Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини, українська мова

Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини, українська мова

Тема. Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 111 — 115).

Мета. Ознайомити учнів із випадками чергування приголосних в іменниках; виробляти навички правильного відмінювання іменників.

Обладнання: мовний матеріал.

Хід заняття Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини, українська мова

III. Актуалізація опорних знань

1. Самостійна робота.

Прочитайте, поясніть, спишіть. У виділених словах визначте рід, число, відмінок.

I варіант

 • Краше фунт розуму, ніж пуд краси.
 • Поганий жнець довго серпа вибирає.

II варіант

 • Героя народжує боротьба.
 • Без вітру і трава не колишеться.

2. Каліграфічна хвилинка.

г к х гкх з ц з зцс

Дуга — дузі, квітка — квітці, вільха — на вільсі

 • Визначте число, рід і відмінок усіх іменників.

IV. Повідомлення теми і завдань

Ви навчились розрізняти відмінки, визначати відмінки іменників. Сьогодні розглянемо нове мовне явище, що представлене у каліграфічній хвилинці, — чергування приголосних.

V. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Вправа-дослідження

 • Про що ви дізналися із прочитаного тексту?
 • Доберіть влучний заголовок до нього.
 • Чи хотілось би вам щось змінити у тексті? Чому?
 • Які недоліки є в ньому? Як їх усунути?
 • Випишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення.
 • Спробуйте сформулювати правило про зміну кінцевих приголосних звуків основи в іменниках жіночого роду перед закінченням -і.
 • Порівняйте свій висновок із правилом на с. 57.
 • У яких відмінках іменників перед закінченням вживаються приголосні [г], [к], [х], а в яких — [з’], [ц’], |с’]?
 • Чому тверді приголосні змінюються на м’які? (Тому що в давальному і місцевому відмінках кінцевий приголосний основи стоїть перед -і. А перед -і вживаються лише м’які або пом’якшені приголосні.)

2. Робота в парах

Чергування кінцевих приголосних [г], [к], [х] на [з’], [ц’], [с’] перед закінченням -і в іменниках чоловічого роду у місцевому відмінку однини.

3. Виконання вправи

Чергування кінцевих приголосних [г], [к], [х] на [з’], [ц’], [с’] перед закінченням -і в іменниках середнього роду у місцевому відмінку однини.

4. Висновок

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправа «Потренуймо пам’ять!»

Прочитайте вірш. Вивчіть його напам’ять (можна в парах).

 • Назвіть іменники, ужиті у місцевому відмінку однини. Поясніть чергування кінцевих приголосних основи у цих словах (можна запропонувати ще раз «порадитись» із правилом, с, 58).
 • Складіть і запишіть речення з цими словами (2 на вибір).

2. Робота з прислів’ями.

 • Поясніть зміст кожного прислів’я.
 • Спишіть, вставивши на місці крапок потрібну букву.
 • Поряд запишіть початкову форму іменників, виділіть в обох словах букви, що позначають звуки, які чергуються.

• Гостя запрошуй на поро…і.

• Хто у кожу…і, тому зима не страшна.

• Що на умі, те й на язи…і.

• Лихе по людях ходить, а не по лу…і.

Наприклад: Що на умі, те й на язиці (язик).

3. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

VII. Підсумок

 • Над чим ви працювали сьогодні на уроці?
 • Чому треба знати про зміну приголосних перед закінченням -і в іменниках різного роду в давальному та місцевому відмінках однини?

Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини, українська мовак

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *