Спостереження за словами — різними частинами мови та за службовими словами, до яких не можна поставити запитання, українська мова

Спостереження за словами — різними частинами мови та за службовими словами, до яких не можна поставити запитання, українська мова

Хід заняття Спостереження за словами — різними частинами мови та за службовими словами, до яких не можна поставити запитання, українська мова

II. Перевірка домашнього завдання.

 • Прочитайте слова, дібрані до кожної схеми.
 • Проаналізуйте морфемну будову одного зі слів.
 • Ознайомте клас зі складеними словосполученнями.
 • Які із словосполучень можна використати для створення фантастичної розповіді?

III. Актуалізація опорних знань

1. Вступна бесіда.

 • Діти, з чого складається наше мовлення? (З речень.)
 • Які бувають речення за метою висловлювання та інтонацією? (Розповідні, питальні, спонукальні; окличні, неокличні.)
 • Як групуються слова у мові? За якими ознаками?
 • Пригадайте казку, яку я розповіла вам у другому класі про Царицю Граматику, що вишикувала всі слова мови у 10 мовних рядів.
 • Пригадайте, як називались ці ряди. (Іменники, прикметники і т. д.)

2. Гра «Скажи відверто».

 • Як називаються слова, що відповідають на питання хто? що?
 • На які питання відповідають прикметники?
 • Які ще частини мови ви знаєте?
 • Що означає самостійна частина мови?
 • Які ви знаєте службові слова?

IV. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправа-дослідження

 • Прочитайте вірш. Назвіть і поясніть слова в переносному значенні.
 • Виберіть із тексту ті слова, які належать до частин мови, які ви найшвидше виділили.
 • Складіть і запишіть речення з іменником мати і дієсловом мати.

2. Каліграфічна хвилинка.

П п р р и и к к м м е е т т н н и и к к

 • Складіть і запишіть якнайбільше слів, використовуючи букви каліграфічної хвилинки.
 • Поставте до них запитання і визначте, до якої частини мови вони належать.

3. Вправа «Хто більше?».

 • Запишіть якнайбільше прикметників упродовж однієї хвилини.
 • Доведіть, що записані слова — прикметники.

4. Вправа-лічилка

 • Потренуйтесь виразно читати лічилку.
 • Назвіть у ній службові слова.
 • Поміркуйте, чому ці службові слова називають прийменниками.
 • Які ще службові слова ви знаєте?
 • Які сполучники вживають у реченнях з однорідними членами?

5. Пояснювальний диктант.

Запишіть речення і визначте (назвіть) в них службові частини мови. Поясніть розділові знаки.

 • Дівчинка сиділа біля вікна і плела тонке біле мереживо.
 • Кожної осені ластівка відлітала в теплі краї, а навесні поверталася.
 • Наша Даринка добре читає, але погано пише.

V. Підсумок

Гра «Яка це частина мови?».

Один із сильніших учнів (завчасу підготовлений) називає слово (іменник, прикметник, дієслово), а інші демонструють відповідь потрібною карткою

Спостереження за словами — різними частинами мови та за службовими словами, до яких не можна поставити запитання, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *