УРОК № 3. Тема. Повітряна перспектива засобами графіки. Міський пейзаж, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

УРОК № 3. Тема. Повітряна перспектива засобами графіки. Міський пейзаж, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

Мета: закріпити поняття про види перспективи; продовжувати вчити зображувати архітектурні споруди; удосконалювати знання з лінійної та повітряної перспективи; сприяти розвитку пізнавальної активності; розвивати просторову уяву; формувати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати; виховувати інтерес до творчої діяльності, уміння відчувати і бачити навколишній світ

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: для вчителя — відеоряд картин художників-графіків, фотографії міста, плакати з прикладами різних видів перспективи; для учнів — альбом, акварельні фарби, графічні матеріали (фломастери, чорна гелева ручка).

ХІД УРОКУ № 3. Тема. Повітряна перспектива засобами графіки. Міський пейзаж, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

I. Організація уваги учнів, оголошення теми та мети уроку

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Колективна робота за завданням.
Учитель пропонує учням за короткий проміжок часу пригадати та сформулювати засвоєні раніше знання з тем «Пейзаж», «Перспектива».

III. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя.
Для зображення архітектурних споруд на пленері необхідно знати і вміти застосовувати закони лінійної та повітряної перспективи; розподіляти засоби виразності в трактовці першого плану та більш узагальнено у міру віддалення об’єктів на другий, третій і дальні плани; узгоджувати холодні та теплі кольори, що складають закономірність колориту в природі.
Організація сприймання творів мистецтва.
Учитель звертає увагу учнів на відеоряд робіт (мал. 13—16).

38Мал. 13

39Мал. 14

40Мал. 15

41Мал. 16

IV. Вивчення нового матеріалу
Робота над формуванням навичок і вмінь.
Учитель на дошці дає побудову міської вулиці, використовуючи центральну та кутову перспективу (мал. 17, 18).

42Мал. 17

43Мал. 18

Під час цієї роботи він звертає увагу учнів на те, що однією з основних умов перспективного малювання є вміння визначити лінію горизонту та точку зору, з якої все буде «добре виглядати». Це є пошук розмірності частин і їх співвідношення з головним об’єктом майбутньої композиції, установлення пропорцій, організація ритмів, досягнення гармонії кольорових сполучень.
Часто художнику доводиться малювати цілі індустрійні комплекси, міські вулиці, архітектурні ансамблі.
Після того як художник виріше композиційне зображення, зробить загальний, початковий нарис, в якому намітить основні пропорції споруд та їх головних частин (стін, дахів, поверхів та ін.), він переходить до визначення більш дрібних частин: знаходить відповідно із законами перспективи напрям та форму вікон, розглядаючи їх рядами (по поверхах).

На першому плані необхідно деталізувати нарис, більш уважно промалювати окремі вікна, двері, стіни, дах та інші частини будинку, спостерігаючи за тим, щоб уточнення не порушили цілісності малюнку.
На прикладах творів художників, малюнків учнів учитель пояснює, як з віддаленням кольори змінюють свою насиченість, голубіють або синіють, а контур предметів, рельєф, деталі втрачають свою чіткість, що пояснюється правилами повітряної перспективи (мал. 19—21).

44Мал. 19

45Мал. 20

46Мал. 21

V. Практична діяльність учнів
Учні на свій вибір виконують побудову міської вулиці в перспективі за уявою в комбінованій техніці: акварель, чорна гелева ручка, фломастер. Учитель допомагає їм порадами і рекомендаціями.

Послідовність виконання роботи:
1. Легкими лініями зробити початковий нарис з урахуванням вибраної перспективи:
а) провести лінію горизонту, позначити точку сходження (одну чи дві);
б) намітити праву і ліву частини вулиці (якщо це необхідно).
2. Промалювати будівлі, починаючи з найближчих і переходячи до більш віддалених, порівнюючи пропорції.
3. Доповнити малюнок деревами, транспортом, людьми тощо за бажанням.
4. Взяти кольорові співвідношення неба, землі, будинків, враховуючи насиченість кольору та його відтінків залежно від відстані (тепліші — ближче, холодніші — далі).
5. Деталізувати малюнок з урахуванням повітряної перспективи, добиваючись його виразності та цілісності, використовуючи штрих, крапку, лінію, пляму, за допомогою яких виявити об’єм і форму зображуваних предметів.

VI. Завершення уроку
Учитель підводить підсумки: оцінює діяльність учнів на уроці; демонструє виконані ними роботи.

VII. Домашнє завдання
Принести: альбом, фарби, пензлі, палітру, серветку, графітовий олівець, гумку, склянку для води.
Спостереження за навколишнім середовищем, природою.

УРОК № 3. Тема. Повітряна перспектива засобами графіки. Міський пейзаж, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків малювання, образотворче мистецтво 7 клас