Складання плану — характеристики головного героя твору, українська література

Складання плану — характеристики головного героя твору, українська література

Хід уроку Складання плану — характеристики головного героя твору, українська література

II. Актуалізація опорних знань

Бесіда за питаннями:
Дайте визначення художньому образу.
Що вам відомо про поняття «літературний характер героя»?
З’ясуйте значення літературного портрета героя у художньому творі
Як умовно можна розподілити персонажів твору? Чим зумовлений такий розподіл? Свою думку вмотивуйте.
Під впливом кого і чого відбувається формування літературного героя?

IV. Основний зміст

Робота у групах

Учитель: Діти, на попередньому уроці ви отримали домашнє завдання: написати листи Федькові і Толі. Давайте послухаємо їх. (Учитель залучає учнів до обговорення, ще раз звертає увагу на риси характеру головних героїв)

Завдання: Дві групи учнів складають орієнтовний план характеристики Федька і Толі

Орієнтовний план характеристики Федька
1.Федько — головний герой оповідання В.Винниченка «Федько-халамидник».
2. Портретна характеристика Федька.
3. Поведінка і риси характеру героя.
4. Значення образу Федька для сучасників.

Орієнтовний план характеристики Толі
1. Толя — дитина благородна.
2. Опис зовнішності хлопця.
3. Риси характеру і поведінка героя
4. Людина людині — вовк?..

Обмін досвідом
Одна група аналізує роботу іншої групи, вносить зміни і пропозиції, аргументує свої думки (наголошуємо, що саме цей вид діяльності впливає на оцінку результату діяльності, учитель скеровує думки учнів у правильне русло)

Індивідуальна робота

Складання порівняльної характеристики Толі і Федька.

Федько Толя
Портретна характеристика
Риси характеру
Авторське ставлення
Висновок

Прийом внутрішніх паралелей
Які риси характеру ви поважаєте в людині?
Чи погоджуєтесь ви з думкою, що у творі мають бути і позитивні і негативні герої?
Кого ми можемо вважати особистістю? Свою думку аргументуйте. Розвиток творчих здібностей учнів
Складіть усний діалог про необхідність вдосконалення характеру кожної людини.
Порівняйте умови життя, характер, розваги, психологію дітей початку ХХ і початку ХХІ століть

Складання плану — характеристики головного героя твору, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *