Оксана Іваненко. «Друкар книжок небачених», українська література

Оксана Іваненко. «Друкар книжок небачених», українська література

Перебіг заняття Оксана Іваненко. «Друкар книжок небачених», українська література

І. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово

«Хто народжений з талантом і для таланту, той знаходить у ньому своє краще існування»,— говорив видатний німецький поет И. В. Ґете. Ці слова якнайкраще характеризують головного героя історичної повісті О. Іваненко «Друкар книжок небачених» Івана Федорова, з діяльністю якого ми продовжимо знайомитися на сьогоднішньому уроці.

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання.

(Виразне читання, переказ основних епізодів першої умовної частини повісті О. Іваненко «Друкар книжок небачених», їх коментування.)

2. Повідомлення про розвиток книгодрукування.

III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Робота з підручником.

Опрацювання статей та рубрик підручника.

2. Виразне читання другої умовної частини історичної повісті О. Іваненко «Друкар книжок небачених».

3. Словникова робота.

4. Спостереження над текстом.

Схарактеризуйте головного героя повісті О. Іваненко «Друкар книжок небачених» за наведеними цитатами.

  • «Треба нам ще й менші книги друкувати, щоб і проста людина могла їх купити і синів своїх навчати».
  • «Хутір, земля — будемо орати, сіяти… А як же те насіння, що розсівав я досі між людьми своїми книжками? А як же ремесло моє художнє? На рало змінити?»
  • «З новим запалом узявся він до роботи в Острозі. Дарма, що посивіло волосся у друкаря, що нема тої сили, яка була з молоду. Зате є досвіді глибокі знання».
  • «Воскресіння із мертвих чаю. Друкар книг, перед тим небачених. Іван Федорович, друкар Москвитін…»

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

1. Самостійна робота.

Прокоментуйте висловлювання науковця.

Письменниця вдало здійснила художню трансформацію великого за обсягом матеріалу про І. Федорова в порівняно невеликому за обсягом новелістичному життєписі. Оповідь лаконічна, емоційна, нерідко пересипана зрозумілими для дітей афоризмами, образними деталями. Авторка психологізує думки друкаря, простежує зміну зовнішнього вигляду героя і рух його внутрішнього стану. (І. Братусь)

2. Гра «Шифрувальник»

Розшифрувати три ключових слова для уроку.

Відповідь: мрія

Відповідь: перешкоди

Відповідь: відданість

V. Домашнє завдання

Знати зміст історичної повісті О. Іваненко «Друкар книжок небачених», уміти переказувати, аналізувати, висловлювати свої думки та враження.

Оксана Іваненко. «Друкар книжок небачених», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *