Контрольна робота за творчістю В. Підпалого, В. Голобородька, представників сучасної української поезії, українська література

Контрольна робота за творчістю В. Підпалого, В. Голобородька, представників сучасної української поезії, українська література

Перебіг заняття Контрольна робота за творчістю В. Підпалого, В. Голобородька, представників сучасної української поезії, українська література

ВАРІАНТ І

Початковий і середній рівні

1. Установіть відповідність між авторами та назвами їхніх творів.

1 В. ПідпалийА «Коли до вас темної ночі…»
2 В. ГолобородькоБ «Жовтень жовті жолуді»
3 Г. КирпаВ «Із янголом на плечі»
4 А. МойсієнкоГ «Зимовий етюд»
Д «Теплі слова»

Відповіді: 1: 1Г, 2Д, 3А, 4Б;

2. Образ пори року є центральним у віршах
А В. Підпалого та А. Мойсієнка
Б В. Герасим’юка та І. Малковича
В Г. Кирпи та І. Павлюка
Г А. Мойсієнка та В. Герасим’юка

3. У віршах В. Голобородька «Наша мова», «Теплі слова» наскрізними мотивами є
А біблійні
Б історичні
В фольклорні, народознавчі
Г автобіографічні

4. В уривку з вірша І. Малковича «Із янголом на плечі»
…і жене його у спину
сірий маятник життя
використано художній засіб

А метафору
Б анафору
В інверсію
Г порівняння

5. Продовжте речення.

Вільний вірш — це…

Відповіді: 2А, 3В, 4А.

Достатній рівень

6. Зробіть ідейно-художній аналіз вірша сучасного поета, вивчений напам’ять.

Високий рівень

7. Виконайте одне із завдань.

А Напишіть невеликий твір «Образ природи у віршах сучасних українських поетів».
Б Складіть і запишіть діалог між «ліриком» і «фізиком» про роль поезії, рідної мови в житті сучасної людини.

ВАРІАНТ ІІ

Початковий і середній рівні

1. Установіть відповідність між назвами творів та їхніми авторами.

1 «…Бачиш: між трав зелених…»А І. Малкович
2 «З дитинства: дощ» (« Я уплетений…»)Б В. Підпалий
3 «Чоловічий танець»В В. Герасим’юк
4 «Дівчинка»Г І. Павлюк
Д В. Голобородько

Відповіді: 1: 1Б, 2Д, ЗВ, 4Г

2. Образ ангела, який охороняє й підтримує людину, змальовується у віршах
А В. Герасим’юка та І. Малковича
Б І. Малковича та Г. Кирпи
В І. Павлюка та В. Голобородька
Г В. Підпалого та А. Мойсієнка

3. У вірші В. Герасим’юка «Чоловічий танець» поєднані мотиви
А патріотичні з історичними
Б автобіографічні із соціальними
В народознавчі з біблійними
Г трагічні з комічними

4. В уривку з вірша В. Підпалого «Зимовий етюд»
Вечір, мов казка, над Україною, казка, як вечір, аж синьо в очах…

використано художній засіб
А епітети
Б метафору
В гіперболу
Г порівняння

Відповіді: 2Б, 3В, 4Г.

5. Продовжте речення.

Різновидами лірики є лірика…

Достатній рівень

6. Розкажіть про особливості вільного вірша на прикладі творів В. Голобородька

Високий рівень

7. Виконайте одне із завдань.

А Напишіть невеликий твір «Образ рідного краю, рідної мови у віршах сучасних українських поетів».
Б Напишіть листа сучасному письменникові, біографія і творчість якого вас вразили.

Контрольна робота за творчістю В. Підпалого, В. Голобородька, представників сучасної української поезії, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *