Текст. Усні й письмові висловлювання. Текст. Зміст. Заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлювання (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення, українська мова

Текст. Усні й письмові висловлювання. Текст. Зміст. Заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлювання (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення, українська мова

Хід заняття Текст. Усні й письмові висловлювання. Текст. Зміст. Заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлювання (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення, українська мова

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Уміння висловлюватися чітко, грамотно, ясно дуже важливе для кожної людини. Від цього часто залежать успіхи в навчанні, професійний успіх, те, як людину сприйматимуть у суспільстві, як до неї ставитимуться друзі та вона сама до себе в житті. І сьогодні нашим завданням буде розвивати навички спілкування, складання власних висловлювань, визначення головного, розуміння понять «слово», «речення», «текст» та його особливостей.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання: читання та обговорення текстів різних типів мовлення

2. Проблемне запитання

 • Чому під час спілкування потрібно обов’язково враховувати те, хто є адресатом мовлення (це дорослий чи ваш одноліток, товариш, близька людина чи незнайома, учень чи вчитель тощо), та те, чи є це спілкування офіційним чи приватним?

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з підручником: опрацювання теоретичного матеріалу
(Учні дізнаються, що таке: текст, змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту; тема, основна думка тексту, мікротема; простий план тексту; будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац; ключові слова в тексті.)

2. Відповіді на запитання підручника, виконання вправ та завдань (вибірково)

3. Робота з текстом

1) Спостереження над мовним матеріалом

 • Прочитайте уривки, порівняйте їх. Який із них є текстом, а який — окремими реченнями? За якими ознаками ви це визначили?
 1. Природа — чудодійне джерело, яке живить людину.
 2. Наїлася свиня жолудів і почала підривати корінь у дуба.
 3. У густих дібровах справжнє пташине царство.
 4. Мабуть, гарнішого ранку не бувало на світі.

ГВ Серж Лифар був славою і гордістю Франції, однак постійно відмовлявся від французького громадянства одного разу на урочистому прийомі генерал де Голль прилюдно звернувся до нього: «Месьє Лифар! Ви зробили для Франції стільки, скільки мало хто із знаменитих французів. Чи не час вам стати французом і за паспортом?» На це той з гідністю відповів: «Щиро вдячний, пане президенте, за вашу пропозицію. Але я ніколи не був і не буду французом, бо я українець і батьківщина моя Україна».

2) Провокативне запитання

 • У першому уривку всі речення на одну тему — про природу отже, це — текст?

3) Аналіз тексту

 • У тексті визначте:
  — тему (Про знаменитого українського балетмейстера Сержа Лифара.);— основну думку (Патріотичний учинок українського балетного танцівника та хореографа гідний найбільшої пошани та наслідування.);
  — будову (Зачин — Серж Лифар — слава і гордість Франції; основна частина — пропозиція французького генерала де Голля; кінцівка — гідна відповідь українця.);
  — ключові слова (Серж Лифар, слава, гордість, відмова, громадянство, француз, паспорт, президент, пропозиція, українець, Україна.);— заголовок («Патріот Серж Лифар»; «Славний українець»; «Нашого світу — по всьому світу».);
  — тип мовлення (Розповідь.).

4. ГВ Складання висловлення (тексту) за змістом прислів’я — усно та письмово

 1. Батьківщина — мати, умій за неї постояти.
 2. Не бувши на чужині, не оціниш по-справжньому рідної землі.
 3. Всюди добре, а дома найліпше.
 4. Кожному мила своя сторона.

5. Усні розповіді з дотриманням правил побудови текстів. Коментарі вчителя. взаємне оцінювання

Фізкультхвилинка

6. Запис текстів на чернетках

7. Читання 2-3 учнями творів. Коментарі вчителя. Удосконалення учнями текстів

8. Запис творів у чистовому варіанті

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти текст-розповідь про свою школу (клас) із використанням самостійно дібраних прислів’їв.

Текст. Усні й письмові висловлювання. Текст. Зміст. Заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлювання (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *