Урок № 24-25. Урок розвитку мовлення. Спостереження за словами — різними частинами мови та за службовими словами, до яких не можна поставити запитання. (Вправи 84-86). Конспекти уроків української мови, 4 клас, нова програма 2015 рік

Урок № 24-25. Урок розвитку мовлення. Спостереження за словами — різними частинами мови та за службовими словами, до яких не можна поставити запитання. (Вправи 84-86). Конспекти уроків української мови, 4 клас, нова програма 2015 рік

Тема. Спостереження за словами — різними частинами мови та за службовими словами, до яких не можна поставити запитання. (Вправи 84-86).

Мета. Актуалізувати знання учнів про самостійні частини мови та службові слова; закріпити вміння виділяти певну частину мови.

Обладнання: сигнальні картки.

Хід уроку № 24-25. Урок розвитку мовлення. Спостереження за словами — різними частинами мови та за службовими словами, до яких не можна поставити запитання. (Вправи 84-86). Конспекти уроків української мови, 4 клас, нова програма 2015 рік

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

 • Прочитайте слова, дібрані до кожної схеми.
 • Проаналізуйте морфемну будову одного зі слів.
 • Ознайомте клас зі складеними словосполученнями.
 • Які із словосполучень можна використати для створення фантастичної розповіді?

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Вступна бесіда.

 • Діти, з чого складається наше мовлення? (З речень.)
 • Які бувають речення за метою висловлювання та інтонацією? (Розповідні, питальні, спонукальні; окличні, неокличні.)
 • Як групуються слова у мові? За якими ознаками?
 • Пригадайте казку, яку я розповіла вам у другому класі про Царицю Граматику, що вишикувала всі слова мови у 10 мовних рядів.
 • Пригадайте, як називались ці ряди. (Іменники, прикметники і т. д.)

2. Гра «Скажи відверто».

 • Як називаються слова, що відповідають на питання хто? що?
 • На які питання відповідають прикметники?
 • Які ще частини мови ви знаєте?
 • Що означає самостійна частина мови?
 • Які ви знаєте службові слова?

IV. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправа-дослідження (вправа 84).

 • Прочитайте вірш. Назвіть і поясніть слова в переносному значенні.
 • Виберіть із тексту ті слова, які належать до частин мови, які ви найшвидше виділили.
 • Складіть і запишіть речення з іменником мати і дієсловом мати.

2. Каліграфічна хвилинка.

П п р р и и к к м м е е т т н н и и к к

 • Складіть і запишіть якнайбільше слів, використовуючи букви каліграфічної хвилинки.
 • Поставте до них запитання і визначте, до якої частини мови вони належать.

3. Вправа «Хто більше?».

 • Запишіть якнайбільше прикметників упродовж однієї хвилини.
 • Доведіть, що записані слова — прикметники.

Фізкультхвилинка.

4. Вправа-лічилка (вправа 86).

 • Потренуйтесь виразно читати лічилку.
 • Назвіть у ній службові слова.
 • Поміркуйте, чому ці службові слова називають прийменниками.
 • Які ще службові слова ви знаєте?
 • Які сполучники вживають у реченнях з однорідними членами?

5. Пояснювальний диктант.

Запишіть речення і визначте (назвіть) в них службові частини мови. Поясніть розділові знаки.

 •  Дівчинка сиділа біля вікна і плела тонке біле мереживо.
 • Кожної осені ластівка відлітала в теплі краї, а навесні поверталася.
 • Наша Даринка добре читає, але погано пише.

V. Підсумок уроку.

Гра «Яка це частина мови?».

Один із сильніших учнів (завчасу підготовлений) називає слово (іменник, прикметник, дієслово), а інші демонструють відповідь потрібною карткою

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 44, вправа 86 (завдання 3).

Урок № 24-25. Урок розвитку мовлення. Спостереження за словами — різними частинами мови та за службовими словами, до яких не можна поставити запитання. (Вправи 84-86). Конспекти уроків української мови, 4 клас, нова програма 2015 рік

Повернутись на сторінку Конспекти уроків української мови, 4 клас, нова програма 2015 рік