КОНТРОЛЬНА РОБОТА. «І. ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ. ДАВНЯ ДРАМАТУРГІЯ. Г. С. СКОВОРОДА. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Контрольна робота. «І. Величковський. Давня драматургія. Г. С. Сковорода. І. П. Котляревський», українська література

Хід заняття Контрольна робота. «І. Величковський. Давня драматургія. Г. С. Сковорода. І. П. Котляревський», українська література

Варіант I

Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Укажіть, з якого твору ці поетичні рядки:

Свиснув козак на коня
Зоставайся, молода!
Я приїду, як не згину,
Через три года.

А С. Климовського «Їхав козак за Дунай»;
Б І. Котляревського «Енеїда»;
В Г. Сковороди «Всякому місту — звичай і права»;
Г Г. Сковороди «De ИЬегіаІе».

2. Алюзія — це:

А наслідування художніх творів, літературних напрямів з метою висміювання;
Б натяк на відомі історичні події, осіб;
В опис серйозних явищ, подій у зниженому тоні;
Г протиставлення історичних подій подіям, описаним у творі.

3. Допишіть речення.

Для фігурних (курйозних) віршів характерні.

4. Продовжіть думку. Травестією називається…

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Схарактеризуйте образ Наталки Полтавки з однойменної драми І. Котляревського.

2. Зробіть короткий аналіз байки Г. С. Сковороди «Собака і Вовк».

Високий рівен ь

(Змістовна, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.) Виконайте одне із завдань.

А Напишіть твір-роздум за афоризмом Г. Сковороди «З усіх утрат утрата часу найтяжча».
Б Напишіть план-тези до теми «Поема І. Котляревського «Енеїда» — енциклопедія українського життя XVIII століття».

Варіант II

Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Укажіть, з якого твору ці поетичні рядки:

Серцю свої тут — любов і тепло,
Всякеє горло тут смак віднайшло.
Я ж у полоні нав’язливих дум,
Лише одне непокоїть мій ум.

А С. Климовського «Їхав козак за Дунай»;
Б Г. Сковороди «De ИЬегіаІе»;
В Г. Сковороди «Всякому місту — звичай і права»;
Г І. Котляревського «Енеїда».

2. Пародія — це:

А сатиричний або гумористичний твір-наслідування з метою висміювання;
Б переодягання, перенесення звичаїв, побуту, традицій з однієї епохи в іншу;
В натяк на відомі історичні події, явища;
Г висміювання вад представників аристократичного товариства.

3. Допишіть речення.

Для силабо-тонічного віршування характерні.

4. Продовжіть думку. Бурлеском називається.

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Схарактеризуйте образ Енея з однойменної поеми І. Котляревського.

2. Зробіть короткий аналіз байки Г. С. Сковороди «Бджола та Шершень».

Високий рівень

(Змістовна, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.) Виконайте одне із завдань.

А Напишіть твір-роздум за афоризмом Г. С. Сковороди «О, коли б ми в ганебних справах були такі ж соромливі й боязні, як це часто ми буваємо боязкі й хибно соромливі у порядних вчинках!»
Б Напишіть план-тези до теми «Український національний характер у творчості І. Котляревського».

III. Домашнє завдання

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення

Контрольна робота. «І. Величковський. Давня драматургія. Г. С. Сковорода. І. П. Котляревський», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *