Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Пряме і переносне значення іменників, українська мова

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Пряме і переносне значення іменників, українська мова

Хід заняття Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Пряме і переносне значення іменників, українська мова

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Вправа «Інтерв’ю»

 • Яка пора року описана у вірші? (Осінь.)
 • З чого це видно?
 • Які почуття викликає поезія? Чому?
 • Прочитайте виписані іменники, назвіть, у якому роді і числі вони вжиті.

2. Вправа «Аукціон мовних перлин»

Діти зачитують складені з іменниками речення.

III. Каліграфічна хвилинка.

день — ніч

любов — ненависть

друг — ворог

 • До якої частини мови належать слова каліграфічної хвилинки? Доведіть.
 • Як називаються слова, об’єднані в такі пари, як у каліграфічній хвилинці? (Антонімами.)

IV. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Редагування тексту з наступною взаємоперевіркою

а) Словник.

Шеренга — група людей, вишикуваних в один ряд і повернених обличчям в один бік (переважно про військових); стрій, лава, ряд, лінія; бути розміщеним, побудованим, поставленим і т. ін. в один ряд рядами.

 • До якої частини мови належить слово шеренга? Доведіть.
 • Перевірте написання цього слова за орфографічним словником, назвіть орфограму в цьому слові.

б) Колективне редагування тексту (добір іменників-синонімів).

в) Записування речень з дібраними іменниками.

г) Визначення частин тексту вправи, самостійний добір кінцівки (як додаткове завдання).

2. Вибірковий диктант

Виписати іменники-антоніми парами.

3. Опрацювання додаткового теоретичного матеріалу про іменники

4. Повторення матеріалу про багатозначність іменників

5. Хвилинка спілкування

Прочитайте діалог і доповніть його власними міркуваннями.

6. Вправа «Попрацюймо разом»

а) Ознайомлення із матеріалами вправи.

 • Прочитайте речення, з’ясуйте значення невідомих слів.
 • Доведіть, що це — текст.

б) Робота над словом (завдання 2).

 • Визначте, які іменники в тексті вжито в прямому, а які в переносному значенні.

в) Мозковий штурм.

 • Які ви знаєте ще приклади вживання іменників у прямому і переносному значеннях?

г) Аналіз іменника як частини мови

7. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

8. Попереджувальний диктант.

Запишіть під диктовку прислів’я, підкресліть синоніми.

• Праця робить людину розумною.

• Пташку впізнають у польоті, а людину — в роботі.

• Посій труд, а слава вродить.

V. Підсумок

Гра-конкурс «Хто більше?».

У конкурсі беруть участь 3 команди, кожна отримує чистий аркуш паперу (З ряди). Та команда, яка запише на аркуші, передаючи його усім учасникам, найбільше іменників, що означають почуття, риси характеру, події, явища, властивості тощо, буде переможцем. Конкурс триває 3-5 хвилин.

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Пряме і переносне значення іменників, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.