УРОК № 25 Тема. Тематична контрольна робота. «І. Величковський. Давня драматургія. Г. С. Сковорода. І. П. Котляревський», українська література 9 клас

УРОК № 25 Тема. Тематична контрольна робота. «І. Величковський. Давня драматургія. Г. С. Сковорода. І. П. Котляревський», українська література 9 клас

Мета: підсумувати й узагальнити знання учнів за вивченими темами з метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, образне та логічне мислення, вміння висловлювати власні судження, аналізувати й оцінювати художній твір; виховувати кращі людські якості.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Теорія літератури: фігурний (курйозний) вірш, шкільна драма, вертеп, афоризм, травестія, пародія, бурлеск, алюзія, силабо-тонічне віршування.

ХІД УРОКУ № 25 Тема. Тематична контрольна робота. «І. Величковський. Давня драматургія. Г. С. Сковорода. І. П. Котляревський», українська література 9 клас

I. Оголошення теми й мети уроку

II. Основний зміст роботи

1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2. Написання учнями контрольної роботи.

Варіант I

Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Укажіть, з якого твору ці поетичні рядки:

Свиснув козак на коня
Зоставайся, молода!
Я приїду, як не згину,
Через три года.

А С. Климовського «Їхав козак за Дунай»;
Б І. Котляревського «Енеїда»;
В Г. Сковороди «Всякому місту — звичай і права»;
Г Г. Сковороди «De ИЬегіаІе».

2. Алюзія — це:

А наслідування художніх творів, літературних напрямів з метою висміювання;
Б натяк на відомі історичні події, осіб;
В опис серйозних явищ, подій у зниженому тоні;
Г протиставлення історичних подій подіям, описаним у творі.

3. Допишіть речення.

Для фігурних (курйозних) віршів характерні.

4. Продовжіть думку. Травестією називається…

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Схарактеризуйте образ Наталки Полтавки з однойменної драми І. Котляревського.

2. Зробіть короткий аналіз байки Г. С. Сковороди «Собака і Вовк».

Високий рівен ь

(Змістовна, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.) Виконайте одне із завдань.

А Напишіть твір-роздум за афоризмом Г. Сковороди «З усіх утрат утрата часу найтяжча».
Б Напишіть план-тези до теми «Поема І. Котляревського «Енеїда» — енциклопедія українського життя XVIII століття».

Варіант II

Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Укажіть, з якого твору ці поетичні рядки:

Серцю свої тут — любов і тепло,
Всякеє горло тут смак віднайшло.
Я ж у полоні нав’язливих дум,
Лише одне непокоїть мій ум.

А С. Климовського «Їхав козак за Дунай»;
Б Г. Сковороди «De ИЬегіаІе»;
В Г. Сковороди «Всякому місту — звичай і права»;
Г І. Котляревського «Енеїда».

2. Пародія — це:

А сатиричний або гумористичний твір-наслідування з метою висміювання;
Б переодягання, перенесення звичаїв, побуту, традицій з однієї епохи в іншу;
В натяк на відомі історичні події, явища;
Г висміювання вад представників аристократичного товариства.

3. Допишіть речення.

Для силабо-тонічного віршування характерні.

4. Продовжіть думку. Бурлеском називається.

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Схарактеризуйте образ Енея з однойменної поеми І. Котляревського.

2. Зробіть короткий аналіз байки Г. С. Сковороди «Бджола та Шершень».

Високий рівень

(Змістовна, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.) Виконайте одне із завдань.

А Напишіть твір-роздум за афоризмом Г. С. Сковороди «О, коли б ми в ганебних справах були такі ж соромливі й боязні, як це часто ми буваємо боязкі й хибно соромливі у порядних вчинках!»
Б Напишіть план-тези до теми «Український національний характер у творчості І. Котляревського».

III. Домашнє завдання

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення (див. у ході уроку № 26).

 

УРОК № 25 Тема. Тематична контрольна робота. «І. Величковський. Давня драматургія. Г. С. Сковорода. І. П. Котляревський», українська література 9 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури 9 клас

Комментарии закрыты.