Контрольна робота «Творчість М. Вороного, Т. Шевченка, Лесі Українки», українська література

Контрольна робота «Творчість М. Вороного, Т. Шевченка, Лесі Українки», українська література

Перебіг заняття Контрольна робота «Творчість М. Вороного, Т. Шевченка, Лесі Українки», українська література

Початковий і середній рівні
(За кожну правильну відповідь учні отримують по одному балу.)

1. Твір Миколи Вороного «Євшан-зілля» — це

А казка
Б оповідання
В поема
Г вірш

2. В основу сюжету твору «Євшан-зілля» М. Вороного покладено

А народний переказ
Б літописну легенду
В авторський вимисел
Г народну пісню

3. Прочитайте рядки й визначте, з якого твору їх узято.

Та хоч би й крила мені солов’їні,
І воля своя,—
Я б не лишила тебе в самотині,
Країно моя!

А «Євшан-зілля» М. Вороного
Б «Соловей» Лесі Українки
В «Іван Підкова» Т. Шевченка
Г «Тиша морська» Лесі Українки

4. Мотивом (темою) вірша Т. Шевченка «Думка» є

А захоплення красою синього моря
Б зображення почуттів козака, який потрапив на чужину
В роздуми молодого хлопця про нещасливе кохання
Г ухвалення козацької звитяги та мужності

5. У дитинстві розум ліричної героїні поезії Лесі Українки «Мрії» зачарував

А гордий переможець у лицарському двобої
Б переможений лицар, що не здавався
В мандрівний філософ
Г таємничий принц

6. Продовжте речення.

Ліричний герой — це…

Достатній рівень
(За кожну правильну відповідь учні отримують по 1,5 бала.)

7. Схарактеризуйте козаків та їхнього отамана за твором Т. Шевченка «Іван Підкова».

8. Опишіть море за твором Лесі Українки «Тиша морська».

Високий рівень
(За правильну відповідь учні отримують 3 бали.)

9. Виконайте одне із завдань.

А Висловіть свої судження про те, що може виконувати роль євшан-зілля для сучасних українців. Про що їм варто нагадати?

Б Продовжте історію ханського сина з поеми М. Вороного «Євшан-зілля».

Відповіді: 1В, 2Б, 3Б, 4Б, 5Б.

Контрольна робота «Творчість М. Вороного, Т. Шевченка, Лесі Українки», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *