Трагічний і героїчний пафоси козацьких і чумацьких пісень. «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька», українська література

Трагічний і героїчний пафоси козацьких і чумацьких пісень. «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька», українська література

Перебіг заняття Трагічний і героїчний пафоси козацьких і чумацьких пісень. «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька», українська література

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Робота з таблицею

Жанри соціально-побутових пісеньОсобливості

2. Розгадування кросворда

 1. Людина, яка позбавлена волі та має пана. (Кріпак)
 2. У кріпацьких піснях показано, як принижували… (гідність) людей-кріпаків.
 3. Також показане підневільне життя. (селян).
 4. Кріпаком був і відомий поет Тарас. (Шевченко).
 5. Єдиною розрадою і розвагою кріпаків була. (пісня).

V. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Колективна робота з висловлюваннями про пісню

 1. Українська пісня має так багато мистецьких вартостей, що їх неможливо перерахувати. Це мистецтво глибоко народне тому, що з нього безпосередньо промовляє до нас своєрідна чиста душа українського народу (З. Неєдли).
 2. Українська народна поезія найбагатша й найкрасивіша в Європі. Вона відзначається великими мистецькими вартостями й поетичним натхненням, влучністю вислову та має в собі щось зворушливе, величаве, щось чутливо-чуле, сумовите й живописне (А. Люкшич).
 3. До найзначніших явищ у слов’янських літературах належить українська поезія, яка виділяється високими мистецькими вартостями й історизмом (Ф. Вимазал).
 4. Українські народні пісні будуть покладені в основу літератури майбутнього (Ю. Словацький).
 5. Українські простори — столиця ліричної поезії. Звідси пісні невідомих авторів поширювалися по всій Слов’янщині (А Міцкевич).
 6. Українська пісня — це геніальна поетична біографія українського народу (О. Довженко).
 7. Пісня — це коли душа сповідається (Гр. Тютюнник).

2. Гра «Вірю — не вірю»

 1. Козацькі пісні пов’язані з історією народу. (Так)
 2. Чумаки їздили за сіллю на південь України (Так).
 3. Бурлаками називали кріпаків, яких віддавали в солдати. (Ні)
 4. «Ой на горі та женці жнуть» належить до календарно- обрядових пісень. (Ні)
 5. У піснях кріпацького циклу можна простежити бунтівні настрої. (Так)
 6. Великий цикл заробітчанських пісень присвячений еміграції селян до Америки та Канади. (Так)
 7. У козацьких піснях переважно йдеться про почуття героя, а не про історичні події. (Так)

3. Виразне читання пісні «Стоїть явір над водою»

Бесіда за змістом прочитаного

 • До якого жанру соціально-побутових пісень належить «Стоїть явір над водою»? Свою думку доведіть.
 • Як саме у творі передано несподіваність вербування козака в солдати?
 • Які рядки дозволяють стверджувати, що козак не бажає солдатської служби?
 • Які почуття сколихнула у вас пісня?

4. Гра «Хто швидше?»

Клас об’єднується у дві команди, учасники кожної мають якомога швидше виписати з тексту пісні «Стоїть явір над водою» пестливі слова.

5. Виразне читання пісні «Гомін, гомін по діброві»

Бесіда за змістом прочитаного

 • Як ви гадаєте, до якого різновиду соціально-побутових пісень належить пісня «Гомін, гомін по діброві»? Свою думку аргументуйте.
 • На початку пісні використано мотив вигнання молодого козака матір’ю з дому, однак відомо, що жодна українка своєму синові не бажала подібних випробувань.
 • Для чого, на вашу думку, використано в пісні подібний прийом?
 • Які рядки свідчать про величезну турботу неньки про сина та про її любов до нього?

6. Гра «Хто уважніший?»

Клас об’єднується у дві команди. За кілька хвилин учасники команд повинні виписати з пісні «Гомін, гомін по діброві» метафори та персоніфікації. Перемагає та команда, учасники якої якісніше впораються із завданням.

7. Виразне читання пісні «Ой у степу криниченька»

Бесіда за змістом прочитаного

 • До якого жанру належить пісня «Ой у степу криниченька»? Свої міркування доведіть. Про яку трагедію йдеться в пісні?
 • Чому пісня, на перший погляд, здається жартівливою?
 • Як ви гадаєте, чому серед чумацьких пісень переважають сумні?

Трагічний і героїчний пафоси козацьких і чумацьких пісень. «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *