Урок № 31. Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 111-115). Конспекти уроків української мови, 4 клас, нова програма 2015 рік

Урок № 31. Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 111-115). Конспекти уроків української мови, 4 клас, нова програма 2015 рік

Тема. Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 111 — 115).

Мета. Ознайомити учнів із випадками чергування приголосних в іменниках; виробляти навички правильного відмінювання іменників.

Обладнання: мовний матеріал.

Хід уроку № 31. Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 111-115). Конспекти уроків української мови, 4 клас, нова програма 2015 рік

I. Організація класу.

Я всміхнуся сонечку:
— Здрастуй, золоте!
Я всміхнуся квітоньці —
хай вона цвіте!
Я всміхнуся дощику:
— Лийся, мов з відра!
Друзям усміхнуся —
зичу їм добра!

Можна повправлятись у визначенні відмінків іменників.

II. Перевірка домашнього завдання.

 • Які із порад ви найчастіше використовуєте у своєму житті?
 • Прочитайте виписані словосполучення.
 • Прочитайте речення, складені за фотоілюстрацією.
 • Які споріднені слова до іменника розмова ви дібрали? Назвіть у них корінь.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Самостійна робота.

Прочитайте, поясніть, спишіть. У виділених словах визначте рід, число, відмінок.

I варіант

 • Краше фунт розуму, ніж пуд краси.
 • Поганий жнець довго серпа вибирає.

II варіант

 • Героя народжує боротьба.
 • Без вітру і трава не колишеться.

2. Каліграфічна хвилинка.

г к х гкх з ц з зцс

Дуга — дузі, квітка — квітці, вільха — на вільсі

 • Визначте число, рід і відмінок усіх іменників.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

Ви навчились розрізняти відмінки, визначати відмінки іменників. Сьогодні розглянемо нове мовне явище, що представлене у каліграфічній хвилинці, — чергування приголосних.

V. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Вправа-дослідження (вправа 111).

 • Про що ви дізналися із прочитаного тексту?
 • Доберіть влучний заголовок до нього.
 • Чи хотілось би вам щось змінити у тексті? Чому?
 • Які недоліки є в ньому? Як їх усунути?
 • Випишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення.
 • Спробуйте сформулювати правило про зміну кінцевих приголосних звуків основи в іменниках жіночого роду перед закінченням -і.
 • Порівняйте свій висновок із правилом на с. 57.
 • У яких відмінках іменників перед закінченням вживаються приголосні [г], [к], [х], а в яких — [з’], [ц’], |с’]?
 • Чому тверді приголосні змінюються на м’які? (Тому що в давальному і місцевому відмінках кінцевий приголосний основи стоїть перед -і. А перед -і вживаються лише м’які або пом’якшені приголосні.)

2. Робота в парах (вправа 112).

Чергування кінцевих приголосних [г], [к], [х] на [з’], [ц’], [с’] перед закінченням -і в іменниках чоловічого роду у місцевому відмінку однини.

3. Виконання вправи 113.

Чергування кінцевих приголосних [г], [к], [х] на [з’], [ц’], [с’] перед закінченням -і в іменниках середнього роду у місцевому відмінку однини.

4. Висновок (правило, с. 58).

Фізкультхвилинка.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправа «Потренуймо пам’ять!» (за вправою 114).

Прочитайте вірш. Вивчіть його напам’ять (можна в парах).

 • Назвіть іменники, ужиті у місцевому відмінку однини. Поясніть чергування кінцевих приголосних основи у цих словах (можна запропонувати ще раз «порадитись» із правилом, с, 58).
 • Складіть і запишіть речення з цими словами (2 на вибір).

2. Робота з прислів’ями.

 • Поясніть зміст кожного прислів’я.
 • Спишіть, вставивши на місці крапок потрібну букву.
 • Поряд запишіть початкову форму іменників, виділіть в обох словах букви, що позначають звуки, які чергуються.

• Гостя запрошуй на поро…і.

• Хто у кожу…і, тому зима не страшна.

• Що на умі, те й на язи…і.

• Лихе по людях ходить, а не по лу…і.

Наприклад: Що на умі, те й на язиці (язик).

3. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

VII. Підсумок уроку.

Вправа «Інтерв’ю».

 • Над чим ви працювали сьогодні на уроці?
 • Чому треба знати про зміну приголосних перед закінченням -і в іменниках різного роду в давальному та місцевому відмінках однини?

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 57, 58 — правило, с. 58 — вправа 115 (завдання 3).

Урок № 31. Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 111-115). Конспекти уроків української мови, 4 клас, нова програма 2015 рік

Повернутись на сторінку Конспекти уроків української мови, 4 клас, нова програма 2015 рік