УРОК № 24. Тема. Сюжетна композиція «Хоровод», «Танок», «Свято Івана Купала». Узагальнюючий урок, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  УРОК № 24. Тема. Сюжетна композиція «Хоровод», «Танок», «Свято Івана Купала». Узагальнюючий урок, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  Мета: учити застосовувати закони композиції при виконанні творчої роботи та створювати образ з урахуванням власного бачення; розвивати образне мислення, асоціативну пам’ять та уяву, уміння передавати у своїх роботах власні почуття і ставлення до людей, краси рідного краю; виховувати духовні та моральні ціннісні орієнтири у сфері образотворчого мистецтва; учити цінувати національну самобутність і культурну спадщину України.

  Тип уроку: застосування знань, навичок і вмінь

  Обладнання: для вчителя — роздавальний матеріал (картки-схеми «Послідовність виконання сюжетної композиції»), аудіозапис українських народних пісень, плакати «Український одяг»; для учнів — лінійний малюнок до композиції, альбом, фарби, палітра, пензлі, склянка для води, серветка.

  ХІД УРОКУ № 24. Тема. Сюжетна композиція «Хоровод», «Танок», «Свято Івана Купала». Узагальнюючий урок, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  I. Організація уваги учнів, оголошення теми та мети уроку

  II. Мотивація навчальної діяльності

  Слово вчителя.
  Виконання тематичних композицій відіграє важливу роль. Воно сприяє розвитку творчості та просторової уяви, зорової пам’яті, образного мислення. Як говорив І. Крамськой, «композиції не можна навчитись доти, поки художник не навчиться спостерігати і помічати цікаве і важливе».
  Ми продовжуємо створювати сюжетну композицію на основі спостережень, по пам’яті, за уявою. Усі ці види роботи об’єднується в одному малюнку.

  III. Організація сприймання матеріалу

  Слово вчителя.
  У реалістичному живопису великого значення надається кольору як засобу вираження головного в композиції. Колір стає одним з основних засобів побудови картини, виявлення її сюжетно-тематичного центру.
  (Учні розглядають твори Б. Кустодієва «Ярмарок» (1906 р.), «Свято в селі» (1907 р.), «Купчихи» (1912 р.), «Сільське свято» (1914 р.), М. Пимоненка «На річці», «Біля перевозу», «Ідилія» (1908 р.), «Гопак» (1909 р.), Т. Даниленка «Свято на Полонині» (мал. 277), О. Постощука «Дівочі мрії. Купальська ніч» (мал. 278). Учитель звертає увагу на елементи композиції та кольорове вирішення творів.)

  194Мал. 277                                                     Мал. 278

  Око реагує на кольорову пляму незалежно від бажання людини (Б. Кустодієв «Купчихи», М. Пимоненко «Ідилія»). Створивши сюжетно-тематичний центр художнього твору кольором і тоном, художники всі інші частини композиції підпорядковують їм.
  Зверніть увагу на картину О. Постощука «Дівочі мрії. Купальська ніч». Розташування дівочих фігур на картинній площині пропорційне і гармонійне, кількість стоячих та сидячих постатей рівна. Усе це збігається із загальним сюжетом полотна: дівочим ворожінням у купальську ніч. Художній прийом широкого мазка підкреслює колорит та багатофігурність композиції картини.
  Освітлення та колір як елементи композиції мають велике значення. Вони допомагають виявити композиційний центр, кольорове й тонове вирішення композиції та її загальний колорит.
  Освітлення і колір допоможуть вам передати настрій. Радісні події зазвичай передають яскравими, теплими контрастними тонами.
  (Учні, сприйнявши головні образи картин, розглядають, як художники виділяють головне, підсилюючи контрастом виразність композиції. Після цього розглядають другорядні елементи, деталі обстановки, що доповнюють і розкривають тему.)
  Головне (композиційний центр) у своїй сюжетній композиції ви виділили розміром, відповідним розміщенням, а сьогодні ви виділите його ще й за допомогою кольору та детальним промальовуванням образів та елементів.
  Важливо виконувати роботу в чіткій послідовності, від загального до окремого, від великих форм, деталей до дрібних.

  IV. Практична діяльність учнів
  Учні виконують кольором сюжетну композицію «Хоровод», «Танок», «Свято Івана Купала», дотримуючись такої послідовності:
  1. Покрити локальним відповідним кольором фон (небо, землю, стіну, підлогу), враховуючи повітряну перспективу. (На першому етапі малювати краще широкими пензлями, прокладаючи великі площини.)
  2. Виконати кольором постаті людей та інших персонажів, якщо вони є в композиції (враховуючи, що колір предметів першого плану більш яскравий, насичений, ніж тих, що зображені на задньому плані).
  3. Зосередити увагу на першому плані, на передачі кольором форми й матеріалу предметів, їх деталізації.
  4. Узагальнити, відтворити початкове враження, якщо під час роботи з’явиться строкатість у кольорі.
  Учитель рекомендує учням під час роботи фарбами правильно підбирати колір, пробувати мазки на окремому аркуші паперу перед тим, як класти їх на малюнок; звернути увагу на колір освітленої й тіньової частин образів, предметів (якщо на освітленій частині предмета колір має теплий відтінок, то в затіненій — холодний, або навпаки).
  Під час роботи учнів звучать українські народні пісні.
  Учитель контролює роботу учнів.

  V. Завершення уроку
  Учитель організовує виставку учнівських робіт, підводить підсумки: аналізує разом з учнями характерні помилки і шляхи їх виправлення; звертає увагу на кращі роботи (мал. 279); оцінює діяльність учнів на уроці.

  195Мал. 279

  VI. Домашнє завдання
  Учитель об’єднує учнів у п’ять творчих груп. Кожна отримує завдання: перша — підготувати матеріал про крашанки, друга — дряпанки, третя — крапанки, четверта — писанки, п’ята — мальованки і принести матеріали та інструменти, необхідні для орнаментації яєць потрібного виду.

  УРОК № 24. Тема. Сюжетна композиція «Хоровод», «Танок», «Свято Івана Купала». Узагальнюючий урок, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків малювання, образотворче мистецтво 7 клас

  Комментарии закрыты.