Григір Тютюнник. Цікавий епізод із дитинства письменника. Автобіографічна основа повісті «Климко», українська література

Григір Тютюнник. Цікавий епізод із дитинства письменника. Автобіографічна основа повісті «Климко», українська література

Перебіг заняття Григір Тютюнник. Цікавий епізод із дитинства письменника. Автобіографічна основа повісті «Климко», українська література

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. «Мікрофон»

 1. Чи подобаються вам читати твору про війну? Які саме?
 2. Коли розпочалася Друга світова війна? Які країни брали в ній участь?
 3. Як ви гадаєте, чому більшість героїв у творах Гр. Тютюнника — це діти?
 4. Пригадайте, що вам відомо про Гр. Тютюнника. Які його твори ви вже читали?

2. Лекція

Григір Михайлович Тютюнник народився 5 грудня 1931 р. в с. Шилівка на Полтавщині в селянській родині. Тяжкі умови дитинства відіграли згодом істотну роль і у виборі тем та сюжетів, і у формуванні світосприймання майбутнього письменника з його драматичністю як основною домінантою: рання втрата батька, життя вдалині від матері, завдані війною моральні й матеріальні втрати тощо. Після визволення України від фашистської навали Тютюнник закінчив п’ятий клас сільської школи і вступив до ремісничого училища; працював на заводі імені Малишева в Харкові, в колгоспі, на будівництві Миронівської ДРЕС, на відбудові шахт у Донбасі. Після служби у військово-морському флоті (у Владивостоку), де вчився у вечірній школі, вперше пробує писати (російською мовою). Значний вплив на формування його літературних смаків, на ставлення до літературної праці справив його брат — письменник Григорій Тютюнник. Уже відтоді поступово формувались характерні прикмети творчої індивідуальності молодого письменника: постійне невдоволення собою, наполегливі пошуки точного слова — найпотрібнішого, найвиразнішого,— тривале обдумування кожного твору (і згодом, досить часто,— попередня, до викладу на папері, «апробація» їх в усних розповідях). Період його літературного учнівства лишився прихованим від сторонніх очей.

Перша зустріч письменника з читачем (за підписом «Григорий Тютюнник-Ташанский») — оповідання «В сутінки».

Після закінчення Харківського університету (1962) Гр. Тютюнник учителював у вечірній школі на Донбасі. Упродовж 1963-1964 pp. працює в редакції газети «Літературна Україна», публікує в ній кілька нарисів на різні теми та перші оповідання: «Дивак», «Рожевий морок», «Кленовий пагін», «Сито, сито…». Молодіжні журнали «Дніпро» та «Зміна» вміщують новели «Місячної ночі», «Зав’язь», «На згарищі», «У сутінки», «Чудасія», «Смерть кавалера».

Зацікавившись кінематографом, Гр. Тютюнник працює у сценарній майстерні Київської кіностудії імені О. Довженка,— створює літературний сценарій за романом Г. Тютюнника «Вир», рецензує твори колег-кінодраматургів та фільми. Переходить на редакторсько-видавничу роботу, а згодом повністю віддається літературній творчості.

Герої багатьох творів Г. Тютюнника — діти, але це не означає, що про них писали спеціально для дітей. Душа митця була дуже схожою на дитячу, його власні почуття і переживання світу суголосні з переживанням дитини, чистого, довірливого, ще незіпсованого створіння.

Уся творчість Г. Тютюнника тримається на вічних загальнолюдських цінностях, що наповнюються пронизливим світлом найменші закутки людських душ, блукальців, як і він сам, відчужених дітей від величезного, але все ж таки прекрасного світу.

2. Магічний квадрат

За допомогою «магічного квадрата» прочитайте ключові слова, які покладено в основу повісті Гр. Тютюнника «Климко».

Відповідь (слова написані підряд, замасковані попереду й в кінці іншими, будь-якими літерами): доброта, гуманізм, чуйність, милосердя, працьовитість, турбота, самопожертва, співпереживання, самостійність, відповідальність, сміливість, кмітливість, витривалість, товариськість, гідність, пошана.

3. Виразне читання частини тексту повісті (за підручником)

4. Бесіда

 • Яким, на ваш погляд, було дитинство Климка? Свою думку вмотивуйте.
 • Через що він залишився самотнім?
 • У яких умовах жили такі діти, як Климко, під час війни?
 • Що змусило хлопця вирушити в подорож? Чи була вона небезпечною? Чому?
 • Чи співчуває письменник своєму герою? Про що це свідчить?
 • Чому Климко не втрачав упевненості, цілеспрямованості, жаги до життя, зважаючи на складність і небезпечність того часу.
 • Чому твір «Климко» можна вважати частково автобіографічним?

Григір Тютюнник. Цікавий епізод із дитинства письменника. Автобіографічна основа повісті «Климко», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *