Урок № 35. Тема. Культурне та просторове середовище людини. Узагальнюючий урок, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

Урок № 35. Тема. Культурне та просторове середовище людини. Узагальнюючий урок, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

Мета: визначити рівень засвоєння теоретичних знань і опанування практичними вміннями у період навчання в 7-му класі; розвивати логічне мислення, уміння узагальнювати матеріали, робити висновки.

Тип уроку: перевірка й оцінювання знань, навичок і вмінь.

Форма проведення: урок-гра.

Обладнання: для вчителя — плакати із тестами-запитаннями і таблицею, пам’яткою учасника гри; для учнів — різні художні матеріали, аркуш паперу формату А2.

ХІД УРОКУ № 35. Тема. Культурне та просторове середовище людини. Узагальнюючий урок, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

I. Організація уваги учнів, оголошення теми та мети уроку

II. Мотивація навчальної діяльності
Учитель об’єднує учнів у групи (по 5—7 осіб) і пропонує придумати назву своїй команді.

III. Розвиваюча гра

Перший тур.
Запитання до цього туру складаються із чотирьох тем: «Художні засоби зображення простору», «Об’ємно-просторова форма. Архітектура і місто», «Природне і культурне середовище людини», «Предметне середовище». Запитання до кожної теми поділяються на чотири рівні.
Учитель подає запитання у вигляді таблиці:

225

Команди по черзі вибирають тему, рівень і номер запитання. Один учень із команди дає відповідь.
За кожну правильну відповідь команда отримує один бал. Виграє та команда, у якій більше балів.

Пам’ятка учасника гри
1. Говорити по черзі, а не всім одночасно.
2. Не перебивати того, хто говорить.
3. Чітко висловлювати свою думку.

Тести-запитання до першого туру.

Тема 1. Художні засоби зображення простору

І рівень

1. Жанр образотворчого мистецтва:
а) пейзаж;
б) картина;
в) живопис.

2. Скульптура — це … образотворчого мистецтва:
а) жанр;
б) рід;
в) вид.

3. Вид образотворчого мистецтва, до якого належить малюнок, виконаний олівцем, вуглем, гелевою ручкою:
а) живопис;
б) графіка;
в) декоративно-прикладне мистецтво.

II рівень

4. Вид перспективи, яка показує зміну кольору і тону віддалених предметів, що сприймаються зором:
а) лінійна;
б) повітряна;
в) кутова.

5. Пам’ятник значних розмірів, який установлюють на честь важливих історичних подій:
а) монумент;
б) декоративна скульптура;
в) станкова скульптура.

6. Автор картини «Осінній день. Сокольники»:
а) М. Кримов;
б) М. Реріх;
в) І. Левітан.

III рівень

7. Відбиток на папері, шовку та інших матеріалах, виконаний з авторської друкарської форми:
а) естамп;
б) малюнок;
в) начерк.

8. Гравюра на дереві:
а) ліногравюра;
б) офорт;
в) ксилографія.

9. Напрямок мистецтва XX ст., основою якого є відмова від реального зображення:
а) класицизм;
б) абстрактне мистецтво;
в) бароко.

IV рівень
Скориставшись таблицею, напишіть, якому художнику відповідає назва картини, позначивши цифрою прізвище художника, а літерою — назву його картини.

226

Тема 2. Об’ємно-просторова форма. Архітектура і місто

I рівень

1. Мистецтво створення споруд:
а) дизайн;
б) архітектура;
в) скульптура.

2. Внутрішній простір будівлі:
а) інтер’єр;
б) екстер’єр;
в) пленер.

3. Зовнішній вигляд будинку:
а) пленер;
б) інтер’єр;
в) екстер’єр.

II рівень

4. Вид монументально-декоративного мистецтва, до якого належать картини, виконані на склі:
а) вітраж;
б) мозаїка;
в) фреска.

5. Вид перспективи, яку використав художник у своїй картині (мал. 333):
а) фронтальна;
б) кутова;
в) знизу вгору.

227Мал. 333. П. Федотов. Сватання майора

6. Стиль, до якого належить дана споруда (мал. 334):
а) модерн;
б) готика;
в) класицизм.

228Мал. 334

ІІІ рівень

7. Споруда, яка утворена менґірами, встановленими по колу:
а) кромлех;
б) дольмен;
в) менґір.

8. Архітектор першої ступінчастої піраміди:
а) Хеопс;
б) Імхотеп;
в) Хефрен.

9. Споруда, в основі якої лежить архітектурний елемент — арка:
а) Пантеон;
б) Парфенон;
в) Колізей.

IV рівень

10. Архітектурний стиль, до якого належить Шартський собор Нотр-Дам у Франції:
а) готичний;
б) романський;
в) бароко.

11. Софія Київська була збудована за наказом:
а) царя Івана Грозного;
б) княжни Ольги;
в) Ярослава Мудрого.

12. Художнє оформлення вистави засобами живопису, графіки, скульптури, освітлення тощо:
а) ілюстрація;
б) декорація;
в) плакат.

Тема 3. Природне і культурне середовище людини

І рівень

1. Малюнок, що намічає тільки загальні, найважливіші риси:
а) начерк;
б) проект;
в) план.

2. Яйце, прикрашене крапками:
а) дряпанка;
б) писанка;
в) крапанка.

3. Крашанки, по яких гострим предметом видряпується малюнок:
а) мальованки;
б) дряпанки;
в) крапанки.

II рівень

4. Зображення, яке доповнює будь-який друкований текст:
а) візерунок;
б) орнамент;
в) ілюстрація.

5. Заголовна сторінка книжки:
а) титул;
б) обкладинка;
в) форзац.

6. Художник, який працював у галузі ілюстрації:
а) І. Левітан;
б) Г. Нарбут;
в) В. Тропінін.

III рівень

7. Художнє конструювання зручних і красивих предметів — це:
а) декоративно-прикладне мистецтво;
б) дизайн;
в) інтер’єр.

8. Індивідуальна манера, своєрідні неповторні особливості творчості митця: ,
а) стиль;
б) мода;
в) почерк.

9. Вид скульптури, до якого належить зображення (мал. 335):
а) монументальна;
б) монументально-декоративна;
в) камерна.

IV рівень

10. Гармонійна організація природного простору:
а) садово-паркова скульптура;
б) дизайн;
в) ландшафтна архітектура.

229Мал. 335. Мавпа. Кераміка

11. Стиль, який має сад, розташований за симетричним малюнком:
а) японський;
б) регулярний;
в) селянський.

12. Який стиль має сад, складений із піску, гальки і наче випадково розкиданого по них каміння?
а) Японський;
б) модерн;
в) регулярний.

Тема 4. Предметне середовище

I рівень

1. Умовне позначення будь-якого поняття:
а) символ;
б) плакат;
в) знак.

2. Книжковий знак — це:
а) заставка;
б) екслібрис;
в) піктограма.

3. Живопис, пов’язаний з архітектурою:
а) декоративний;
б) станковий;
в) монументальний.

II рівень

4. Просторове зображення, модель будь-чого в зменшених розмірах:
а) проект;
б) дизайн;
в) макет.

5. Відтворення об’ємно-пластичних і просторових властивостей предметного світу:
а) архітектоніка;
б) моделювання;
в) макет.

6. Зв’язок між людиною, твариною, рослиною, довкіллям:
а) екологія;
б) атмосфера;
в) гідросфера.

III рівень

7. Друкований відбиток на папері з пластини (дошки), на якій вирізьблено малюнок:
а) гравюра;
б) нарис;
в) ескіз.

8. Вид образотворчого мистецтва, до якого належить піктографія:
а) живопис;
б) графіка;
в) дизайн.

9. Малюнок з коротким текстом, який несе в собі агітаційну, інформаційну, рекламну інформацію:
а) плакат;
б) листівка;
в) марка.

IV рівень

10. Споруди-фортеці — належать до стилю:
а) модерн;
б) готичного;
в) романського.

11. Культові споруди-ступи були побудовані:
а) в Індії;
б) Китаї;
в) Росії.

12. Період розквіту європейської культури, перехід від середньовіччя до нового часу:
а) готика;
б) Відродження;
в) рококо.

Другий тур.
Учні виконують колективну композицію на аркуші паперу формату А2 — дружній шарж або комікс на тему «Наш дружній клас» або «Я і мої однокласники», застосовуючи різні художні матеріали, різноманітні техніки та прийоми.

IV. Завершення уроку

Групи презентують свої роботи.
Учитель підводить підсумки: визначає, як працювали команди, та оцінює рівень навчальних досягнень учнів.

Урок № 35. Тема. Культурне та просторове середовище людини. Узагальнюючий урок, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків малювання, образотворче мистецтво 7 клас

Комментарии закрыты.