Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини, українська мова

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини, українська мова

Тема. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. (Вправи 125—128).

Мета. Ознайомити учнів із правописом іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини; формувати вміння і навички користуватись орфографічним словником для перевірки закінчення таких іменників; розвивати словниковий запас учнів; виховувати культуру мовлення.

Обладнання: орфографічні словники, мовний матеріал, прислів’я.

Хід заняття Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини, українська мова

I. Організація класу.

Хто поважає рідну мову — уживає всі її слова безпомилково.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Вправа «Мікрофон».

 • Які закінчення мають іменники жіночого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини?
 • У яких випадках ці іменники мають закінчення -і, а в яких — закінчення -и? Наведіть приклади.

2. Перевірка домашнього завдання (вправа 124).

 • Про що ви дізнались із тексту вправи?
 • Прочитайте кожне речення тексту.
 • Поясніть написання слів з пропущеними буквами.
 • Як ви виконали звуко-буквений аналіз слів дощ, якщо? Прокоментуйте свою роботу.

3. Робота з індивідуальними картками.

 • Відновіть і поясніть зміст кожного прислів’я.
 • Спишіть прислів’я, підкресліть іменники жіночого роду в родовому відмінку однини.
• Без роботивже й ріка тече.
• Людина без Батьківщинидень роком стає.
• В усякої справияк соловей без пісні
• Крапля до крапліпочаток важкий.

4. Пояснювальний диктант.

Край села стояла невелика хата. Вузька втоптана стежка вела від порога до глибокої криниці. Вода в ній була завжди студена і прозора. Понад стежкою росли пахучі квіти. Із хати вийшла молода дівчина. У її довгій косі червоніла стрічка. З вишитої сорочки сміялися голубі незабудки.

 • Визначте відмінок іменників жіночого роду:

І варіант — у п’ятому реченні.

II варіант — у шостому реченні.

III. Повідомлення теми і завдань уроку.

Сьогодні ми продовжимо працювати з іменниками у родовому відмінку однини, але це будуть іменники чоловічого роду.
Отже, шукаємо відповідь на питання: які закінчення мають іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини?

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота над текстом вправи 125.

 • Про що ви дізнались зі змісту тексту?
 • Як називається місцевість, у якій ми з вами проживаємо?
 • Спишіть текст, ставлячи іменники, що в дужках, у родовому відмінку однини.
 • Позначте закінчення у таких іменниках і зробіть висновок.

2. Засвоєння теоретичного матеріалу.

3. Творче списування (за вправою 126).
а) Бесіда за змістом прочитаного.
б) Конкурс заголовків до тексту.
в) Списування тексту з використанням орфографічного словника.
г) Фонетико-орфографічна хвилинка (за табличкою «Вимовляй. Пиши»).

Фізкультхвилинка.

4. Творче списування за зразком (вправа 127).

 • Усно поставте подані іменники у родовому відмінку однини. Перевірте їх закінчення за орфографічним словником.
 • Що об’єднує іменники кожного стовпчика таблички?
 • Складіть і запишіть сім словосполучень з використанням іменників таблички (за вибором) у формі родового відмінка за зразком: сріблястого інею, минулого тижня.

Колективне опрацювання теоретичного матеріалу, с. 65.

 • Усно складіть кілька речень з іменником біль у різних формах. Запам’ятайте правильні форми вживання іменника біль.

5. Робота з таблицею «Словничок».

Мільйон, мізинець, механік.

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

2. Робота з прислів’ями.

 • Складіть прислів’я, ставлячи слова, що в дужках, у родовому відмінку однини.

Зима без (сніг) — літо без (хліб).

(Вовк) боятися — в ліс не ходити.

3. Хвилинка-цікавинка.

VI. Підсумок уроку.

Вправа «Виправ помилки».

З дна океана, малювати з портрета, немає гектару, кров з мізинця, готуємось до диктанта, звук сигнала, провід телефона.
(Океану, гектара, диктанту, сигналу, телефону.)

 • Як себе перевірити, якщо ви не впевнені у правильності виконання завдання? (Орфографічний словник.)

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 64 — правило, с. 66 — вправа 128.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *