Б. ЛЕПКИЙ. «МИШКА (КАЗКА ДЛЯ ДІТЕЙ: ДЛЯ МАЛИХ І ВЕЛИКИХ)», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Б. Лепкий. «Мишка (казка для дітей: для малих і великих)», українська література

Хід заняття Б. Лепкий. «Мишка (казка для дітей: для малих і великих)», українська література

III. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Евристична бесіда, пошуково-дослідницькі завдання.

— Що захоплює вас у Б. Лепкому як особистості?

— Як, на вашу думку, написаний у минулому столітті твір «Цвіт щастя» пов’язаний із нашим часом?

— Чи будете ви шукати свою квітку щастя і як саме?

— Знайдіть у тексті і виразно та вдумливо прочитайте фразу, яка вам здалася найкрасивішою, художньо довершеною. Визначте, якими художніми засобами це досягається.

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Виразне читання твору Б. Лепкого «Мишка».

2. Словникова робота

3. Обмін враженнями, евристична бесіда, спостереження над текстом.

— Про який час ідеться у творі Б. Лепкого?

— Що міські миші розповідали про своїх господарів і що Мишка про своїх?

— Як ставилися до війни господарі Мишки, чому?

— Чому Мишці зробилося соромно за свою господиню?

— Яка «велика ідея» зародилася в маленькій мишачій голові?

— Чому Мишка вирішила, що їй із дітьми краще жити в полі, ніж у такій хаті?

— Чому твір «Мишка» має підзаголовок: «Казка для дітей: для малих і великих»?

— Яка головна думка твору?

4. Слово вчителя.

Твір Б. Лепкого за жанровими ознаками нагадує притчу. Згадайте, ми вивчали у 6-му класі подібний твір Е. Андієвської «Казка про яян».

Притча — невелике алегоричне оповідання повчального характеру (це давній жанр, писався здебільшого на релігійну або побутову тему).

5. Спостереження над текстом.

Заповнення таблиці «Трагічне і комічне у творі».

Трагічне Комічне
— війна;
— голод;
— відчай людей;
— страждання голодної дитини;
— жадібність господині й господаря, які радіють із чужого горя
— як господиня говорить про сусідів, що «на гроші ласі й рідного батька продали б»;
— як Мишка характеризує господиню, що язиком торохкотіла голосно на все село;
— як Мишка радіє, що діти сплять і не чують, як люди вміють брехати;
— як господар побачив порожню скриню

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Марійка Допитлива зашифрувала прислів’я, яке, на її думку, співзвучне з ідеєю твору Б. Лепкого «Мишка». Прочитайте його, доповніть іншими прислів’ями на цю тему, які ви знаєте.

ukrainska_literatura_7_klass_21Відповідь: злий плаче від заздрості, а добрий — від радості.

VII. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання.

Б. Лепкий. «Мишка (казка для дітей: для малих і великих)», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *