РОДИННО-ПОБУТОВІ ПІСНІ, ЇХНІ ОСОБЛИВОСТІ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Родинно-побутові пісні, їхні особливості, українська література

Хід заняття Родинно-побутові пісні, їхні особливості, українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово

«Мені завжди здається,— писала видатна українська поетеса Леся Українка,— що коли де можна побачити вдачу народу, то це скоріше в ліричних піснях.» Як бачимо, ліричною піснею, особливо родинно-побутовою, захоплювалися раніше й захоплюються тепер. Про це свідчить те, що сучасні естрадні співаки — Таїсія Повалій, Віталій Козловський, брати Яремчуки, Павло Дворський та багато інших — із задоволенням їх виконують. У чому ж сила й краса української народної пісні? Це ми й намагатимемося з’ясувати на уроці.

II. Оголошення теми й мети

«Хвилинка мудрості».

IІІ. Актуалізація опорних знань

1. Виразна розповідь напам’ять (або співання) вивчених ліричних пісень родинно-побутового циклу.

2. Виконання індивідуально-групових завдань.

I група (ряд) описує кольорові асоціації, які викликає у них лірична пісня (з обґрунтуванням).

II група (ряд) описує настрій, який викликають вивчені пісні (з обґрунтуванням).

III група (ряд) описує запахові й дотикові відчуття, асоціації, що викликають пісні. (Наприклад, пісня «Цвіте терен» — ніжний запах квітучих рослин; пісня «Місяць на небі» — річкова свіжість і под.)

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Виразне читання, прослуховування аудіозаписів пісні «В кінці греблі шумлять верби…»

2. Евристична бесіда.

— Який мотив порівняно з іншими піснями помітний у цьому народному творі? (Історичний, пов’язаний із козацтвом та необхідністю виконувати свій військовий обов’язок для козака.)

— Як можна охарактеризувати дівчину? (Полюбила ще дуже молодою; вірна своєму коханню, дуже працьовита, дбайлива.)

— Які художні особливості притаманні пісні? (Крім традиційних, багато конкретних реалій — верби в кінці греблі, зелені огірочки з жовтими квіточками.)

3. Виразне читання, прослуховування аудіозаписів пісень «За городом качки пливуть», «Лугом іду, коня веду».

4. Евристична бесіда.

— Які мотиви відчутні у піснях? (Жартівливо-сатиричні.)

— Який новий художній прийом у них використано? (Протиставлення, антитеза; працьовиті — ледачі, багаті — бідні.)

— Які норми народної моралі утверджуються в пісні? (Одружуватися треба, маючи взаємні почуття, а не заради багатства.)

5. Виразне читання, прослуховування аудіозапису пісні «Світи, світи місяченьку».

6. Евристична бесіда.

— Який мотив відчутний у цій пісні? (Мотив туги через розлуку, зраду.)

— Який найвиразніший художній засіб використано у творі? (Поетичний паралелізм та протиставлення.)

— З яким прислів’ям, крилатим виразом асоціюється головна думка пісні? (На чужому горі щастя не збудуєш.)

7. Виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.

• Знайдіть і випишіть із вивчених пісень традиційні образи, символи, художні засоби; зробіть висновки.

ОбразиСимволиХудожні засоби
милий
мила
козак
дівчина
багатий
бідний
багата
бідна
місяць (свідок кохання)
терен (страждання)
ніч (час зустрічі)
дуб (сила, могутність,  вірність)
очі (винуватці)
поетичний паралелізм
порівняння
постійні епітети
риторичні питання
повтори
антитеза
зменшено-пестливі слова
звертання
Висновок. У ліричних родинно-побутових піснях відбиваються романтичні почуття, присутній сентиментальний пафос і традиційна, характерна для народної творчості символіка.

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання

• Переставивши слова, складіть висловлювання німецького літературознавця Ф. Боденштедта про українську народну пісню. В, країні, дало, якій, дерево, не, таких, ні, в, плодів, народної, поезії, іншій, величних, плодів, як, українців.

(Відповідь: Ні в якій іншій країні дерево народної поезії не дало таких величних плодів, як в українців.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам’ять дві пісні, вміти аналізувати й висловлювати свої враження від них. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про письменників, які описували весільні обряди.

Родинно-побутові пісні, їхні особливості, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *