Урок № 35. Тема. Культурне та просторове середовище людини. Узагальнюючий урок, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  Урок № 35. Тема. Культурне та просторове середовище людини. Узагальнюючий урок, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  Мета: визначити рівень засвоєння теоретичних знань і опанування практичними вміннями у період навчання в 7-му класі; розвивати логічне мислення, уміння узагальнювати матеріали, робити висновки.

  Тип уроку: перевірка й оцінювання знань, навичок і вмінь.

  Форма проведення: урок-гра.

  Обладнання: для вчителя — плакати із тестами-запитаннями і таблицею, пам’яткою учасника гри; для учнів — різні художні матеріали, аркуш паперу формату А2.

  ХІД УРОКУ № 35. Тема. Культурне та просторове середовище людини. Узагальнюючий урок, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  I. Організація уваги учнів, оголошення теми та мети уроку

  II. Мотивація навчальної діяльності
  Учитель об’єднує учнів у групи (по 5—7 осіб) і пропонує придумати назву своїй команді.

  III. Розвиваюча гра

  Перший тур.
  Запитання до цього туру складаються із чотирьох тем: «Художні засоби зображення простору», «Об’ємно-просторова форма. Архітектура і місто», «Природне і культурне середовище людини», «Предметне середовище». Запитання до кожної теми поділяються на чотири рівні.
  Учитель подає запитання у вигляді таблиці:

  225

  Команди по черзі вибирають тему, рівень і номер запитання. Один учень із команди дає відповідь.
  За кожну правильну відповідь команда отримує один бал. Виграє та команда, у якій більше балів.

  Пам’ятка учасника гри
  1. Говорити по черзі, а не всім одночасно.
  2. Не перебивати того, хто говорить.
  3. Чітко висловлювати свою думку.

  Тести-запитання до першого туру.

  Тема 1. Художні засоби зображення простору

  І рівень

  1. Жанр образотворчого мистецтва:
  а) пейзаж;
  б) картина;
  в) живопис.

  2. Скульптура — це … образотворчого мистецтва:
  а) жанр;
  б) рід;
  в) вид.

  3. Вид образотворчого мистецтва, до якого належить малюнок, виконаний олівцем, вуглем, гелевою ручкою:
  а) живопис;
  б) графіка;
  в) декоративно-прикладне мистецтво.

  II рівень

  4. Вид перспективи, яка показує зміну кольору і тону віддалених предметів, що сприймаються зором:
  а) лінійна;
  б) повітряна;
  в) кутова.

  5. Пам’ятник значних розмірів, який установлюють на честь важливих історичних подій:
  а) монумент;
  б) декоративна скульптура;
  в) станкова скульптура.

  6. Автор картини «Осінній день. Сокольники»:
  а) М. Кримов;
  б) М. Реріх;
  в) І. Левітан.

  III рівень

  7. Відбиток на папері, шовку та інших матеріалах, виконаний з авторської друкарської форми:
  а) естамп;
  б) малюнок;
  в) начерк.

  8. Гравюра на дереві:
  а) ліногравюра;
  б) офорт;
  в) ксилографія.

  9. Напрямок мистецтва XX ст., основою якого є відмова від реального зображення:
  а) класицизм;
  б) абстрактне мистецтво;
  в) бароко.

  IV рівень
  Скориставшись таблицею, напишіть, якому художнику відповідає назва картини, позначивши цифрою прізвище художника, а літерою — назву його картини.

  226

  Тема 2. Об’ємно-просторова форма. Архітектура і місто

  I рівень

  1. Мистецтво створення споруд:
  а) дизайн;
  б) архітектура;
  в) скульптура.

  2. Внутрішній простір будівлі:
  а) інтер’єр;
  б) екстер’єр;
  в) пленер.

  3. Зовнішній вигляд будинку:
  а) пленер;
  б) інтер’єр;
  в) екстер’єр.

  II рівень

  4. Вид монументально-декоративного мистецтва, до якого належать картини, виконані на склі:
  а) вітраж;
  б) мозаїка;
  в) фреска.

  5. Вид перспективи, яку використав художник у своїй картині (мал. 333):
  а) фронтальна;
  б) кутова;
  в) знизу вгору.

  227Мал. 333. П. Федотов. Сватання майора

  6. Стиль, до якого належить дана споруда (мал. 334):
  а) модерн;
  б) готика;
  в) класицизм.

  228Мал. 334

  ІІІ рівень

  7. Споруда, яка утворена менґірами, встановленими по колу:
  а) кромлех;
  б) дольмен;
  в) менґір.

  8. Архітектор першої ступінчастої піраміди:
  а) Хеопс;
  б) Імхотеп;
  в) Хефрен.

  9. Споруда, в основі якої лежить архітектурний елемент — арка:
  а) Пантеон;
  б) Парфенон;
  в) Колізей.

  IV рівень

  10. Архітектурний стиль, до якого належить Шартський собор Нотр-Дам у Франції:
  а) готичний;
  б) романський;
  в) бароко.

  11. Софія Київська була збудована за наказом:
  а) царя Івана Грозного;
  б) княжни Ольги;
  в) Ярослава Мудрого.

  12. Художнє оформлення вистави засобами живопису, графіки, скульптури, освітлення тощо:
  а) ілюстрація;
  б) декорація;
  в) плакат.

  Тема 3. Природне і культурне середовище людини

  І рівень

  1. Малюнок, що намічає тільки загальні, найважливіші риси:
  а) начерк;
  б) проект;
  в) план.

  2. Яйце, прикрашене крапками:
  а) дряпанка;
  б) писанка;
  в) крапанка.

  3. Крашанки, по яких гострим предметом видряпується малюнок:
  а) мальованки;
  б) дряпанки;
  в) крапанки.

  II рівень

  4. Зображення, яке доповнює будь-який друкований текст:
  а) візерунок;
  б) орнамент;
  в) ілюстрація.

  5. Заголовна сторінка книжки:
  а) титул;
  б) обкладинка;
  в) форзац.

  6. Художник, який працював у галузі ілюстрації:
  а) І. Левітан;
  б) Г. Нарбут;
  в) В. Тропінін.

  III рівень

  7. Художнє конструювання зручних і красивих предметів — це:
  а) декоративно-прикладне мистецтво;
  б) дизайн;
  в) інтер’єр.

  8. Індивідуальна манера, своєрідні неповторні особливості творчості митця: ,
  а) стиль;
  б) мода;
  в) почерк.

  9. Вид скульптури, до якого належить зображення (мал. 335):
  а) монументальна;
  б) монументально-декоративна;
  в) камерна.

  IV рівень

  10. Гармонійна організація природного простору:
  а) садово-паркова скульптура;
  б) дизайн;
  в) ландшафтна архітектура.

  229Мал. 335. Мавпа. Кераміка

  11. Стиль, який має сад, розташований за симетричним малюнком:
  а) японський;
  б) регулярний;
  в) селянський.

  12. Який стиль має сад, складений із піску, гальки і наче випадково розкиданого по них каміння?
  а) Японський;
  б) модерн;
  в) регулярний.

  Тема 4. Предметне середовище

  I рівень

  1. Умовне позначення будь-якого поняття:
  а) символ;
  б) плакат;
  в) знак.

  2. Книжковий знак — це:
  а) заставка;
  б) екслібрис;
  в) піктограма.

  3. Живопис, пов’язаний з архітектурою:
  а) декоративний;
  б) станковий;
  в) монументальний.

  II рівень

  4. Просторове зображення, модель будь-чого в зменшених розмірах:
  а) проект;
  б) дизайн;
  в) макет.

  5. Відтворення об’ємно-пластичних і просторових властивостей предметного світу:
  а) архітектоніка;
  б) моделювання;
  в) макет.

  6. Зв’язок між людиною, твариною, рослиною, довкіллям:
  а) екологія;
  б) атмосфера;
  в) гідросфера.

  III рівень

  7. Друкований відбиток на папері з пластини (дошки), на якій вирізьблено малюнок:
  а) гравюра;
  б) нарис;
  в) ескіз.

  8. Вид образотворчого мистецтва, до якого належить піктографія:
  а) живопис;
  б) графіка;
  в) дизайн.

  9. Малюнок з коротким текстом, який несе в собі агітаційну, інформаційну, рекламну інформацію:
  а) плакат;
  б) листівка;
  в) марка.

  IV рівень

  10. Споруди-фортеці — належать до стилю:
  а) модерн;
  б) готичного;
  в) романського.

  11. Культові споруди-ступи були побудовані:
  а) в Індії;
  б) Китаї;
  в) Росії.

  12. Період розквіту європейської культури, перехід від середньовіччя до нового часу:
  а) готика;
  б) Відродження;
  в) рококо.

  Другий тур.
  Учні виконують колективну композицію на аркуші паперу формату А2 — дружній шарж або комікс на тему «Наш дружній клас» або «Я і мої однокласники», застосовуючи різні художні матеріали, різноманітні техніки та прийоми.

  IV. Завершення уроку

  Групи презентують свої роботи.
  Учитель підводить підсумки: визначає, як працювали команди, та оцінює рівень навчальних досягнень учнів.

  Урок № 35. Тема. Культурне та просторове середовище людини. Узагальнюючий урок, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків малювання, образотворче мистецтво 7 клас

  Комментарии закрыты.