УРОК № 36 Тема. Контрольна робота № 3. «Творчість М. Куліша, Б.-І. Антонича, О. Турянського, Є. Маланюка, І. Багряного». Тестування, українська література 11 клас

УРОК № 36 Тема. Контрольна робота № 3. «Творчість М. Куліша, Б.-І. Антонича, О. Турянського, Є. Маланюка, І. Багряного». Тестування, українська література 11 клас

Мета: актуалізувати, систематизувати й закріпити знання учнів із вивчених тем; виявити рівень знань, умінь та навичок з метою контролю й корекції; розвивати пам’ять, навички аналізу літературних творів, зв’язне писемне мовлення, вміння висловлювати власні думки та доводити їх, посилаючись на текст; виховувати кращі людські якості, любов до літератури, естетичний смак.

Очікувані результати: учні знають вивчений матеріал, уміють аналізувати твори, характеризувати героїв, висловлювати в письмовій формі власні думки щодо прочитаного, доводити їх за допомогою цитат із творів, складати свої висловлювання.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Хід уроку № 36 Тема. Контрольна робота № 3. «Творчість М. Куліша, Б.-І. Антонича, О. Турянського, Є. Маланюка, І. Багряного». Тестування, українська література 11 клас

I. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

II. Основний зміст роботи

Інструктаж щодо виконання тестів.

Виконання учнями контрольної роботи.

Варіант І

Початковий та середній рівні

(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

1. Вірш, що належить Б.-І. Антоничу,— це:

А «Під чужим небом»;
Б «Вишні»;
В «Київ — традиція»;
Г «Пам’яті тридцяти».

2. У. Самчук, Т. Осьмачка, Д. Гуменна, Наталена Королева — це:

А прозаїки української літератури за кордоном;
Б поети «Празької школи»;
В письменники «великої» України;
Г письменники західноукраїнських земель.

3. Хто з героїв не є персонажем роману І. Багряного «Тигролови»?

А Наталка;
Б Григорій;
В Уля;
Г Медвин.

4. Доповніть речення.

Сатирична комедія — це…, наприклад… .

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

5. Схарактеризуйте образ ліричного героя творів Є. Маланюка (чи образ України в його творах).

6. Напишіть тези (3-4 пункти) на тему «Розвиток літератури ХХ ст. на західноукраїнських землях (до 1939 р.)».

Високий рівень

(Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.

А Напишіть твір на тему «Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості у творі М. Куліша «Мина Мазайло», висловивши власне ставлення до проблеми.

Б Виходячи з логіки характерів, фактів біографії письменника, продовжіть історію Григорія Многогрішного та Наталки Сірківни з роману І. Багряного «Тигролови».

Варіант ІІ

Початковий та середній рівні

(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

1. Вірш, що належить Є. Маланюку,— це:

А «Арфами, арфами…»;
Б «Солодкий світ!..»;
В «Під чужим небом»;
Г «Для вас, історики майбутні…».

2. С. Гординський, Ю. Липа, О. Теліга, Ю. Клен, О. Лятуринська, Ю. Дараган, О. Ольжич — це:

А поети Західної України (до 1939 р.);
Б поети «Празької школи»;
В представники еміграційної прози;
Г представники української історичної прози за кордоном.

3. Хто з героїв є персонажем роману І. Багряного «Тигролови»?

А Многогрішний;
Б Сабо;
В Аренський (або Мазайло, Розсоха);
Г Пшилуський.

4. Доповніть речення.

Поема у прозі — це…, наприклад… .

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

5. Схарактеризуйте образ ліричного героя поезій Б.-І. Антонича.

6. Складіть тези (3-4 пункти) на тему «Особливості поезії представників «Празької школи».

Високий рівень

(Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.

А Напишіть твір на тему «Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння, у комедії М. Куліша «Мина Мазайло».

Б Виходячи з логіки подій та біографії письменника, допишіть історію, зображену в поемі в прозі «Поза межами болю» О. Турянського, дайте власну оцінку проблемі.

ІІІ. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Найскладніше для мене сьогодні було.

IV. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення.

УРОК № 36 Тема. Контрольна робота № 3. «Творчість М. Куліша, Б.-І. Антонича, О. Турянського, Є. Маланюка, І. Багряного». Тестування, українська література 11 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 11 клас

Комментарии закрыты.