УРОК № 28 Тема. І. Франко — митець світового значення. Узагальнення вивченого, українська література 10 клас

  УРОК № 28 Тема. І. Франко — митець світового значення. Узагальнення вивченого, українська література 10 клас

  Мета: систематизувати й узагальнити вивчене про письменника, спонукати до подальшого знайомства з його творами й особистістю; розвивати навички систематизації та узагальнення, зіставлення, висловлення власної думки щодо проблем і художньої цінності прочитаних творів; виховувати шанобливе ставлення до творчості поета як до великого надбання українського народу й світової спільноти.

  Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до теми (видання творів різними мовами, пам’ятники, культурні заклади імені поета і т. ін.).

  Теорія літератури: роди й жанри літератури, вічні образи, художні засоби, віршові розміри.

  ХІД УРОКУ № 28 Тема. І. Франко — митець світового значення. Узагальнення вивченого, українська література 10 клас

  I. Мотивація навчальної діяльності школярів

  Вступне слово вчителя.

  «Він був середнього росту, а йшов, як велетень, не на людську міру ставив кроки, мало хто встигав за ним, а головою сягав хтозна-як високо. Спокійної вдачі, а вибухав, як порох, коли йшлося про добро трудящих, і кидав громи. Щоб Русь не спала.

  З війська відпустили за слабкий зір, а бачив краще від інших, з низин далі сягав оком, ніж інші з гори.

  Влада гнобителів не пустила його викладати у вищий школі, а він став учителем усього народу.

  Напрацювався за десятьох, життя йому було дано лиш одне, та й те недовге.

  Таким був Іван Франко, робітник пера, Каменяр, чарівник слова»,— так в урочисто-фольклорному дусі писав про великого митця його син Тарас, так вважали його сучасники — свідома інтелігенція, передова молодь. Чи не втратила свого значення творчість поета і його особистість нині, через століття? Про це поговоримо на сьогоднішньому уроці.

  II. Оголошення теми й мети уроку

  III. Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу

  1. Літературний диктант.

  (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

  1) Де і в якій родині з’явився на світ І. Франко? (На Західній Україні, с. Нагуєвичі, в родині сільського коваля.)

  2) Назвіть логічну пару.

  Великий Кобзар — … (Великий Каменяр.)

  3) Перша поетична збірка Франка, що принесла йому славу й містила у своїй назві протилежні поняття. («З вершин і низин».)

  4) Прозовий твір Франка на історичну тематику. («Захар Беркут».)

  5) «Лірична драма» І. Франка. (Збірка «Зів’яле листя».)

  6) Франко різко заперечував проти того, щоб його називали … , написав про це вірш, який став поетичним кредом митця. (Декадентом.)

  7) Духовний заповіт Франка українському народові міститься … (У «Пролозі» до поеми «Мойсей».)

  8) Вірш «Сікстинська мадонна» написаний у формі … (Сонета.)

  9) Одна з пісень на слова І. Франка — … («Ой ти, дівчино, з горіха зерня.»)

  10) Вічні образи, створені І. Франком,— … («Вічний революціонер», каменярі.)

  11) У новелі «Сойчине крило» І. Франко вдається до прийомів і засобів … (Модернізму.)

  12) Іван Франко — письменник, учений, художник, громадський діяч, перекладач. Назвіть зайве. (Художник.)

  2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

  «Проблеми, які у своїх творах порушував І. Франко: тогочасні й вічні».

  Орієнтовні відповіді

  Тогочасні проблеми Вічні проблеми
  Шляхи перетворення суспільства, боротьба проти соціального гноблення. Становище селян, безземелля. Безправність простого народу. Навчання у старій школі та ін.Вождя і народу. Особистості й натовпу. Кохання. Патріотизму, громадянського обов’язку, активної громадянської позиції. Життєвого вибору людини та ін.

   

  3. Проблемне запитання до учнів.

  — Чому Франка можна назвати митцем світового масштабу?

  Орієнтовні відповіді

  — Охопив велике коло тем та проблем, серед них і вічних;

  — створив високомистецькі, досконалі твори в різних жанрах;

  — закликав до гуманістичного цивілізованого руху людства у напрямку кращого життя;

  — пропагував загальнолюдські цінності, піднесення духовності, національної самосвідомості, необхідність усвідомлення відповідальності місії провідників нації, народу, керівників держави.

  4. «Поетичний практикум».

  1) Дайте визначення сонета, терцини, наведіть приклади з творів І. Франка.

  2) Назвіть віршові розміри силаботонічної системи. Визначте розмір «Легенди про вічне життя» І. Франка.

  ukrainska_literatura_10_klass_29

  (Чотиристопний анапест. Рими паралельні, чоловічі.)

  5. Тестове завдання.

  • Що означає слово «обсервація» у висловлюванні Є. Олесницького про І. Франка?

  «На Галицькій Русі не було чоловіка, що мав би такий вплив на сучасну молодь, який мав свого часу Іван Франко.

  Складались на те його відомості і його індивідуальність, повна бистрої обсервації і критичного змислу. Знайомість із Франком вводила нас, молодих, в зовсім інший світ, його незвичайна на тодішній вік начитаність, його бистрий погляд на речі і строга, але дотепна критика сучасних відносин імпонували молоді і єднали її біля нього».

  А Навчання;
  Б аналіз;
  В спостереження, обстеження;
  Г критика.

  ІV. Підбиття підсумків уроку

  Інтерактивна вправа «Займи позицію».

  «Чи варта творчість Франка детального вивчення сучасною молоддю, яка не мріє про літературну професію?»

  ukrainska_literatura_10_klass_30

  V. Домашнє завдання

  Повторити відомості про І. Франка, скласти усний твір-роздум «Чи можна вважати подвигом життя і діяльність І. Франка?».

   

  УРОК № 28 Тема. І. Франко — митець світового значення. Узагальнення вивченого, українська література 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти української літератури. 10 клас

  Комментарии закрыты.