Число і рід іменників, українська мова

Число і рід іменників, українська мова

Хід заняття Число і рід іменників, українська мова

II. Перевірка домашнього завдання.

Вправа «Крісло автора».
Учні усно описують птаха (орла), зображеного на ілюстрації.
Додатково можна запропонувати прочитати речення із домашньої вправи, у яких слова орел і океан вжиті у переносному значенні.
Іменник орел проаналізувати як частину мови (додаток 6).

III. Актуалізація опорних знань

1. Мозковий штурм.

 • Що ви пам’ятаєте про рід і число іменників?

2. Самодиктант.

 • Пригадайте і запишіть три іменники чоловічого, жіночого і середнього роду. Обгрунтуйте свій вибір.
 • У якому числі вжито ці іменники?
 • Запишіть їх у множині.

IV. Повідомлення теми і завдань

На сьогоднішньому уроці ми пригадаємо, як визначити число і рід іменників.

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вибіркове списування

а) Конкурс майбутніх дикторів.
Для переможців можна придумати відзнаки, бонуса.

 • Ознайомтесь із текстом, з’ясуйте значення невідомих слів, підготуйтесь до конкурсного читання.
 • Доберіть до вірша влучний заголовок.

б) Вибіркове списування
Можна запропонувати це завдання за варіантами.

 • Випишіть спочатку (І варіант) іменники, які у вірші вжито в однині, а потім (II варіант) — у множині.
 • Позначте закінчення іменників.
 • Уявіть себе вчителями і поясніть класові, як ви визначаєте число іменників.

в) Граматичні завдання (завдання 3).

 • Виберіть із тексту слова зі знаком м’якшення, побудуйте їх звукові моделі.

 • Що об’єднує ні слова, крім знаку м’якшення?

Підвести дітей до відповіді, що це — дієслова.

2. Поетична хвилинка

Прочитайте вірш, з’ясуйте значення невідомих слів.

Книш — вид білого хліба із загорнутими всередину краями, змазаного салом або олією.

 • Випишіть за абеткою виділені іменники. Позначте їхні число, рід. (Хлібеня, хлібець, хлібина.)
 • Визначте у вірші споріднені слова. Розберіть їх за будовою. (Хліб, хлібець, хлібина, хлібеня.)

3. Вправа «Знайди пару».

Індивідуальні картки для самостійної роботи.

 • Прочитайте слова. До якої частини мови вони належать? (Іменник.)
 • Серед поданих слів знайдіть пари синонімів і запишіть їх.

Дозвілля, герой, лікар, дощ, бесіда, злива, майстер, вік, прогноз, відпочинок, сторіччя, переможець, передбачення, умілець, цілитель, розмова.

4. Вправи дія самостійної роботи

2. Вправа «Віднови кущик» (індивідуальні картки за вибором).

 • Впишіть пропущені літери, визначте частину мови, позначте рід іменників.
ВогнищеМагістральПакунок
Б——ЯД—-аП-с—а
П—-’яТ—аЗг-р—к
В—-ьШ—хКл—ок
В—аШ—е
П-ть
П—ет

Число і рід іменників, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *