Г. Ф. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. «КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА». КАРТИНИ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЗА ЧАСІВ ВЕЛИКОЇ РУЇНИ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. «Конотопська відьма». Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни, українська література

Хід заняття Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. «Конотопська відьма». Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни, українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

Як ви, напевне, помітили під час читання повісті Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, у творі тісно переплітаються реалістичні картини життя українського суспільства періоду Великої Руїни з фантастикою. Чому письменник вдається до такого прийому? А хіба це не фантастика, коли найвищу посаду — сотника в містечку займає безграмотний, ледачий п’яниця, і цього ніхто не помічає? А освічена людина, писар, активно бореться з відьмами і разом із тим користується їхніми послугами. Ці та інші складні перипетії повісті ми й будемо обговорювати на сьогоднішньому уроці.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Літературний диктант.

1) Якого роду був Микита Уласович Забрьоха? (Чесного і важного; із сотенних старшин.)

2) Як Микита Забрьоха одержав свій чин сотника? (Він дістався йому у спадок.)

3) Скільки років було Микиті? (25.)

4) Чому Микита довго не одружувався? (Не дозволяв скупий батько.)

5) Хто така хорунжівна Олена? (Дівчина, господиня хутора Безверхого.)

6) Який вид опису вжитий у такому уривку й про кого йдеться: «…Голова йому нечасана, чуб непідголений, пика невмита, очі заспані, уси розкудовчені, сорочка розхристана…» (Портрет Забрьохи вранці після невдалого сватання.)

7) За чим нібито приїхав Забрьоха на хутір, як він розказав братові Олени? (За брагою для волів.)

8) Що вплинуло на вибір сотником нареченої? (Те, що вона красива й багата.)

9) За допомогою чого хорунжівна Олена висловила свою відмову сотникові? (Гарбуза.)

10) Чому писар не міг порахувати козаків за допомогою зарубок на хворостині? (Бо переламав хворостину на зарубці.)

11) Чому Пістряк розгнівався й що надумав? (З нього посміялися, задумав сотникові помститися.)

12) Чим писар Пістряк схожий на пана возного з «Наталки Полтавки» І. Котляревського? (Канцелярською засміченою мовою.)

ІV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Виразне коментоване читання уривків повісті «Конотопська відьма».

2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Евристична бесіда.

— Що є реальним, а що фантастичним в прочитаних вами епізодах?

— Що в повісті смішне, а що сумне?

— Як ви оцінюєте сцену виявлення відьом? Чи має це явище реальне підґрунтя?

— Кого і що висміює автор, за допомогою яких засобів?

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Виконання учнями тестового завдання.

• Заповніть пропуски у висловлюваннях про Г. Ф. Квітку-Основ’яненка та його твори, обравши відповідні за змістом слова. «Имена Квитки (Основьяненко) и Т. Г. Шевченко ставлю я на первом плане и … при своем убеждении, что они … любую литературу по верности живописи с натуры и глубине сердечного чувства». (П. Куліш)

А собираюсь … заинтересовали бы;
Б нахожусь … представили бы;
В остаюсь … украсили бы.

«…у нас сонця, як Тарас, …місяця, як Квітка, і …зіроньки, як наша Марковичка». (Ю. Федькович)

А Буде … буде … буде;
Б Нема … нема … нема;
В Є … є … є.

VII. Домашнє завдання

Дочитати повість до кінця, вміти переказувати її та аналізувати.

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. «Конотопська відьма». Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *