УРОК № 31 Тема. Контрольна робота. «Творчість І. Франка. Огляд літератури 10-х років ХХ ст. Б. Грінченко», українська література 10 клас

  УРОК № 31 Тема. Контрольна робота. «Творчість І. Франка. Огляд літератури 10-х років ХХ ст. Б. Грінченко», українська література 10 клас

  Мета: актуалізувати й закріпити знання учнів з вивчених тем; виявити рівень знань, умінь та навичок з метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, уміння аналізувати ідейно-художній зміст творів, висловлювати власні судження, співставляти літературні явища з явищами реального життя, проводити аналогії; виховувати прагнення жити за законами добра й справедливості, високого гуманізму.

  Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

  Теорія літератури: сонет, філософська, громадянська поезія, віршові розміри, терцини.

  ХІД УРОКУ № 31 Тема. Контрольна робота. «Творчість І. Франка. Огляд літератури 10-х років ХХ ст. Б. Грінченко», українська література 10 клас

  I. Оголошення теми й мети уроку

  ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

  ІІІ. Основний зміст роботи

  1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

  2. Виконання учнями контрольної роботи.

  Варіант І

  Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

  1. Уособленням боротьби між «естетом» і «живим чоловіком» є образ:

  А Олександера з «Легенди про вічне життя» І. Франка;
  Б ліричного героя «Сікстинської мадонни» І. Франка;
  В героя-адресата з новели «Сойчине крило» І. Франка;
  Г Мойсея з однойменної поеми І. Франка.

  2. «Молода муза» — це:

  А альманах;
  Б угруповання;
  В літературна газета;
  Г літературний напрям.

  3. Франкова концепція поступу людства, незламний оптимізм виражені у творі:

  А «Гімн»;
  Б «Декадент»;
  В «Легенда про вічне життя»;
  Г «Безмежнеє поле…».

  4. Доповніть речення.

  «Сонет — це … , наприклад, …»

  Достатній рівень

  (Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

  5. Визначте проблематику поеми І. Франка «Мойсей», віршовий розмір, яким вона написана, за уривком:

  Сорок літ проблукавши, Мойсей,
  По арабській пустині
  Наблизився з народом своїм
  О межу к Палестині.
  (Анапест.)

  6. Поясніть причини неординарного вчинку під час пожежі головної героїні оповідання Б. Грінченка «Каторжна».

  Високий рівень

  (Правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 бали.)

  7. Виконайте одне із завдань.

  А Висловіть свої судження про шляхи поступу людства (за творами І. Франка та власним баченням).
  Б Напишіть твір-роздум «Життєві шляхи І. Франка та Б. Грінченка — приклад наполегливості й працелюбності як вирішальних факторів на шляху до поставленої мети, успіху».

  Варіант II

  Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

  1. «Ліричною драмою» названа така поетична збірка І. Франка:

  А «Із днів журби»;
  Б «Мій Ізмарагд»;
  В «З вершин і низин»;
    Г «Зів’яле листя».

  2. «З-над хмар і долин» — це:

  А Збірка І. Франка;
  Б гурток молодих літераторів;
  В альманах початку ХХ ст.;
  Г щоденна літературна газета 10-х р. ХХ ст.

  3. Символ вічної жіночності, материнства, краси змальований Франком у творі;

  А «Ой ти, дівчино, з горіха зерня.»;
  Б «Сікстинська мадонна»;
  В «Чого являєшся мені.»;
  Г «Безмежнеє поле.».

  4. Доповніть речення.

  «Терцини — це … , ними написано …»

  Достатній рівень

  (Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

  5. Зробіть короткий ідейно-художній аналіз прологу до поеми І. Франка «Мойсей», визначте його віршовий розмір за уривком:

  О ні! Не самі сльози і зітхання
  Тобі судились! Вірю в силу духа
  І в день воскресний твойого повстання.
  (Ямб.)

  6. Розкрийте чинники формування характеру Докії — головної героїні оповідання Б. Грінченка «Каторжна».

  Високий рівень

  (Правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 бали.)

  7. Виконайте одне із завдань.

  А Висловіть свої судження про відповідальність місії провідників нації, народу, керівників держави (за думкою І. Франка та власним баченням).
  Б Напишіть твір-роздум «Любов як найвеличніше з людських почуттів у творах І. Франка і Б. Грінченка та в моєму розумінні».

  ІV. Підбиття підсумків уроку

  V. Домашнє завдання

  Індивідуальне завдання. Прочитати одну з новел М. Коцюбинського.

   

  УРОК № 31 Тема. Контрольна робота. «Творчість І. Франка. Огляд літератури 10-х років ХХ ст. Б. Грінченко», українська література 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти української літератури. 10 клас

  Комментарии закрыты.