УРОК № 28. Тема. Дизайн-графіка. Створення ескізу екслібрису для своєї бібліотеки, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  УРОК № 28. Тема. Дизайн-графіка. Створення ескізу екслібрису для своєї бібліотеки, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  Мета: поглибити знання учнів у галузі графіки; закріпити поняття про естамп (гравюру); ознайомити з різними видами екслібрисів, їх символікою, образністю мови; удосконалювати навички композиції та стилізації предметів для лаконічної передачі змісту екслібрису; виховувати естетичне ставлення до творів мистецтва.

  Тип уроку: комбінований.

  Обладнання: для вчителя — зразки екслібрисів; репродукції картин різних видів графіки; для учнів — альбом, графітовий олівець, графічні матеріали (чорний фломастер, маркер, туш, гуаш — за вибором).

  Вузлики на пам’ять

  Екслібрис — книжковий знак, який наклеюють на зворотний бік обкладинки; художньо виконана етикетка з позначенням імені власника книг.

  Кліше — форма високого друку, призначена для поліграфічного відтворення ілюстрацій. Виготовляють з цинку, міді, латуні, дерева, пластмас. Види: растрові (автотипні) і штрихові.

  Гравюра — 1) Вид графіки, в якому зображення є друкованим відбитком з малюнка, виконаного ритуванням на дошці (друкарській формі). 2) Друкований відбиток на папері з пластини (дошки), на якій вирізьблено малюнок.

  ХІД УРОКУ № 28. Тема. Дизайн-графіка. Створення ескізу екслібрису для своєї бібліотеки, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  I. Організація уваги учнів, оголошення теми та мети уроку

  II. Актуалізація опорних знань і вмінь

  Опитування.
  На дошці висять репродукції картин різних видів графіки. Учитель ставить запитання до учнів:
  До якого виду образотворчого мистецтва належать показані вам роботи?
  Які види графіки є на дошці?

  III. Мотивація навчальної діяльності

  Бесіда.
  Учитель вивіщуе на дошці зразки екслібрисів (мал. 294, 295) і ставить запитання до учнів:
  Де застосовуються, на вашу думку, ці графічні малюнки? Про що вони нам розповідають?
  Учні розглядають зразки екслібрисів, намагаються відгадати зміст, вкладений в екслібрис: професія — учитель, письменник, актор тощо, або хобі власника, його уподобання, традиції сім’ї, або тема улюбленої книжки — поезія, казки, фантастика тощо. Учитель ставить наступні запитання до учнів: Яке основне призначення книжкового знака? (Позначення імені володаря книги.) Що ж це за знак?

  208Мал. 294

  209Мал. 295

  Слово вчителя.
  У наш час зацікавленість до книжкового знака постійно зростає.  Існують також екслібрисні клуби, відбуваються виставки екслібрисів, проводяться конкурси на кращий екслібрис. На цьому уроці ми познайомимося з історією створення книжкового знака.

  IV. Вивчення нового матеріалу

  Слово вчителя.

  Екслібрис — графічна композиція невеликих розмірів, зміст якої несе зображення двох-трьох стилізованих елементів та ініціали і прізвище автора.
  Екслібрис — це особливий елемент книжкової графіки. Цим терміном позначається книжковий знак у різних варіантах: «книга…», «з бібліотеки…», «із зібрання книг…», а то може бути тільки прізвище володаря або тільки ініціали.
  У минулому напис часто замінював герб володаря книги, бо книга в ті часи не поступалася у цінності перед багатьма скарбами, на її виготовлення йшли роки праці художників-мініатюристів, каліграфів-переписувачів. Тому книги найчастіше належали дуже багатим, титулованим особам. Протягом століть багато видатних майстрів у вирішенні своїх екслібрисів так чи інакше намагалися відобразити дещо більше, ніж походження і звання книговласника,— передати особливості внутрішнього світу людини, його зв’язки з суспільством, історією, природою.
  Залежно від історичних умов екслібриси виготовлялися по-різному. Ще в Стародавньому Єгипті в бібліотеці фараона до папірусів прикріплювали маленьку фаянсову табличку з ім’ям володаря.
  До того як виникло книгодрукування, екслібрис малювали на книжці. В епоху книгодрукування книжковий знак отримує форму мініатюрного естампа, відбитого на станку.
  Екслібрис у такій формі, як ми його знаємо, виник в мистецтві XVI ст. в Німеччині. Над створенням екслібрисів працювали такі відомі художники, як А. Дюрер, Хольбейн Молодший, Л. Кранах Старший та ін.
  У першій половині XIX ст. гравірований екслібрис почав поступатися літографському завдяки простоті друку з каменю, а в другій половині століття — друкованому кліше (друкарська форма з рельєфним малюнком). Наприкінці XIX — на початку XX ст. у зв’язку з цікавістю до оригінальних засобів друку екслібриси все більше гравірують на дереві, іноді — на лінолеумі.
  Розквіт російського художнього екслібриса припадає на першу половину XX ст., коли в створенні книжкового знака беруть участь такі майстри, як члени «Світа мистецтва» — А. Бенуа, Є. Лансере, Г. Нарбут, І. Білібін та ін. У 1920—1930 рр. у створенні екслібрисів брали участь видатні майстри графіки В. Фаворський, М. Купрія-нов, О. Кравченко та ін.
  Екслібриси бувають різних типів — шрифтові, вензельні, в яких позначені тільки ім’я і прізвище володаря, і художні — у вигляді малюнка, що, як правило, лаконічно й образно розповідає про професію та захоплення володаря або про склад його бібліотеки,— сюжетні, геральдичні (мал. 296—301).
  Яким би не був екслібрис у наш час за змістом, він повинен залишитися книжковим не тільки за своїм сюжетом, але й зовні.

  210Мал. 296                        Мал. 297                        Мал. 298

  Його композиція має бути стрункою; розміри — не дуже великими; художня частина і текст пов’язані між собою; образне вирішення — зрозуміле, чітке.

  211Мал. 299                        Мал. 300                        Мал. 301

  V. Практична діяльність учнів.
  Учні створюють ескіз екслібрису для своєї бібліотеки, дотримуючись такої послідовності:
  1. Продумати сюжет, намагаючись відобразити захоплення, уподобання, традиції сім’ї, теми улюблених книжок.
  2. Зробити начерки, враховуючи засоби виразності графіки.
  3. Уточнити композиційне вирішення, співвідношення малюнка та тексту.
  4. Закінчити роботу над екслібрисом у графічній техніці (чорний фломастер, маркер, туш, гуаш — за вибором).

  VI. Завершення уроку
  Учитель організовує виставку учнівських робіт і підводить підсумки — оцінює діяльність учнів на уроці.

  VII. Домашнє завдання
  Принести: альбом, графітовий олівець, фарби, пензлі, гумку, фломастери, палітру, склянку для води.

  УРОК № 28. Тема. Дизайн-графіка. Створення ескізу екслібрису для своєї бібліотеки, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків малювання, образотворче мистецтво 7 клас

  Комментарии закрыты.