Урок № 33 Тема. Олекса Стороженко. «Скарб». Морально-етичні проблеми оповідання. Засоби гумористичного зображення, українська література 7 клас

  Урок № 33 Тема. Олекса Стороженко. «Скарб». Морально-етичні проблеми оповідання. Засоби гумористичного зображення, українська література 7 клас

  Мета: допомогти учням краще засвоїти ідейно-художній зміст оповідання, його морально-етичні уроки та засоби гумористичного зображення образів; розвивати навички спостереження над текстом, його аналізу, висловлення власних суджень щодо загальнолюдських морально-етичних понять; виховувати прагнення до осмисленого, активного, творчого життя.

  Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до твору, таблиця «Види гумору. Засоби гумористичного зображення».

  Теорія літератури: види гумору, засоби гумористичного зображення; символ.

  Хід уроку № 33 Тема. Олекса Стороженко. «Скарб». Морально-етичні проблеми оповідання. Засоби гумористичного зображення, українська література 7 клас

  I. Повідомлення теми й мети уроку

  II. Мотивація навчальної діяльності школярів

  III. Актуалізація опорних знань учнів

  Перевірка домашнього завдання.

  Зачитування (переказування) епізодів оповідання, які запам’яталися найбільше (з обґрунтуванням).

  IV. Формування і вдосконалення умінь та навичок

  1. Слово вчителя.

  Спробуємо накреслити умовну лінію життя головного героя оповідання «Скарб» Павла.

  немовля хлопчик парубок чоловік
  Спить на перині, на печі у просі, у садку під грушею.

   

  Лінія життя рівна, без подій, без роботи, без інтересів, без друзів, без мети.

  — Чи може таке бути? (Може, але письменником дещо гіперболізовано, перебільшено.)

  — Що у вас викликає сміх, насмішку, осуд?

  2. Словникова робота.

  Пригадаємо відомості про гумор, засоби гумористичного зображення.

  (Запис до літературознавчого словничка.)

  Комічне — категорія естетики, що характеризує той аспект освоєння світу, що супроводжується сміхом; поділяється на гумор та сатиру, має проміжні відтінки — дотеп, іронія, сарказм.

  Гумор — доброзичливий сміх, спрямований на викриття певних вад людського характеру чи недоладності у житті людей, у їх поведінці. В гумористичних художніх творах смішне зображується в добродушному жартівливому тоні.

  Іронія — тонка прихована насмішка, кепкування, глузування. Про явище чи особу говориться нібито в позитивному чи захопленому тоні, а розуміти треба протилежне.

  Сатира — гостре висміювання (часто в перебільшеному вигляді) всього нечесного, несправедливого. У сатиричних творах письменники засуджують усе, що є негативним у людському житті.

  Сарказм — зле, в’їдливе висміювання серйозних вад у характері персонажа, подіях та явищах громадського або приватного життя з тим, щоб викрити їхню потворну суть і викоренити, знищити, бо виправити їх не можна.

  3. Бесіда з учнями.

  — Які, на вашу думку, види комічного використовує Олекса Сто-роженко? (Гумор, іронію, сатиру.)

  Для зображення комічного застосовуються певні засоби. Перелічимо основні з них і визначимо, які саме використовує письменник в оповіданні.

  — Сполучення в реченні слів, що означають різнорідні поняття;

  — неправильне розуміння міжмовних омонімів;

  — використання або розуміння метафоричних фразеологізмів у прямому значенні;

  — використання каламбурів — гри звуків або слів;

  — вживання пестливих слів, займенників середнього роду і дієслів у третій особі однини стосовно особи з метою висміювання;

  — використання гіперболи;

  — іронія — вживання слів у протилежному значенні;

  — парадокс — сполучення несумісних понять, що виключають одне одного;

  — макаронічна мова — змішання й перекручення слів різних мов;

  — народна етимологія — перекручення персонажем слів, вимова яких для нього важка;

  — жартівливі народні прислів’я та приказки;

  — дитяча етимологія — шепелявість, картавість та інші вади у мові дітей;

  — урочистий тон і використання відповідних засобів при зображенні буденних подій, описі звичайних предметів;

  — використання політичних або наукових термінів для зображення побутової події чи щоденної роботи;

  — змішання різних стилів літературної мови;

  — характеристичні прізвища;

  — пародія;

  — комічна ситуація, подія, монолог, діалог, герой, деталь.

  4. Пошуково-дослідницька робота.

  (Проводиться самостійно під керівництвом учителя або учнів-асистентів).

  Завдання: відшукати засоби комічного, що їх використовує Олекса Стороженко в оповіданні «Скарб», зробити висновки.

  Просторічні та лайливі слова (телепень, скажена, орав здорово); комічні порівняння, фразеологізми (як той пуцьвірінок, буцім з його чортяка лика дере, як на живіт кричить, як горох з мішка); гіпербола (не випускає мати сина надвір цілий рік — то холодно, то жарко, то сиро); вживання середнього роду (його вигнало та розперло);

  комічний портрет («Лика широка та одутлувата, як у того са-логуба, а руки білі та ніжні, як у панночки»);

  іронія («заснув манесенький»);

  комічні ситуації («…Вийде в садок, ляже під грушею, а часом, глянувши угору, трошки й розсердиться: «Бісові груші,— пробубонить,— які спілі, і над самісінькою головою висять, а ні одна ж то не впаде у рот»»);

  прізвисько Лежень;

  комічна подія (скарб захований у дохлому хорті, якого хлопці жартома вкинули Павлові до хати);

  комічне прислів’я («Хвалить шинкар п’яницю, а дочки своєї за його не віддасть!»)

  Висновки: гумористичне, викривальне зображення головного героя оповідання «Скарб» автор подає, вдаючись до різноманітних засобів, які допомагають викликати відразу до людини, котра нічого у своєму житті не зробила доброго, прожила марно й безцільно, користуючись плодами праці інших.

  5. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

  — Що символізує скарб?

  Очікувані відповіді

  Скарб — узагальнений образ щастя.

  Скарб — добробут, благополуччя.

  Скарб — любов.

  Скарб — здоров’я, життя.

  V. Закріплення знань, умінь та навичок

  Завдання

  Марійка Допитлива зашифрувала прислів’я. Прочитайте їх і скажіть, як вони пов’язані з оповіданням «Скарб».

  ukrainska_literatura_7_klass_20

  Відповідь (додати у повнозначні слова голосні).

  У лінивого піч до спини пристала.

  Спиш, спиш, а спочити ніколи.

  Як спить, то не їсть, а як їсть — не дрімає.

  Спать до обід, то присниться ведмідь.

  Хто горя не бачив, той і щастя не знає.

  VI. Підбиття підсумків уроку

  VII. Домашнє завдання

  Скласти усний твір «Як я розумію щастя» або «Чи хотів би я мати таке щастя, як Павло з оповідання Олекси Стороженка «Скарб»».

   

  Урок № 33 Тема. Олекса Стороженко. «Скарб». Морально-етичні проблеми оповідання. Засоби гумористичного зображення, українська література 7 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 7 клас

  Комментарии закрыты.