УРОК № 31 Тема. Контрольна робота. «Творчість І. Франка. Огляд літератури 10-х років ХХ ст. Б. Грінченко», українська література 10 клас

УРОК № 31 Тема. Контрольна робота. «Творчість І. Франка. Огляд літератури 10-х років ХХ ст. Б. Грінченко», українська література 10 клас

Мета: актуалізувати й закріпити знання учнів з вивчених тем; виявити рівень знань, умінь та навичок з метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, уміння аналізувати ідейно-художній зміст творів, висловлювати власні судження, співставляти літературні явища з явищами реального життя, проводити аналогії; виховувати прагнення жити за законами добра й справедливості, високого гуманізму.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Теорія літератури: сонет, філософська, громадянська поезія, віршові розміри, терцини.

ХІД УРОКУ № 31 Тема. Контрольна робота. «Творчість І. Франка. Огляд літератури 10-х років ХХ ст. Б. Грінченко», українська література 10 клас

I. Оголошення теми й мети уроку

ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

ІІІ. Основний зміст роботи

1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2. Виконання учнями контрольної роботи.

Варіант І

Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Уособленням боротьби між «естетом» і «живим чоловіком» є образ:

А Олександера з «Легенди про вічне життя» І. Франка;
Б ліричного героя «Сікстинської мадонни» І. Франка;
В героя-адресата з новели «Сойчине крило» І. Франка;
Г Мойсея з однойменної поеми І. Франка.

2. «Молода муза» — це:

А альманах;
Б угруповання;
В літературна газета;
Г літературний напрям.

3. Франкова концепція поступу людства, незламний оптимізм виражені у творі:

А «Гімн»;
Б «Декадент»;
В «Легенда про вічне життя»;
Г «Безмежнеє поле…».

4. Доповніть речення.

«Сонет — це … , наприклад, …»

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

5. Визначте проблематику поеми І. Франка «Мойсей», віршовий розмір, яким вона написана, за уривком:

Сорок літ проблукавши, Мойсей,
По арабській пустині
Наблизився з народом своїм
О межу к Палестині.
(Анапест.)

6. Поясніть причини неординарного вчинку під час пожежі головної героїні оповідання Б. Грінченка «Каторжна».

Високий рівень

(Правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.

А Висловіть свої судження про шляхи поступу людства (за творами І. Франка та власним баченням).
Б Напишіть твір-роздум «Життєві шляхи І. Франка та Б. Грінченка — приклад наполегливості й працелюбності як вирішальних факторів на шляху до поставленої мети, успіху».

Варіант II

Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. «Ліричною драмою» названа така поетична збірка І. Франка:

А «Із днів журби»;
Б «Мій Ізмарагд»;
В «З вершин і низин»;
  Г «Зів’яле листя».

2. «З-над хмар і долин» — це:

А Збірка І. Франка;
Б гурток молодих літераторів;
В альманах початку ХХ ст.;
Г щоденна літературна газета 10-х р. ХХ ст.

3. Символ вічної жіночності, материнства, краси змальований Франком у творі;

А «Ой ти, дівчино, з горіха зерня.»;
Б «Сікстинська мадонна»;
В «Чого являєшся мені.»;
Г «Безмежнеє поле.».

4. Доповніть речення.

«Терцини — це … , ними написано …»

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

5. Зробіть короткий ідейно-художній аналіз прологу до поеми І. Франка «Мойсей», визначте його віршовий розмір за уривком:

О ні! Не самі сльози і зітхання
Тобі судились! Вірю в силу духа
І в день воскресний твойого повстання.
(Ямб.)

6. Розкрийте чинники формування характеру Докії — головної героїні оповідання Б. Грінченка «Каторжна».

Високий рівень

(Правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.

А Висловіть свої судження про відповідальність місії провідників нації, народу, керівників держави (за думкою І. Франка та власним баченням).
Б Напишіть твір-роздум «Любов як найвеличніше з людських почуттів у творах І. Франка і Б. Грінченка та в моєму розумінні».

ІV. Підбиття підсумків уроку

V. Домашнє завдання

Індивідуальне завдання. Прочитати одну з новел М. Коцюбинського.

 

УРОК № 31 Тема. Контрольна робота. «Творчість І. Франка. Огляд літератури 10-х років ХХ ст. Б. Грінченко», українська література 10 клас

Повернутися на сторінку Конспекти української літератури. 10 клас

Комментарии закрыты.