Урок № 25 Тема. Виразне читання напам’ять поезії Я. Щоголіва «Листопад», українська література 6 клас

  Урок № 25 Тема. Виразне читання напам’ять поезії Я. Щоголіва «Листопад», українська література 6 клас

  Мета: розвивати пам’ять, навички виразного читання, коментування, аналізу поетичних творів, висловлення власної думки щодо прочитаного, асоціативне мислення, вміння робити словесне малювання, порівнювати твори різних видів мистецтва; виховувати любов до природи.

  Обладнання: портрет письменника, збірки його творів, пейзажні картини (осінь), фотоматеріали, аудіозаписи.

  Теорія літератури: виразне читання, темп, інтонація, пауза, логічний наголос; словесний малюнок, словесна деталь, порівняння, епітет, метафора.

  Хід уроку № 25 Тема. Виразне читання напам’ять поезії Я. Щоголіва «Листопад», українська література 6 клас

  І. Повідомлення теми й мети уроку

  ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

  ІІІ. Формування і вдосконалення вмінь та навичок

  1. Складання партитури вірша.

  ukrainska_literatura_6_klas_22

  2. Виразне читання вірша Я. Щоголіва «Листопад» напам’ять.

  3. Евристична бесіда й завдання до аналізу.

  1) До якої лірики належить ця поезія (До пейзажної.)

  2) Чи пов’язаний цей вірш із людиною? Якщо так, то яким чином? (Пов’язаний; вживається уособлення, оживлення природи — листопад наділяється здатністю до людських почуттів: жалкував, зберіг, теплі сльози, плакати.)

  3) Знайдіть у вірші художні засоби і з’ясуйте їхню роль у творі.

  Епітети Порівняння Метафори Фразеологізми, сталі вирази
  нещадно (обніс), червоно-жовтий (лист), циновий (дах), холодних (міст), теплих (сліз), єдиний (лист)як сльози; як плаче лісзвелося літо, серпень дав, вересень майнув, висне небо, стигнуть краплі, плаче лісдень за днем, просвітку не знати, хоч краплю сліз, плакати за ким холодний — теплих

   

  4) Чи може цей вірш мати підтекст (прихований, символічний зміст)? (Так, останні строфи можна розуміти і як звернення до людини, що досягла своєї «осені» — похилого віку: чи гідно вона прожила, чи є що добре згадати, за чим жалкувати.)

  5) Яка головна думка твору? (Усе в природі змінюється, тече, але повертається, здійснюється кругообіг у природі; треба вміти відчувати красу навколишнього.)

  4. Визначення рими і ритму вірша.

  ukrainska_literatura_6_klas_23

  Рима: знать — дать, минув — майнув.

  5. Гра «Прочитай назви».

  Олесь Кмітливець зашифрував застарілі назви місяця листопада. Прочитайте й поміркуйте, включивши свою уяву, фантазію та знання мови, чому виникли такі назви.

  ukrainska_literatura_6_klas_24(Читається за лінією навхрест від виділених складів: «на-півзимник», «ворота зими», «грудкотрус», «листопадень», «падолист», «братчини».)

  IV. Домашнє завдання

  Знайти й записати народні прислів’я, прикмети про листопад; описати народно-релігійні свята або створити власний етюд (замальовку, твір-опис) «Листопад», використовуючи виразні деталі (див. Додаток до уроку 25). (Можна підготувати виразне читання інших віршів Я. Щоголіва про природу.)

  V. Підсумок

   

  Урок № 25 Тема. Виразне читання напам’ять поезії Я. Щоголіва «Листопад», українська література 6 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 6 клас

  Комментарии закрыты.