УРОК № 27 Тема. Проза І. Франка. Новаторські шукання письменника. Новела «Сойчине крило», українська література 10 клас

  УРОК № 27 Тема. Проза І. Франка. Новаторські шукання письменника. Новела «Сойчине крило», українська література 10 клас

  Мета: ознайомити учнів з ідеями, проблемами, багатством жанрів Франкової прози, рисами модернізму в ній; допомогти усвідомити ідейно-художній зміст новели; розвивати навички аналізу прозового твору, характеристики різних емоційних типів, висловлення власних суджень про твір та його героїв; виховувати гуманістичний світогляд, почуття великодушності та вдячності до близьких людей.

  Обладнання: портрет письменника, видання прозових творів І. Франка, ілюстрації до новели «Сойчине крило».

  Теорія літератури: новела, модернізм, модерні засоби письма.

  ХІД УРОКУ № 27 Тема. Проза І. Франка. Новаторські шукання письменника. Новела «Сойчине крило», українська література 10 клас

  I. Мотивація навчальної діяльності школярів

  Вступне слово вчителя.

  І. Франко творив на зламі ХІХ і ХХ століть. Як відомо, це час бурхливих історичних подій, різких соціальних перемін, змін у свідомості, світобаченні та світовідчутті людей. Митці, яких назвали модерністами, намагалися знайти особливі художні засоби та нові жанри для передачі своєрідності епохи, сум’яття в душах людей. Франко теж звернувся до модерних засобів письма, не від-кидаючи при цьому й традиційних, не порушуючи національної етичної традиції. Про Франка — майстра прози — та його новітні інтерпретації ми будемо говорити на сьогоднішньому уроці.

  ІІ. Оголошення теми й мети уроку

  ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

  1. Міні-диспут.

  «Хто і що приведе народ до щасливого майбутнього» (за І. Франком та за власними міркуваннями).

  2. Практична робота.

  Визначення художніх особливостей поеми, віршового розміру, строфічної будови.

  ukrainska_literatura_10_klass_27П’ятистопний ямб. Строфа — терцина аба.)

  3. Виразне читання.

  (Учні зачитують виписані рядки з поеми «Мойсей», які можуть бути афоризмами.) Наприклад.

  Хто здобуде всі скарби землі
  І над все їх полюбить,
  Той і сам стане їхнім рабом,
  Скарб духа загубить.

  * * *

  Вірю в силу духа
  І в день воскресний твойого повстання.

  IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

  1. Слово вчителя.

  Як уже згадувалося на вступному уроці, у творчій спадщині

  І. Франка значне місце належить прозі — різноманітній за тематикою, жанрами, мотивами. Не оминув письменник і таку популярну тему, як жіноча доля, жіноча психологія, кохання, подавши їх в новітній інтерпретації в новелі «Сойчине крило».

  Для початку згадаємо, що таке новела.

  Новела — невеликий розповідний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним кінцем.

  2. Спостереження за композицією та сюжетом твору. Композиція незвичайна — «твір у творі», твір з обрамленням.

  Герой-адресат читає листа, у якому розповідається історія його кохання з дівчиною та етапи страдницького життя героїні; змінюється настрій і світогляд героя; зустріч героїв.

  Сюжет новели «Сойчине крило»

  ukrainska_literatura_10_klass_28

  3. Виконання учнями завдань проблемно-пошукового характеру.

  — У чому полягають новаторські шукання прозаїка, модернізм Франка?

  Опрацюйте за словником літературознавчих термінів, за довідниками поняття «модернізм», його ознаки.

  Модернізм (від франц. modern — сучасний) — загальна назва напрямів і течій нереалістичного спрямування в мистецтві ХХ ст.

  Його ознаки:

  — відбиття дійсності в людській підсвідомості;

  — суб’єктивне (сфера духу, мистецтва) наділяється ознаками об’єктивної реальності;

  — побудова художньої реальності, що мало пов’язана з дійсністю й протиставлена їй;

  — пошук нових шляхів (форм) у зображенні світу і людини.

  Напрями й течії модернізму: неоромантизм, неокласицизм, футуризм, екзістенціалізм, акмеїзм, символізм, авангардизм, імажинізм, сюрреалізм, екзистенціалізм, література «потоку свідомості» та ін.

  У творчості Франка ми знаходимо окремі риси багатьох напрямів і течій модернізму.

  Експресіонізм: «я», внутрішній світ художника — єдина реальність; творець не повинен бути пов’язаний з матеріальним світом, тому що той уособлює хаос, зло.

  «Потік свідомості»: внутрішній монолог; духовне життя героя передається у всій його безпосередності, постійній зміні думок, почуттів, вражень, спогадів і т. ін.

  Неокласицизм: прагнення зберегти право на власний моральний та естетичний кодекс, виходячи зі свого уявлення про загальнолюдські мистецькі цінності, деяку незалежність вічного мистецтва від скороминущих виявів життя; світова культура поєднується з національною традицією.

  Неоромантизм: боротьба, небезпечні таємничі події; емоційність і драматизм розвитку художньої дії.

  Імпресіонізм: витончене відтворення суб’єктивних вражень та спостережень, мінливих відчуттів та переживань; психологізм у змалюванні персонажів; прагнення зафіксувати миттєві враження; лаконізм прози, багатство відтінків; збільшена увага до кольорів і звуків, яскравих деталей (сойчине крило, сукня з білими цятками).

  4. Робота над порівняльною характеристикою героїв.

  • Герої новели Франка «Сойчине крило» — різні емоційні типи. Спробуйте зіставити їх.

  Герой-оповідач, МассіноМарія
  «Естет» — любить музику, книги, квіти. Глибоко ображений зрадою дівчини, викреслив її з пам’яті. У любові спокійний, самовпевнений, не розуміє жіночої психології, того, що жінку треба «завойовувати» постійно, що кохання потребує душевних зусиль, праці. Під впливом листа змінює погляди, розуміє, що таке справжнє життя і справжні пристрасті, стає «живим чоловіком»Емоційно багата натура, життєрадісна, передбачувана, примхлива, прагне до пізнання світу й отримує це пізнання до жахливих глибин. Її приваблюють яскраві натури. Романтична, розуміє справжність свого почуття лише пройшовши важкі випробування

   

  Висновок. Герої Франка — різні емоційні типи, але саме цим вони, можливо, й притягують одне одного, саме через це між ними й виникають почуття, які, навіть пройшовши важкі випробування, не зникають, вони ж допомагають обом змінитися.

  5. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

  — Які основні ідеї новели Франка «Сойчине крило»? Орієнтовні відповіді

  — Кохання — це високе, облагороджуюче почуття, це «робота душі».

  — Тільки втрачаючи, людина розуміє цінність втраченого.

  — За помилки у виборі доводиться відповідати, нести спокуту.

  — Не можна жити лише емоціями.

  — На першому місці у стосунках між людьми мають бути гуманізм, відповідальність за власні вчинки.

  6. Коментар учителя.

  Письменники-модерністи часто-густо дозволяли собі детально зображувати безсоромні сцени інтимного характеру. Франко, описуючи досить незвичайний шлях героїні, дотримується національної етичної традиції, звертаючись до натяків, окремих деталей і штрихів і зберігаючи коректність.

  V. Закріплення знань, умінь та навичок

  Тестове завдання.

  • Оберіть відповідні за змістом слова, пропущені у висловлюванні про І. Франка.

  «Як не міг Леонардо да Вінчі бути тільки живописцем, або тільки скульптором, як не здатний був Ломоносов бути тільки хіміком, або тільки поетом, так не народжений був Іван Франко на те, щоб усю силу свого розуму, темпераменту й таланту . якимось одним річищем. Франко був народжений поетом, але він же був народжений і прозаїком, і ученим-дослідником, і громадським діячем. Його творча діяльність … складний і прекрасний поліфонічний твір: багато мелодій, багато контрастів, гострі поєднання звуків — але, зрештою, це зливається у світлу гармонію».
  (М. Рильський)

  А відрізнити … розпорошує;

  Б з’ясувати … виникає;

  В спрямувати … нагадує;

  Г узагальнити … вирізняє.

  VІ. Підбиття підсумків уроку

  Інтерактивна вправа «Мікрофон».

  • Продовжіть речення.

  «І. Франко як новеліст …»

  «Мене вразило …»

  «Мені захотілося …»

  VІІ. Домашнє завдання

  Повторити матеріал про творчість Франка, вміти аналізувати новелу, висловлювати про неї власні думки.

   

  УРОК № 27 Тема. Проза І. Франка. Новаторські шукання письменника. Новела «Сойчине крило», українська література 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти української літератури. 10 клас

  сойчине крило

  сойчине крило аналіз

  сойчине крило аналіз твору

  Комментарии закрыты.