УРОК № 29. Тема. Плакат «Екологія», образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  УРОК № 29. Тема. Плакат «Екологія», образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  Мета: дати поняття про плакат як особливий вид графічного мистецтва; учити робити ескізи нескладних декоративно-шрифтових композицій; удосконалювати вміння використовувати художньо виразні засоби графіки; продовжувати формувати навички створення декоративно-шрифтової композиції; поглибити знання з теми «Графіка»; розвивати прагнення до творчого пошуку та самовдосконалення, естетичні смаки; виховувати любов до рідного краю.

  Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

  Обладнання: для вчителя — відеоряд з різними видами плакатів, плакати з різними видами шрифтів, учнівські роботи, плакати «Основні закони композиції», «Правила, прийоми і засоби композиції»; для учнів — альбом, графітовий олівець, фарби, пензлі, гумка, фломастери, палітра, склянка для води.

  Вузлики на пам’ять

  Плакат — малюнок з коротким текстом, який вивішують на вулиці чи в громадських закладах з агітаційною, інформаційною чи рекламною метою. Основні риси: чіткість і лаконізм форми, інтенсивність кольору, короткий текст, зв’язаний із зображенням.

  Екологія — зв’язок між людиною, твариною, рослиною і довкіллям.

  Екологічне лихо — подія, що виникає зазвичай унаслідок нерозсудливої діяльності людей щодо природи і завдає їй шкоди, створює несприятливі, важкі умови для існування природи.

  Охорона природи, навколишнього середовища — збереження світу, що нас оточує, аби він залишився безпечним для життя.

  Символ — 1) Умовне позначення будь-якого поняття, предмета, явища. В образотворчому мистецтві — образ, що алегорично виражає яке-небудь широке поняття, абстрактну ідею, почуття. 2) Графічний прийом.

  ХІД УРОКУ № 29. Тема. Плакат «Екологія», образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  І. Організація уваги учнів, оголошення теми та мети уроку

  II. Актуалізація опорних знань і вмінь

  Опитування.
  Назвіть види графіки. (Станкова, книжкова, прикладна, пла катна, промислова.)
  За допомогою яких засобів художник-графік будує візуальний образ? (Крапка, лінія, пляма.)
  Пригадайте основні закони, правила, прийоми і засоби композиції. (Учитель вивішує на дошку плакати — мал. 302, 303.)

  212Мал. 302

  213Мал. 303

  III. Мотивація навчальної діяльності учнів

  Слово вчителя.
  Йлакат завжди віддзеркалює час і створюється ним. Він — супутник і точний барометр суспільства. Бурхливі двадцяті роки, соціалістичне будівництво у тридцятих, героїчні сорокові, післявоєнне відродження, розвинутий соціалізм, перебудова, незалежність країни — усі ці віхи історії XX — початку XXI ст. яскраво відображені у творах українських художників-плакатистів.

  Організація сприймання творів мистецтва.
  Учитель звертає увагу учнів на відеоряд плакатів (мал. 304):
  Л. Лисицький. Політичний плакат. 1919—1925 рр.
  О. Маренков. Політичний плакат. 1921 р.
  М. Кочергін. Політичний плакат. 1920 р.
  А. Страхов. Плакат «Розкріпачена жінка — будуй соціалізм!». 1926 р.
  В. Лєбєдєв. Плакат із «Окон РОСТа». 1920 р.
  Д. Моор. «Тьі записался добровольцем?». 1920 р.
  Р. Каброль. Сатиричний плакат. 1936 р.
  І. Тоїдзе. «Родина-мать зовет!». 1941 р.
  Л. Лисицький. «Все для фронта! Все для победьі!». 1941 р.
  В. Касіян. «Вбой, славяне!». 1942 р.
  Г. Горобієвська. «Живи, Україно, радянська державо!». 1967 р
  Р. Чеслевич. Цирковий плакат. 1966 р.
  В. Шевченко. Диптих. 1982 р.
  «Не допустить ядерной катастрофьі!»
  «Отстоять мир на Земле!»
  В. Кравець. Плакат «Нопіо заріепз». 1996 р.
  В. Кравець. Плакат «Гра». 1996 р.
  B. Шевченко. Театральні плакати «Князь Ігор», «Кармен-сюїта». 1981 р.
  C. Леонтьєв. Цирковий плакат «Юрий Куклачев». 1982 р.

  214Мал. 304

  Слово вчителя.
  Філософське осмислення сутності людини, її місця і ролі в екосистемі планети, руйнівних наслідків життєдіяльності та демографічних проблем сьогодення ставлять екологічний плакат у ряд найактуальніших і дієвих форм мистецтва. Гуманізм екологічного плаката здатний об’єднати країни, народи, культури в боротьбі за збереження нашої Землі.
  Але від чого ми маємо охороняти нашу Землю і як саме зберігати? Давайте сьогодні спробуємо знайти разом відповіді на ці запитання. (Дискусія вчителя з учнями щодо охорони природи, навколишнього середовища, забруднення довкілля.)
  Учитель застосовує інтерактивний метод «мікрофон», що надає можливість кожному учневі швидко висловити свою думку чи позиції.

  IV. Вивчення нового матеріалу

  Слово вчителя.
  Світ плаката відображує загальні закони і норми соціального життя. Тому він потребує простих і яскравих образів, коротких виразних фраз, що мають добре запам’ятовуватися.
  Основу сучасного плаката як засобу візуальної комунікації було закладено в далекому минулому. Його назва походить від латинського слова «placatum» — повідомлення, свідоцтво. Найпростішими його формами дослідники вважають різноманітні письмові повідомлення, виконані на дерев’яних дошках, кам’яних плитах, на стінах та колонах будівель. Під час розкопок на території країн Середземномор’я археологи знайшли оголошення, що містили інформацію про різні події та конкретні пропозиції.
  Біля античних стін Рима була розміщена кам’яна плита з написом: «Громадяни, не засмічуйте природу. Будьте уважні — вона чиста. Природа необхідна для вашого здоров’я».

  Люби природу не як символ
  Душі своєї,
  Люби природу не для себе,
  Люби для неї.
  Вона — не тільки тема вірша
  Або картини,—
  В ній є висоти незміримі
  Й святі глибини.
  М. Рильський

  І сьогодні, як ніколи гостро, стоїть перед нами питання: як зберегти навколишнє середовище? Охорона природи, збереження біологічного і ландшафтного різноманіття є турботою багатьох людей — учених, політиків, працівників природозберігаючих відомств, інженерів-екологів та інших фахівців.
  Але зусиль тільки професіоналів недостатньо. Охорони потребує не тільки амурський тигр, індійський носоріг, а буквально кожне дерево, кожний струмок, кожний клаптик землі.
  Уважно подивіться навкруги: в якому стані природа? Давайте спробуємо привернути увагу своїми плакатами до екологічної проблеми.

  Організація сприймання творів мистецтва.
  Учитель звертає увагу учнів на відеоряд плакатів (мал. 305—309):

  215Мал. 306—309

  Г. Захаренко. «Западня». 2001 р.
  О. Борисов, Л. Назарук. Диптих «Как аукнется — так откликнется». 2001 р.
  К. Іванов. «Ценить, оберегатьприроду!». 1978 р.
  Л. Тарасова. «Берегите природу!». 1977 р.
  Є. Каждан. Плакат. 1981 р.
  К. Пюсс. «Берегите муравьев!». 1976 р.
  К. Пюсс. «Леса — легкие городов». 1977 р.
  К. Пюсс. «Экономь воду!». 1981 р.
  В. Горланов. «Если город в цветах…». 1980 р.

  Слово вчителя.
  Головною метою екологічного плаката є збереження тонкої й вразливої рівноваги в природі. Діапазон плаката досить широкий: від ствердження краси як неосяжної властивості усього сущого на землі до необхідності збереження від девальвації морально-етичних та духовних цінностей людства.
  Виконуючи на уроці ескізи до екологічного плаката, ви зможете вибрати один із трьох напрямків:
  1. Людина, її місце і роль в екосистемі планети. (Створити візуальний образ, який би розкривав сутність людини на Землі (людини-творця, людини-руйнівника тощо) шляхом оригінального зображення людської постаті чи окремих її елементів.)
  2. Флора і фауна, їхній стан та перспективи розвитку в навколишньому середовищі. (Створити переконливий образ представників тваринного чи рослинного світу, який би розкривав авторське уявлення про земну красу та шляхи збереження тонкої й вразливої рівноваги в природі.)
  3. Результати життєдіяльності людини, її наслідки і вплив на екосистему планети. (Розкрити конфліктну ситуацію «Результати життєдіяльності людини — екосистема планети» шляхом побудови предметної композиції, загострити проблему утилізації відходів виробництва та життєдіяльності людини, позначити можливі шляхи її вирішення тощо.)
  Крім візуального образу, в композицію плаката можна включити звернення, яке б доповнювало і збагачувало композиційне вирішення теми, розкривало ваше ставлення до зазначених проблем.
  Текст допомагає точніше і ефективніше втілити творчу ідею, лаконічно сформулювати рекламне повідомлення, звернення, заклик, що іноді просто не можна зробити тільки візуальною мовою.
  Серед образотворчих засобів композиції плаката чинне місце належить кольору.

  Кольорові символи:
  білий — світло, срібло, чистота, ясність; чорний — темрява, земля, непроглядність, матеріальність; жовтий — сонце, золото, легкість, близькість; синій — небо, море, глибина, холод; червоний — вогонь, кров, активність, тепло; зелений — природа, рослинність, спокій, благополуччя. Техніка виконання та графічні матеріали застосовуються без обмежень.
  Зображення на плакаті може бути об’ємним, лінійним або площинним. На відміну від об’ємного зображення лінійне та площинне характеризуються умовністю та узагальненістю (силуетні зображення як реалістичних об’єктів, так і символічних).

  V. Практична діяльність учнів
  Учні виконують ескізи до екологічного плаката.

  Етапи роботи над ескізами:
  1. Накопичення інформації: вивчення літературних джерел, безпосередньо пов’язаних з темою плаката.
  2. Творчий задум (ідея) плаката. Особливе бачення учнем тієї чи іншої проблеми в художніх образах.
  3. Виконання ескізів (два ескізи). Композиційний пошук у вирішенні теми (фарби, фломастери, аплікація, комп’ютерні технології).
  4. Визначення оптимального варіанта вирішення теми.
  5. Кольорове вирішення остаточного ескізу.
  Учитель обходить робочі місця учнів з метою проведення індивідуального і фронтального інструктажів.

  VI. Завершення уроку
  Учитель підводить підсумки: аналізує характерні помилки в ескізах учнів; дає загальну оцінку виконаним роботам; оцінює діяльність учнів на уроці.

  VII. Домашнє завдання
  Принести: ескіз, виконаний на уроці, альбом, фарби, графічні матеріали, кольоровий папір за вибором.

  УРОК № 29. Тема. Плакат «Екологія», образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків малювання, образотворче мистецтво 7 клас

  Комментарии закрыты.