ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. «Т. ШЕВЧЕНКО. А. ЧАЙКОВСЬКИЙ. М. СТЕЛЬМАХ», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Тематичне оцінювання. «Т. Шевченко. А. Чайковський. М. Стельмах», українська література

Хід заняття Тематичне оцінювання. «Т. Шевченко. А. Чайковський. М. Стельмах», українська література

І варіант

І—ІІ рівні

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Укажіть, який із творів не є автобіографічним:

а) «Мені тринадцятий минало» Т. Шеченка;
б) «Тополя» Т. Шевченка;
в) «Гуси-лебеді летять» М. Стельмаха.

2. Допишіть речення. Символ — це…

3. Назвіть один-два епізоди з повісті А. Чайковського «За сестрою», де головний герой виявив надзвичайну кмітливість.

ІІІ рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Схарактеризуйте образ Михайлика з повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять».

2. З’ясуйте, про які звичаї та традиції козаків ідеться у повісті А. Чайковського «За сестрою».

IV рівень

(Кожна повна обґрунтована відповідь оцінюється у 5 балів.) Напишіть твір на одну з тем:

1) «Правила сімейної педагогіки у родині Михайлика з повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»»;

2) «Павлусь із повісті А. Чайковського «За сестрою» — романтичний герой»;

3) «Єдність природи і світу дитячої душі у повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»».

II варіант

І—ІІ рівні

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Укажіть, яка ідея балади Т. Шевченка «Тополя»:

S а) незнищенність справжнього кохання, краси, вірності;
б) єднання з рідною землею;
в) всеперемагаюче життєлюбство, доброта, любов.

2. Допишіть речення.

Метаморфоза — це…

3. Назвіть епізоди з повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять», що свідчать про доброту й чуйність Михайлика.

ІІІ рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Схарактеризуйте образ Павлуся з повісті А. Чайковського «За сестрою».

2. З’ясуйте, про які звичаї та традиції українців ідеться у повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять».

IV рівень

(Кожна повна обґрунтована відповідь оцінюється у 5 балів.) Напишіть твір на одну з тем:

1) «Символ образу гусей-лебедів у повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»»;

2) «Твір А. Чайковського «За сестрою» — героїко-романтична повість»;

3) «»Заповіт» Т. Г. Шевченка — твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє».

Тематичне оцінювання. «Т. Шевченко. А. Чайковський. М. Стельмах», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *