитаного, доводити їх за допомогою цитат із творів, складати свої висловлювання.

  Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

  Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

  Хід уроку № 36 Тема. Контрольна робота № 3. «Творчість М. Куліша, Б.-І. Антонича, О. Турянського, Є. Маланюка, І. Багряного». Тестування, українська література 11 клас

  I. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

  II. Основний зміст роботи

  Інструктаж щодо виконання тестів.

  Виконання учнями контрольної роботи.

  Варіант І

  Початковий та середній рівні

  (Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

  1. Вірш, що належить Б.-І. Антоничу,— це:

  А «Під чужим небом»;
  Б «Вишні»;
  В «Київ — традиція»;
  Г «Пам’яті тридцяти».

  2. У. Самчук, Т. Осьмачка, Д. Гуменна, Наталена Королева — це:

  А прозаїки української літератури за кордоном;
  Б поети «Празької школи»;
  В письменники «великої» України;
  Г письменники західноукраїнських земель.

  3. Хто з героїв не є персонажем роману І. Багряного «Тигролови»?

  А Наталка;
  Б Григорій;
  В Уля;
  Г Медвин.

  4. Доповніть речення.

  Сатирична комедія — це…, наприклад… .

  Достатній рівень

  (Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

  5. Схарактеризуйте образ ліричного героя творів Є. Маланюка (чи образ України в його творах).

  6. Напишіть тези (3-4 пункти) на тему «Розвиток літератури ХХ ст. на західноукраїнських землях (до 1939 р.)».

  Високий рівень

  (Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

  7. Виконайте одне із завдань.

  А Напишіть твір на тему «Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості у творі М. Куліша «Мина Мазайло», висловивши власне ставлення до проблеми.

  Б Виходячи з логіки характерів, фактів біографії письменника, продовжіть історію Григорія Многогрішного та Наталки Сірківни з роману І. Багряного «Тигролови».

  Варіант ІІ

  Початковий та середній рівні

  (Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

  1. Вірш, що належить Є. Маланюку,— це:

  А «Арфами, арфами…»;
  Б «Солодкий світ!..»;
  В «Під чужим небом»;
  Г «Для вас, історики майбутні…».

  2. С. Гординський, Ю. Липа, О. Теліга, Ю. Клен, О. Лятуринська, Ю. Дараган, О. Ольжич — це:

  А поети Західної України (до 1939 р.);
  Б поети «Празької школи»;
  В представники еміграційної прози;
  Г представники української історичної прози за кордоном.

  3. Хто з героїв є персонажем роману І. Багряного «Тигролови»?

  А Многогрішний;
  Б Сабо;
  В Аренський (або Мазайло, Розсоха);
  Г Пшилуський.

  4. Доповніть речення.

  Поема у прозі — це…, наприклад… .

  Достатній рівень

  (Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

  5. Схарактеризуйте образ ліричного героя поезій Б.-І. Антонича.

  6. Складіть тези (3-4 пункти) на тему «Особливості поезії представників «Празької школи».

  Високий рівень

  (Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

  7. Виконайте одне із завдань.

  А Напишіть твір на тему «Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння, у комедії М. Куліша «Мина Мазайло».

  Б Виходячи з логіки подій та біографії письменника, допишіть історію, зображену в поемі в прозі «Поза межами болю» О. Турянського, дайте власну оцінку проблемі.

  ІІІ. Підбиття підсумків уроку

  Інтерактивна вправа «Мікрофон».

  — Найскладніше для мене сьогодні було.

  IV. Домашнє завдання

  Підготувати повідомлення.

  УРОК № 36 Тема. Контрольна робота № 3. «Творчість М. Куліша, Б.-І. Антонича, О. Турянського, Є. Маланюка, І. Багряного». Тестування, українська література 11 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 11 клас

  Комментарии закрыты.