УРОК № 30. Тема. Плакат «Екологія», образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  УРОК № 30. Тема. Плакат «Екологія», образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  Мета: учити виконувати плакат, застосовувати отримані знання в розв’язанні нових практичних завдань, використовувати художньо виразні засоби плакатної графіки; удосконалювати знання і вміння при стилізації реальних форм в умовно-графічні; розвивати прагнення до творчого пошуку та колористичної культури; виховувати любов до рідгіого краю та бережне ставлення до навколишнього середовища.

  Тип уроку: застосування знань, навичок і вмінь.

  Обладнання: для вчителя — відеоряд з різними видами плакатів, плакати з різними видами шрифтів; для учнів — ескізи до екологічного плаката, альбом, фарби, графічні матеріали, кольоровий папір за вибором.

  ХІД УРОКУ № 30. Тема. Плакат «Екологія», образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  І. Організація уваги учнів, оголошення теми та мети уроку

  II. Мотивація навчальної діяльності

  Слово вчителя.
  Найсумнішим висновком, нещодавно зробленим ученими, є те, що Земля як планета, як довкілля не вічна. Вона не встигає загоювати рани, завдані людською діяльністю, особливо внаслідок розвитку техніки і виробництва. Отже, для того щоб Земля не загинула, слід кардинально змінити ставлення людини до природи.
  Бурхливий розвиток промислового виробництва, будівництво міст, селищ, сіл, розширення мережі залізничних та автомобільних шляхів, осушення боліт, зрошення посушливих земель — усе це призвело до порушення екологічної рівноваги в природі.
  Сьогодні Україна — одна з екологічно «забруднених» країн, тому що перенасичена хімічними, металургійними, гірничо-видобувними виробництвами із застарілими технологіями. Тільки за останні п’ять років всіма джерелами забруднення було викинуто в атмосферу більше 100 млн тонн шкідливих речовин.
  20 відсотків міського населення проживає в зонах, де гранично допустимі норми концентрації шкідливих речовин у повітрі перевищені у 15 разів і більше. У результаті зміни факторів навколишнього середовища людина була змушена почати пристосовуватися з метою збереження свого здоров’я і самого життя в умовах, що склалися. У зв’язку з цим активно почала працювати Всесвітня програма охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів землі, прийнята ООН.
  Сьогодні зрозуміло, що природа не зможе існувати, якщо ми всі разом, усі мешканці Землі, не докладемо зусиль, щоб її охороняти і зберігати.

  III. Вивчення нового матеріалу

  Слово вчителя.
  У наш час плакат став чи не найпомітнішим видом графіки. Плакати можна побачити в школі, на вулиці, на стадіоні. Вони бувають навчальні, політичні, сатиричні й рекламні. Але для всіх їх різновидів характерні загальні риси: чіткість, виразність, узагальненість образів. Пояснюється це тим, що плакати розраховані на сприйняття з певної відстані й призначені на швидкий, миттєвий вплив.
  Плакат не може бути в’ялим, повсякденним, звичайним. Якість плаката в значній мірі залежить від того, наскільки яскраво і переконливо виражена в ньому ідея, заради якої він створений.
  У плакаті допустимо свідоме перебільшення і загострення образу. Плакатам властива символіка (вираження ідеї і поняття за допомогою умовних знаків — символів) і оригінальне композиційне та кольорове вирішення геми.

  Організація сприймання творів мистецтва.
  Учитель звертає увагу учнів на відеоряд плакатів (мал. 310— 316):
  Л. Айрапетянц. «Осторожно!». 1977 р.
  В. Вітер. «Берегите природу!». 1981 р.
  І. Єгорова. «Красная книга заїцищает природу». 1981 р.
  В. Щостя. «Ни пуха ни пера…». 1981 р.
  А. Сівов. «Браконьєр — враг природи». 1981 р.
  А. Сівов. «Берегите лес!». 1976 р.
  А. Архіпова. «Берегите!». 1979 р.
  І. Авасопов. «Берегите родную природу!». 1979 р.
  Учитель не залишає поза увагою ні одного плаката. Він дає можливість учням побачити, як художник вирішив поставлене перед ним завдання: який вибрав шрифт, як його розташував, як підібрав кольори, як поєднав текст із зображенням.

  216Мал. 310—316

  Учні приходять до висновку, що майстер зробив саме так, а не інакше, тому що різноманітність шрифтів, композиційне і кольорове вирішення, як правило, пов’язані зі змістом тексту, з характером роботи. Саме змістом і характером завдання визначається вибір художником того або іншого малюнка шрифту, того або іншого композиційного і кольорового вирішення.

  IV. Практична діяльність учнів
  Учні виконують плакат «Екологія», спираючись на зібраний підготовчий матеріал: ескізи, малюнки, фотографічні матеріали, літературні джерела тощо.
  Учні працюють над плакатом у такій послідовності:
  1. Виконати начерки загальної композиції.
  2. Знайти співвідношення малюнка та тексту.
  3. Перевірити композиційне вирішення.
  4. Опрацювати деталі плаката.
  5. Виконати плакат у кольорі, враховуючи символіку кольорів.
  6. Перевірити і доопрацювати композицію.

  Учитель контролює роботу учнів, допомагає порадами, рекомендаціями.
  Учитель зазначає, що у плакаті часто застосовуються образотворчі метафори, загальноприйятні символи, узагальнені форми предметів.
  Важливу роль у плакаті відіграють характер шрифту й розташування тексту, яскраве умовне декоративно-кольорове рішення.
  Для багатьох плакатів на міжнародні й побутові теми є типовими сатиричні образи узагальнюючого характеру.

  V. Завершення уроку
  Учитель організовує виставку плакатів. Учні рецензують та оцінюють роботи однокласників. Кращі роботи експонуються на загал ьношкільній виставці «Земля — наш дім. Збережемо його!».

  VI. Домашнє завдання
  Принести: альбом, графічні матеріали, фарби, палітру, пензлі, серветку, гумку, склянку для води.

  УРОК № 30. Тема. Плакат «Екологія», образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків малювання, образотворче мистецтво 7 клас

  Комментарии закрыты.