Василь Голобородько. «Наша мова», «Теплі слова». Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок, українська література

Василь Голобородько. «Наша мова», «Теплі слова». Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок, українська література

Перебіг заняття Василь Голобородько. «Наша мова», «Теплі слова». Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок, українська література

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

1. Анкета-характеристика письменника.

Ім’я, по батькові, прізвище — Василь Іванович Голобородько Рік народження — 1945

Місце народження — с. Адріопіль на Луганщині Батьки — селяни

Навчання — середня школа-інтернат, філологічний університет Київського університету, Донецький педагогічний інститут, Луганський педагогічний університет

Рід занять, захоплення — військова служба, робота на шахті, у радгоспі, літературна діяльність, дослідження фольклору та етнографії

Основні твори — збірки поезій «Летюче віконце», «Зелен день», «Ікар на метеликових крилах» та ін.

Нагороди, відзнаки — лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, премій імені В. Симоненка та М. Трублаїні

2. Виразне читання вірша В. Голобородька «З дитинства: дощ» («Я уплетений…») і коментування його, висловлення своїх почуттів та вражень.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Вступне слово

Ми продовжуємо долучатися до глибокої криниці мудрості поета Василя Голобородька, яку він, безперечно, черпав і черпає в бездонному океані народної творчості, українських народних звичаїв і традицій.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виразне читання поезії «Наша мова».

2. Словникова робота, обмін враженнями про прочитане.

3. Евристична бесіда.

 • Як ви думаєте, чому перше слово в поезії автор написав із маленької літери, а слова Пісня, Літопис — із великої? Чи надає це словам якогось додаткового смислу?
 • Чому з багатьох видів усної народної творчості поет виділяє пісню, надає їй такого значення?
 • Про яких, на вашу думку, ворогів ідеться у вірші?
 • Які висловлювання здалися вам парадоксальними, слова — несподівано поєднаними?
 • Яка головна думка цієї поезії?

4. Коментар

Про рідну мову, її значення написано багато віршів. Але цей — особливий. Це вільний вірш, верлібр, не обмежений римами, не обтяжений складними художніми засобами. Це вільна розмова душі. Не треба доводити, яка гарна наша мова — кожне слово її виспіване в пісні, записане в давніх літописах, сказане в доброму товаристві. Тож хай дізнаються й вороги, «якими словами на самоті мовчимо», тобто що в нас у душі. Вірш викликає багато асоціацій, дає змогу читачеві домислити, уявити, пофантазувати.

5. Виразне читання поезїі«Теплі слова».

6. Словникова робота, обмін враженнями про прочитане.

7. Бесіда, виконання творчо-пошукових завдань.

 • Чому в поета слова «теплі», а всесвіт «холодний»? А якими слова бувають ще? Продовжте низку епітетів. Слова — ввічливі, сердиті…
 • Що значить «наповнювати всесвіт теплими словами»? Чи може світ від слів «потепліти»?
 • Чи вважаєте ви, що слова, мова мають таке велике значення? Свою думку обґрунтуйте.
 • Доберіть низку інших «теплих» слів, обґрунтуйте свій вибір.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Завдання аналітичного характеру «Зустрілися два судження».

Деякі літературні критики відзначали «окремі похибки» у віршах В. Голобородька — «недостатньо розвинену мелодійну, музичну лінію… творів, послаблену увагу до організованості вірша», «невправний ритмічний рисунок », «несформований світогляд, асоціальний зміст віршів та песимізм».

О. Шаган назвав В. Голобородька «поетом національного страху», а вірші зі збірки «Слова у вишиваних сорочках» (окрім циклу «Українські птахи в українському краєвиді») поспіль дидактичними, подібними до публіцистичної статті, такими, що не асоціюються з іменем такого оригінального поета.

В. Осадчий вважає, що вірші поета «мучать» читача болючою для українців проблематикою та художньою складністю втілення її…

Те, що інші вважали ритмічною невправністю, І. Дзюба назвав «речитативністю», яка «відповідає і епічності, монументальності поетичного малювання» , і «зосередженості на буденній предметності життя».

…У духовну потребу дня нашого можна йти не лише з висот ідеологізму, громадянської публіцистичності, інтелектуальності, а й з глибин інтуїтивізму та народного світогляду, який відклався в національному психологічному типові й визначає структуру поетичної мови. (І. Дзюба)

В. Голобородько — оригінальний митець, який не стилізує свої твори під фольклорні, а «демонструє психологічний прояв народності, глибоку національність». (М. Ільницький) Справжню радість і насолоду переживає читач від книжки, безліч асоціацій виникає у свідомості… (В. Осадчий)

— До якої думки схиляєтеся ви?

2. Виконання завдання.

Прокоментуйте життєве кредо письменника.

Коли усе це є — і звичаї, і традиції, і пісні, то сприймаєш їх як щось цілком природне, як бути чорнявим чи білявим, а коли це зникає, чи від власного недбальства, чи з примусу, то починаєш докопуватися до причин зникнення того, що раніше тобі здавалося незникненним, хочеш зв’язати ту перервану нитку, яка тягнеться із глибини віків, хочеш, щоб і далі ткався той рушник із неповторними узорами, й далі… (В. Голобородько)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Уміти виразно, вдумливо читати, коментувати й аналізувати вірші В. Голобородька.
 2. Індивідуальні завдання. 1) Написати листа письменникові (можна електронного). 2) Зробити добірку віршів В. Голобородька, які припали до душі.

Василь Голобородько. «Наша мова», «Теплі слова». Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *