УРОК № 30 Тема. О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення, українська література 11 клас

  УРОК № 30 Тема. О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення, українська література 11 клас

  Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю письменника, його стильовою манерою, джерелами творчості; викликати інтерес до них; розвивати навички виразного читання напам’ять, сприйняття матеріалу на слух, виділення головного; поглиблювати вміння аналізувати суспільні та літературні події, поняття; виховувати волю до життя, несприйняття антигуманних явищ.

  Очікувані результати: учні знають матеріал про життєвий і творчий шлях поета, історичні обставини періоду Першої світової війни; вміють визначати жанр «поезії в прозі», тематику та проблематику твору, його особливості.

  Обладнання: карта Європи часів Першої світової війни, портрет письменника, видання твору, словники, ілюстративні матеріали до біографії.

  Тип уроку: комбінований.

  Хід уроку № 30 Тема. О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення, українська література 11 клас

  І. Актуалізація опорних знань учнів

  Перевірка домашнього завдання.

  Розповідь напам’ять віршів Б.-І. Антонича, їх аналіз, наведення прикладів міфологічності та асоціативності в них.

  ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

  Вступне слово вчителя.

  Ім’я О. Турянського, із творчістю якого ми розпочинаємо знайомство, до недавнього часу було мало відомим широкому колу читачів. Між тим, європейська критика зіставляла його «Поза межами болю» з такими творами, як «Вогонь» А. Барбюса, «Червоний сміх» Л. Андреєва, Е.-М. Ремарка та ін., віддаючи перевагу українському письменникові.

  Згадаймо ще такі твори, як «Любов до життя» Дж. Лондона, «Старий і море» Е. Хемінгуея, «Воля до життя» О. Довженка. Твір О. Турянського — із цього ряду, бо в ньому йдеться про те, як людина потрапляє в критичну, екстремальну ситуацію і рятує її лише жага життя, сильна воля.

  III. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу; формування вмінь та навичок

  Міні-лекція вчителя (або повідомлення учня).

  Осип Васильович Турянський народився 22 лютого 1880 року в с. Оглядів Радехівського району, що на Львівщині, в селянській сім’ї. Був найстаршим із восьми дітей. При підтримці сільського вчителя вступив до Львівської української гімназії, згодом закінчив філософський факультет Віденського університету, де й захистив докторську дисертацію.

  Перші оповідання письменника побачили світ 1908 року. З 1910-го Турянський викладає українську мову та літературу в Перемишлянській гімназії. Восени 1914-го був мобілізований в австрійську армію і відправлений на сербсько-австрійський фронт, потрапив до полону. Все пережите в таборі для інтернованих на італійському острові Ельбі О. Турянський відтворив у повісті «Поза межами болю» (1917).

  Українська література не багата на твори, що осмислюють Першу світову війну (назвемо ще «Записки полоненого» Олекси Кобця, твори В. Стефаника). Повість-поема Турянського, написана в стильовому ключі експресіонізму, є видатним явищем у літературі українського модернізму.

  Після повернення з Італії до Відня О. Турянський викладає порівняльне право у Віденському університеті. Останнє десятиліття (1923-1933) працює в Галичині, займається видавничою та педагогічною діяльністю.

  …Підірване сербським полоном здоров’я швидко тануло, і 28 березня 1933 року письменника не стало. Через п’ятдесят років стараннями ентузіастів була розшукана могила на Личаківському цвинтарі у Львові, а в Києві видано твори «Поза межами болю. Повість-поема. Син землі. Роман. Оповідання» із передмовою С. Пінчука та вступним словом Р. Федоріва.

  Робота зі словником літературознавчих термінів.

  Експресіонізм (від фр. expression — вираження, виразність), як й імпресіонізм, постав у творчості західноєвропейських художників (Ван Гог, Едвард Мунк, Поль Сезанн, Поль Гоген, Анрі Матісс та ін.). Згодом експресіоністичний стиль засвоює німецька література (С. Георге, Г. Тракль, Ф. Кафка, Б. Брехт тощо), а далі й інші європейські літератури. Для цього стилю характерна зацікавленість глибинними психічними процесами, заперечення як позитивізму, так і раціоналізму, оновлення формально-стилістичних засобів, художньої образності й виразності, часом непоєднуваних між собою, як-от глибокий ліризм і всеохопний пафос, суб’єктивізм і зацікавленість громадянською темою.

  Український експресіонізм започаткував В. Стефаник, який від декадентських поезій у прозі перейшов на засади експресіонізму. Класичний експресіонізм утвердив О. Турянський повістю «Поза межами болю».

  У стильову течію експресіонізму частково вписується творчість М. Куліша («97»), експресіоністичні риси помічаємо у збірці М. Бажана «17-й патруль», а особливо в прозі М. Хвильового, І. Дніпровського, Ю. Липи та Т. Осьмачки.

  Поема в прозі — ліро-епічний твір, у якому наявний розгорнутий динамічний, напружений сюжет, використовуються ліричні та епічні засоби у відображенні дійсності, розкривається внутрішній стан героїв, паралельно з образами, що входять у розвиток сюжету, є образ ліричного героя; написаний у прозі.

  О. Турянський писав у стилі експресіонізму.

  Риси експресіонізму у світовому літературному процесі:

  — метою мистецтва проголошувалось спонтанне, вибухоподібне вираження «Я» художника, внутрішній світ якого вважався єдиною реальністю;

  — творець не має бути пов’язаний з матеріальним світом, що уособлює хаос, зло;

  — свідоме перекручування форм дійсності. Естетичні принципи експресіонізму:

  — тяжіння до абстракцій;

  — заміна конкретних персонажів символами (Жінка, Шалений Воїн, Розпач);

  — кричущі художні засоби;

  — гротеск;

  — гіпертрофована емоційність;

  — різноманітні ефекти;

  — естетизація потворного.

  Жанр твору О. Турянського визначається як поема в прозі.

  Слово вчителя.

  У творі О. Турянського історичний матеріал Першої світової війни використано як предмет художнього узагальнення.

  Коротке повідомлення учня.

  (Учень розповідає про Першу світову війну.)

  Слово вчителя.

  Хоча твір і стосується певного історичного періоду, автор вдається до прийому умовності зображення. Події відбуваються поза конкретним часом і простором, тому що порушуються проблеми вічні й загальнолюдські.

  Повідомлення учнів.

  (Учні розповідають про оповідання Дж. Лондона «Любов до життя» та О. Довженка «Воля до життя».)

  IV. Закріплення знань, умінь та навичок

  Бесіда.

  — Чи зацікавила вас така тема?

  — Яка з проблем вам здалася найактуальнішою?

  — Якої ви думки про експресіонізм у літературі?

  V. Підбиття підсумків уроку

  Інтерактивна вправа «Мікрофон».

  — Мене зацікавило…

  VI. Домашнє завдання

  Прочитати поему в прозі О. Турянського «Поза межами болю», вміти висловлювати власну думку щодо прочитаного.

   

  УРОК № 30 Тема. О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення, українська література 11 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 11 клас

  Комментарии закрыты.