ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ НАПАМ’ЯТЬ ПОЕЗІЇ Я. ЩОГОЛІВА «ЛИСТОПАД», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Виразне читання напам’ять поезії Я. Щоголіва «Листопад», українська література

Хід заняття Виразне читання напам’ять поезії Я. Щоголіва «Листопад», українська література

ІІІ. Формування і вдосконалення вмінь та навичок

1. Складання партитури вірша.

ukrainska_literatura_6_klas_222. Виразне читання вірша Я. Щоголіва «Листопад» напам’ять.

3. Евристична бесіда й завдання до аналізу.

1) До якої лірики належить ця поезія (До пейзажної.)

2) Чи пов’язаний цей вірш із людиною? Якщо так, то яким чином? (Пов’язаний; вживається уособлення, оживлення природи — листопад наділяється здатністю до людських почуттів: жалкував, зберіг, теплі сльози, плакати.)

3) Знайдіть у вірші художні засоби і з’ясуйте їхню роль у творі.

Епітети Порівняння Метафори Фразеологізми, сталі вирази
нещадно (обніс), червоно-жовтий (лист), циновий (дах), холодних (міст), теплих (сліз), єдиний (лист)як сльози; як плаче лісзвелося літо, серпень дав, вересень майнув, висне небо, стигнуть краплі, плаче лісдень за днем, просвітку не знати, хоч краплю сліз, плакати за ким холодний — теплих

4) Чи може цей вірш мати підтекст (прихований, символічний зміст)? (Так, останні строфи можна розуміти і як звернення до людини, що досягла своєї «осені» — похилого віку: чи гідно вона прожила, чи є що добре згадати, за чим жалкувати.)

5) Яка головна думка твору? (Усе в природі змінюється, тече, але повертається, здійснюється кругообіг у природі; треба вміти відчувати красу навколишнього.)

4. Визначення рими і ритму вірша.

ukrainska_literatura_6_klas_23

Рима: знать — дать, минув — майнув.

5. Гра «Прочитай назви».

Олесь Кмітливець зашифрував застарілі назви місяця листопада. Прочитайте й поміркуйте, включивши свою уяву, фантазію та знання мови, чому виникли такі назви.

ukrainska_literatura_6_klas_24(Читається за лінією навхрест від виділених складів: «на-півзимник», «ворота зими», «грудкотрус», «листопадень», «падолист», «братчини».)

IV. Домашнє завдання

Знайти й записати народні прислів’я, прикмети про листопад; описати народно-релігійні свята або створити власний етюд (замальовку, твір-опис) «Листопад», використовуючи виразні деталі (див. Додаток до уроку 25). (Можна підготувати виразне читання інших віршів Я. Щоголіва про природу.)

Виразне читання напам’ять поезії Я. Щоголіва «Листопад», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *