УРОК № 27. Тема. Дизайн-графіка. Розробка знакових композицій різного призначення, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  УРОК № 27. Тема. Дизайн-графіка. Розробка знакових композицій різного призначення, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  Мета: дати поняття про промислову графіку, її символіку, образність мови, компактність композиції; ознайомити з історією виникнення і розвитку товарних знаків, їх класифікацією (образотворчі, шрифтові, словесні, комбіновані); навчити створювати графічні знаки; удосконалювати навички володіння графічними техніками; виховувати естетичний смак і художню культуру.

  Тип уроку: комбінований.

  Обладнання: для вчителя — відеоряд і репродукції різних видів графічних знаків; для учнів — альбом, графітовий олівець, фломастер, гуаш, туш, пензлі, склянка для води, гелева ручка.

  ХІД УРОКУ № 27. Тема. Дизайн-графіка. Розробка знакових композицій різного призначення, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  I. Організація уваги учнів, оголошення теми та мети уроку

  II. Актуалізація опорних знань і вмінь

  Запитання до учнів.
  Які ви знаєте приклади промислової графіки? (Етикетки, різноманітні упаковки, товарні знаки — усе, що призначене для промисловості, торгівлі, реклами.)
  Учитель застосовує інтерактивний метод «мікрофон». Учні відповідають лаконічно і швидко.

  III. Мотивація навчальної діяльності

  Слово вчителя.
  Завдання промислової графіки — доступно і коротко інформувати споживача про товар з метою збільшення попиту на нього, сприяти підвищенню культури торгівлі й обслуговування, виховувати естетичний смак людей. Твори цього виду графіки мають за короткий проміжок часу розповісти про найважливіші ознаки, характер, призначення даних речей.

  IV. Вивчення нового матеріалу

  Слово вчителя.
  У первісному суспільстві мистецтво виникло тоді, коли людина опанувала вищим ступенем розвитку — умінням організовано проводити полювання на диких тварин, і тоді в неї розвинулось абстрактне мислення, що дозволило створювати вражаючі художні образи. Наскельні малюнки, кам’яні, дерев’яні, а потім і металеві скульптури зображували тварин і птахів, природу.
  Як характерний приклад розвитку образної символіки в мистецтві первісного ладу розглянемо феномен так званого тваринного стилю Прикам’я.

  Організація сприймання творів мистецтва.
  Учитель звертає увагу учнів на відеоряд творів тваринного стилю.

  Слово вчителя.
  Зображення і скульптури первісних художників Прикам’я є, як правило, знаковими символами. В цих роботах спостерігається прагнення до стилізації, спрощення форм і виразної узагальненості образу. У ранньому, залізному віці (VIII—III ст. до н. е.) у прикамсь-кому образотворчому мистецтві відбуваються зміни як в тематиці, так і в формі зображення тих чи інших сюжетів.
  У наскельному живопису Прикам’я зустрічаються зображення людини або людини-птаха. Очевидно, це пов’язано з уявленням первісних художників про здатність людської душі перевтілюватися в птаха і відлітати у невідомий світ (мал. 286).

  200Мал. 286

  В орнаментації посуду розповсюджується стилізоване зображення сонця — кола зі штрихами променів. Це свідчить про розвиток землеробства.
  Предмети побуту, культа, знаряддя праці, зброя, одяг прикрашають зображення диких і свійських тварин, птахів з людським обличчям на грудях. Золотий вік пермського тваринного стилю припадає на III—VIII ст. н. е. З’являються нові сюжети: великі людські обличчя доповнені постатями тварин, фантастичних створінь (мал. 287).

  201Мал. 287

  У XI—XV ст. мистецтво у своїй сюжетній трактовці стає більш схематичним. Обрис птахів, тварин має суху геометричність контурів (мал. 288).

  202Мал. 288

  На території України в різні часи були знайдені багаточисленні пам’ятки культури стародавності.
  В орнаментах на кераміці й знаряддях праці епохи бронзи Північної України можна побачити групу знаків, які несуть певне символічне навантаження. Такі стародавні символи, як коло і хрест, розповсюджені по усьому світі, мають те саме значення — сонце, вогонь. Через зміни цих двох основних зображень та їх комбінацій виникають інші значення символів: хрест у колі — втілення нерозривності сонця й вогню, розетка — зв’язок сонця з рослинним світом, хрест з крючками — колесо Юпітера. Ці та інші схожі знаки зустрічаються в усіх культурах Північної України.

  Запитання до учнів.
  Які ви знаєте знаки-символи, що зустрічаються в традиційних орнаментах творів українського декоративно-ужиткового мистецтва? (Учитель демонструє відеоряд творів декоративно-ужиткового мистецтва України.)

  Слово вчителя.
  Лаконічність форми, ємкість, образна метафорічність стародавніх зображень і зараз багато в чому відповідають сучасним вимогам до створювання фірмових і товарних знаків, що підтверджує художню цінність давнього за часом прикамського мистецтва тваринного стилю.
  У наш час наука, культура, виробництво і сфера обслуговування використовують і примножують велику кількість різноманітних знакових систем, які поділяються за функціональним призначенням на три групи:
  — відмінні знаки: фірмові, товарні, обслуговування, марки, особисті, книжкові, рекламного призначення;
  — навчальні знаки: математичні, кібернетичні, технічні, музичні нотні, дорожні, на текстильних виробах та ін.;
  — читальні знаки: піктограми (вказівки служб, послуг), орієнтовні символи змагань, ярмарок, торгівельних центрів та ін. Відмінні знаки можуть бути образотворчими (малюнок, графічний символ, поєднання кольорів тощо); шрифтовими (літерними) — мал. 289; словесними (знаки-логотипи) — мал. 290; комбінованими (у вигляді будь-яких поєднань згаданих вище варіантів) — мал. 291.

  203Мал. 289

  204Мал. 290

  205Мал. 291

  Товарний знак має бути лаконічним і простим, добре розпізнавальним. Слова, шрифт, зображення, складові знака повинні подобатися споживачу і добре запам’ятовуватися. Товарний знак і знак обслуговування мають бути оригінально оформлені та служити для відмінності товарів або послуг одного підприємства від одноманітних товарів або послуг інших підприємств і для їхньої реклами. (Учитель демонструє відеоряд товарних знаків підприємств харчової (мал. 292), легкої та побутової (мал. 293) промисловості.)

  206Мал. 292

  207Мал. 293

  Піктографія — це образне вираження поняття через зв’язок із зображеним предметом, яке має нести зрозумілу інформацію і легко читатися. У піктограмах не можна використовувати зображення будь-яких літер і слів.
  Застосування піктограм та орієнтовних символів найбільш доцільне там, де відбувається жвавий рух міжнародної публіки: на фестивалях, змаганнях, виставках та ярмарках. Вони доцільні також у великих універсальних магазинах і, звичайно, на транспорті.

  V. Практична діяльність учнів
  Учні виконують ескізи знаків для своєї фірми, підприємства, товарні знаки або піктограму для навчального кабінету (за своїм вибором).
  Учитель контролює роботу учнів і просить їх зосереджувати увагу на композиції — організації форми та образної виразності за допомогою композиційних засобів: пропорцій, масштабності, симетрії, контрасту, нюансу, ритму.

  VI. Завершення уроку
  Учитель організовує виставку учнівських робіт і підводить підсумки — оцінює діяльність учнів на уроці.

  VII. Домашнє завдання
  Знайти товарні знаки на одязі та взутті, добрати приклади цікаво вирішених етикеток.
  Принести: альбом, графітовий олівець, інші графічні матеріали (чорний фломастер, гелева ручка, туш, гуаш — за вибором).

  УРОК № 27. Тема. Дизайн-графіка. Розробка знакових композицій різного призначення, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків малювання, образотворче мистецтво 7 клас

  Комментарии закрыты.