Г. Ф. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. ІРОНІЯ ТА САТИРА, ПОЄДНАННЯ РЕАЛІЗМУ Й ФАНТАСТИКИ У ПОВІСТІ «КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. Іронія та сатира, поєднання реалізму й фантастики у повісті «Конотопська відьма», українська література

Хід заняття Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. Іронія та сатира, поєднання реалізму й фантастики у повісті «Конотопська відьма», українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

Давно відомо, що сміх — це велика сила. Доброзичливий гумор, самоіронія допомагають по-новому побачити проблему, навіть вирішити її; подивитися на себе збоку. Сатира ж б’є досить боляче й влучно по негараздах та недоліках людей і суспільства, допомагає очищатися від усього, що суперечить здоровому глуздові, заважає жити. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко, використавши у повісті «Конотопська відьма» зброю сатири й додавши до неї велику частку фантазії, створив неперевершену картину життя, яка, до того ж, не пригнічує читача нудним моралізаторством. У секретах художньої майстерності письменника ми й спробуємо розібратися на сьогоднішньому уроці.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Складання «сюжетного ланцюжка» повісті «Конотопська відьма».

ukrainska_literatura_9_klas_29ukrainska_literatura_9_klas_30

2. Заповнення «анкети» за біографіями сотника Забрьохи та писаря Пістряка.

(Проводиться за варіантами, у групах або парах.)

1Прізвище, ім’я, по батьковіЗабрьоха Микита Уласович
2Місце проживанняКонотоп
3Національністьукраїнець
4Вік25 років
5Сімейний стан (на початку твору і в кінці)неодружений; потім одружений із Солохою
6Освітапочаткова
7Посадасотник
8Риси характеруледачий, безвільний, грубий, обмежений
9Улюблені заняттядобре поїсти й випити, спати, відпочивати
10Взаємини з козакамигрубі й гордовиті
11Покараннязвільнення з посади за невиконання наказу
1Прізвище, ім’я, по батьковіПрокіп Григорович Пістряк
2Місце проживанняКонотоп
3Національністьукраїнець
4Віктрохи старший за сотника, бо навчався
5Сімейний стан (на початку твору і в кінці)неодружений
6Освітадуховна семінарія (ймовірно)
7Посадаписар
8Риси характеру хитрий, заздрісний, підлий, не дуже розумний
9Улюблені заняттяпити, їсти, відпочивати, влаштовувати інтриги
10Взаємини з козакамизверхній, грубий
11Покараннязалишається без посади внаслідок своїх же інтриг

ІV. Формування вмінь та навичок

1. Робота зі словником літературознавчих термінів.

• Пригадайте, що таке комічне, іронія та сатира.

Комічне — естетична категорія, що характеризує той аспект суспільного життя, який викликає сміх.

Іронія — іносказання, яке виражає насмішку або лукавство; подвійний смисл, коли сказане у контексті мовлення набуває протилежного значення; прихована насмішка, часто навіть під виглядом похвали.

Сатира — висміювання вад суспільства, недоліків людей у різній формі, яке виражає негативне ставлення автора до зображуваного.

2. Робота в групах (або за варіантами).

І група досліджує засоби комічного в повісті, виписує їх та класифікує (можна дати готову частину таблиці).

Орієнтовні відповіді

Приклад Художній засіб Вид комічного
Забрьоха, Пістряк, Халявський «промовисті» прізвищагумор
Полетів, мов воронакомічне порівняннягумор
Чує кішка, де сало лежить; ханьки мнутьприслів’я, приказка; фразеологізмгумор
«Коли ж дивиться — вірьовка; потягнув тую вірьовку — аж і тут гарбуз сирий причеплений!..»комічна ситуаціягумор
«Мимошедшую седмицю глумляхся з молодицями по шиночках здешньої палестини і, вечеру сущу минувшаго дне, бих неподвижен, аки клада, і нім, аки риба морская»мова персонажагумор
«Еге, пане писарю! Я б, пожалуй, соблаговолів, так ліків більш тридцяти не знаю. Лічи сам і роби, як знаєш, ти на те писар; а я усе опісля підпишу, бо я на те сотник, щоб не лічити, а тільки підписувать»протиставлення (антитеза)сатира
Та ще на одне око сліпа, від паршів волосся повилазило, і голова голісінька, як долоня; уся шия у чиряках та в пістряках, аж тече; на щоці огник; зубів недолік, горбатенька, курноса, тільки ямка замість носа, на одну ногу крива і правої скарлюченої руки до рота не піднесе»гіперболагротеск
«А се вже звісно, і усюди так поводиться, що чим наш начальник дурніший, тим він гордіший і знай дметься, мов шкураток на вогні»зіставлення, порівнянняіронія й т. ін.

II група характеризує головних персонажів.

Орієнтовні відповіді

Забрьоха посаду сотника не заслужив, а успадкував. Він не дотримується козацьких звичаїв. Малоосвічений, грубий, лінивий, тільки їсть, п’є та відпочиває. Жадібний (хоче одружитися на багатій); нерозумний (слухає, що радить писар), не виконує наказів начальства. Разом із тим пихатий, зарозумілий: «Хоч і підійшов до людей, що перед ним усі шапки познімали і поклоняються йому, а він іде собі, надувшись, і ні на кого і не дивиться, тільки щоки роздува, щоб усі знали, що він тут-здесь є старший» і т. ін.

Писар Пістряк — дурисвіт і крутій, який використовує дурного сотника й своє службове становище у власних інтересах. Хитрий та підступний, мріє сам стати сотником; разом із тим нерозумний у простих речах — рахуванні козаків із хворостиною. Писар пишається своєю вченістю, але говорить незрозумілою мовою і не до ладу. Жорстокий у визначенні та виведенні «відьом».

Судденко Дем’ян Халявський здається розумнішим, кращим за сотника й писаря. Він Пістряка відразу ж розкусив, «та в потилицю і вигнав його з хати, і змінив його з писарства». Але й сам швидко «щось процвиндрив, і його з сотенства змінили». Не вдався і його шлюб з Оленою хорунжівною, бо склався «не через Божу волю, а через Явдоху», «через чаклування та ворожіння».

Слід зазначити, що в повісті немає позитивних персонажів, і це говорить про її сатирично-гумористичне спрямування, бурлескний стиль.

ІІІ група визначає, що в повісті є реалістичним, а що фантастичним.

Реалістичне Фантастичне
Спосіб життя, служба козацької старшини: об’їдання, пиття без міри, неробство; чванливість і погорда до простих козаків. Звичай топити відьом у посуху і т. ін.Причарування, ворожіння відьми Зубихи; вкрадені двері; політ сотника на хутір Безверхий; перетворення Зубихи на молоду дівчину, стару бабу чи колоду і т. ін.

3. Презентація досліджень групами, коментарі

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.

• Схарактеризуйте Г. Ф. Квітку-Основ’яненка на основі спогадів про нього сучасників.

«Ще юнаком, граючи на флейті, він висиджував в основ’янів-ському саду цілі ночі. В 1816 році написав кадриль для зустрічі військ, що поверталися з Парижа в Харків. Складав також п’єси для фортепіано, пізніше керував сільським хором свого брата».

«Їздячи з хутора Основи в Харків на службу, любив бесідувати зі старим кучером Лук’яном, від якого взяв сюжети багатьох своїх оповідань».

«Листи його до літературних знайомих пересипано скаргами та наріканнями на власне невміння висловлюватися як слід, проханнями виправляти та впорядковувати надіслані рукописи».

«Не маючи власних дітей, Г. Квітка-Основ’яненко спілкувався з селянськими, часто закликав їх до себе і розповідав казки, втручався не раз у дитячі забавки на вулиці…»

«Міські гості заїздили до нього зрідка, бо навколишня суспільність дивилася на письменника з недовірою, навіть неприязно,— всяк пізнавав себе в його гумористичних нарисах».

«Дружина Ганна Григорівна брала жваву участь у працях свого чоловіка, читала й поправляла його писання, давала чоловікові теми… Письменник присвятив дружині дві найкращі свої повісті «Маруся» й «Сердешна Оксана»».

(З книги В. Шевчука «Із вершин та низин».— К.: Дніпро, 1990).

ukrainska_literatura_9_klas_31

VII. Домашнє завдання

Скласти план-тези статті підручника про значення творчості письменника (або визначити це значення самостійно); вміти аналізувати повість (образи, художні засоби); визначити особливості використання письменником фольклорних мотивів (повідомлення окремих учнів).

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. Іронія та сатира, поєднання реалізму й фантастики у повісті «Конотопська відьма», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *