УРОК № 29 Тема. Б.-І. Антонич. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезії. Екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів, українська література 11 клас

  УРОК № 29 Тема. Б.-І. Антонич. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезії. Екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів, українська література 11 клас

  Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художнє багатство та естетичну красу поезій Антонича; поглиблювати вміння визначати головні мотиви, ідеї, художні засоби, коментувати їх, давати власну оцінку; виховувати життєлюбство, любов до поезії, естетичний смак.

  Очікувані результати: учні знають поезію митця, вміють характеризувати в цілому, аналізувати окремі твори, визначати риси індивідуального стилю митця, висловлювати власні враження від віршів поета.

  Обладнання: портрет письменника, видання творів, ілюстрації до них, словники.

  Тип уроку: формування вмінь та навичок.

  Хід уроку № 29 Тема. Б.-І. Антонич. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезії. Екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів, українська література 11 клас

  І. Мотивація навчальної діяльності школярів. оголошення теми й мети уроку

  Вступне слово вчителя.

  «В сонцехвальній поезії Антонича ми відчуваємо й українську літературну традицію, і рівняння поета на світові досягнення в мистецтві, яке люди, що не можуть жити без ярликів, назвали мистецтвом біологізму. Антонич, одначе, настільки оригінальний, що порівнювання його з іншими поетами при допущенні найменшої необережності може обернутися глумом. Дозволимо собі лиш на одну заувагу, підказану самим поетом: одним з його літературних учителів був родоначальник нової американської поезії. «Тобі хвала, сивобородий міністре республіки поетів, Уолте Уїтмене, що навчив ти мене молитися стеблинам трави,— говорив Антонич.— В корчмі «під романтичним місяцем», п’ючи палючу і похмільну горілку мистецтва, разом з тобою звеличую найтайніше і найдивніше явище: факт життя, факт існування».

  Сума вражень життя, що лежить в основі будь-якої творчості, поводиться з Антоничем так, що ми в ідеалі його природи пізнаєм його психічний феномен. Ми пізнаєм велетенську здатність людської душі входити в таємниці природи, відчувати інтелектуальну впокореність перед її величністю і разом з тим світло і височизну розуму перед ницою байдужістю й темрявою природи. Антонич увесь час ніби шукає в собі поєднання цих протилежних властивостей інтелекту.

  Антоничева поезія — це негаснучий перстень життя, який передаватимуть із покоління в покоління здивовані читачі, щоб зачудування сонцем і людиною не пропало ніколи».
  (Дмитро Павличко)

  — Чи згодні ви з такою оцінкою поезій Б.-І. Антонича — поміркуємо на уроці.

  ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

  Опрацювання таблиці.

  Розвиток літературного процесу
  в Західній Україні (до 1939 року)

  Види літературиСтилі Тематика, мотивиПроблематика
  Поезія
  Проза
  Історична проза

  Завдання учням.

  Складіть «паспортну анкету» Б.-І. Антонича (роки, місце народження, батьки, освіта, фактори формування як поета та громадянина, назви збірок, жанри, в яких писав, захоплення, громадська робота і т. ін.).

  ІІІ. Формування вмінь та навичок

  Повідомлення учня.

  (Учень розповідає про лемків та їхню долю.)

  Виразне читання поезії Б.-І. Антонича «Автопортрет».

  Обмін враженнями щодо прочитаного.

  — Який загальний настрій, тональність поезії?

  — Як епіграф перегукується з основною думкою твору? (Ключові слова — «захоплений у життя».)

  — Які вірування відбиваються у творі? (Язичницькі.)

  — У чому знаходить відгук у вірші Антонича антична традиція? (У Діонісійському світобаченні.)

  Виразне читання поезії Антонича «Вишні». Обмін враженнями щодо прочитаного.

  Коментар учителя.

  Вишня — символічне для українців дерево. Про нього складено багато пісень, балад, на його гілочках ворожили: ставили гілочку взимку в хаті й чекали, щоб зацвіла, пророкуючи дівчині швидке щасливе заміжжя, а родині — врожай та добробут. Вишневий сад — це й окраса сільського подвір’я, й ознака заможності, потягу господарів до краси.

  Образ вишні — архетип рідної оселі, краю, України — до вершин національної символіки підніс у поезії «Садок вишневий коло хати» Т. Г. Шевченко.

  У тогочасній ліриці, особливо авангардистській, традиційні символи вважалися застарілими, такими, що не відповідають урбаністичному світові. Але в митця була інша думка, і він звичним образам надав нового звучання, свіжості.

  Словникова робота.

  Архетип — прообраз, закорінений у глибинах колективної свідомості.

  Символ — художній образ, який умовно відбиває певну думку, ідею, почуття, поняття.

  Опрацювання таблиці.

  Заповніть таблицю, виписавши образи поезії, пояснивши їхнє значення та визначивши художні засоби їх творення.

  Образи поезії «Вишні»

  Образ Значення Художній засіб
  Антонич — хрущЛіричний герой відчуває себе скромним малим створінням, невіддільним від природи, яку оспівав Шевченко. Підкреслюється спадкоємність поколіньМетаморфози
  УкраїнаПряме значення, рідний край, у який разом з автором залюблений ліричний геройЕпітети, інверсія, поетичне звертання
  ВишніСимволічне значення рідного дому, краю, батьківщини, природи; образ має життєрадісний, життєстверджуючий пафосСимвол, епітети, інверсія, метафора

   

  Виразне читання поезії «Зелена євангелія». Обмін враженнями щодо прочитаного, словникова робота.

  Морелі — абрикоси.

  Дзбан — глечик.

  Творча робота.

  Складіть «логічно-асоціативний кущ» поезії.

  ukrainska_literatura_11_klas_4

  Коментар учителя.

  Як ми знаємо, у віруваннях лемків, предком яких вважав себе Антонич, перепліталися язичництво та християнство. Тому поет, вживаючи християнську лексику (євангіліє — грец. добра, радісна звістка), по-язичницькому славить сонце, землю, і всім на ній поклоняється, захоплюється красою й передає її нам за допомогою порівнянь, епітетів, асоціативно-логічних рядів, гри слів (омофони сонце — сон цей), окличних риторичних речень.

  Виразне читання поезії Антонича «Дороги». Обмін враженнями щодо прочитаного.

  Опрацювання таблиці.

  Заповніть таблицю, визначивши типи поетичних образів вірша.

  Типи поетичних образів вірша

  Слухові образи Нюхові (одоративні) образиЗорові образи
  Зашуміла трава,  розспівалися цвіркуни дінь-дзеленьПахуча конюшинаРозгорнулась земля, простелилась трава, небо, пшениця над нами, безкрай, далеч іскриться, голубінь, золотавість і зелень, вода і криниця, місяць мідянорогий

   

  Евристична бесіда.

  — У чому незвичайність стилістики поезії? (Повтори, перелічення, вигуки, подані в дужках як вставні конструкції.)

  — Визначте центральний образ вірша? (Дорога, метафорично-життєва дорога.)

  — Яким розміром написаний вірш?

  ukrainska_literatura_11_klas_5

  (Трьохстопний анапест зі зміною ритму в другому рядку; рима перехресна, жіноча.)

  — Яка ідея твору? (Дорога життя простеляється «юним під ноги, вона сповнена привабливості й таємниць, треба лише пройти її, не схибити, побачити її красу й досконалість.)

  Виразне читання поезії «Різдво». Обмін враженнями щодо прочитаного.

  Завдання пошуково-дослідницького характеру.

  Знайдіть у поезії «Різдво» риси двовір’я.

  Риси двовір’я в поезії «Різдво»

  Християнство Язичництво
  — Біблійна легенда про народження Христа в печері.
  — Народження Сина Божого привітали волхви, пастухи, принесли подарунки
  — Бог народився на санях в лемківському містечку.
  — Лемки в крисанях принесли місяць круглий.
  — У долоні Матері Божої — місяць — золотий горіх (язичницький місячний знак)

   

  Коментар учителя.

  Біблійні міфи письменник переосмислює в пантеїстичному ключі; екзотичні образи рідного йому лемківського краю ніби зближують небесне й земне, наповнюючи буття радістю, вірою у вселюдську мудрість. Ця поезія, як і всі інші, викликає багато асоціацій, у кожного читача — свої, але підпорядковані загальнолюдським ідеалам.

  Робота зі словником літературознавчих термінів.

  Міфологізм — певна пов’язаність із міфами.

  Асоціативність — наявність наведеного чи використаного за подібністю до чогось.

  IV. Підбиття підсумків уроку

  Інтерактивна вправа «Мікрофон».

  — Мені сподобалася поезія Антонича…, тому що…

  V. Домашнє завдання

  Вміти виразно читати й аналізувати поезії Б.-І. Антонича, два вірші (на вибір) вивчити напам’ять; уміти наводити приклади міфологізму та асоціативності у творах письменників; підготувати повідомлення.

   

  УРОК № 29 Тема. Б.-І. Антонич. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезії. Екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів, українська література 11 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 11 клас

  Комментарии закрыты.