Контрольна робота за творчістю Т. Шевченка, Лесі Українки, В. Сосюри, українська література

Контрольна робота за творчістю Т. Шевченка, Лесі Українки, В. Сосюри, українська література

Перебіг заняття Контрольна робота за творчістю Т. Шевченка, Лесі Українки, В. Сосюри, українська література

ВАРІАНТ І

Початковий і середній рівні

1. Т. Шевченко у вірші «Мені однаково, чи буду…» пише про те, що йому однаково,
А чи згадають його в Україні
Б чи помилує його царський уряд і скасує заслання
В чи будуть видаватися його книжки
Г чи хтось згадає його як художника

2. Тема поезії Т. Шевченка «Ой три шляхи широкії…» —
А показ нещасливого кохання дівчини до козака
Б змалювання козацького походу
В показ долі козаків, що вимушені шукати щастя на чужині
Г змалювання гіркої долі сироти без роду-племені

3. В уривку з вірша Лесі Українки «Давня весна»
Вона летиш хутко, мов стокрила,
За нею вслід співучії пташки!
використані художні засоби

А анафора, інверсія
Б порівняння, епітет
В гіпербола, зменшувально-пестливі слова
Г тавтологія, персоніфікація

4. Поет із поеми Лесі Українки «Давня казка» допоміг графові Бертольдо
А створити власне королівство
Б стати багатим і впливовим, отримати високу посаду
В стати чесним, відданим, справедливим правителем
Г завоювати серце дівчини й перемогти в поході

5. У рядках поезії В. Сосюри «Васильки»
Одсіяють роки, мов хмарки над нами, і ось так же в полі будуть двоє йти, але нас не буде. Може, ми квітками, може, васильками станем — я і ти.

найвідчутнішими є мотиви

А філософські
Б патріотичні
В фольклорні
Г автобіографічні

6. Продовжте речення.
Філософська лірика — це…, наприклад…

Відповіді: 1А, 2В, ЗБ, 4Г, 5А.

Достатній рівень

7. Складіть порівняльну характеристику образів Поета і Бертольдо за поемою Лесі Українки «Давня казка».

Високий рівень

8. Виконайте одне із завдань.
А Напишіть невеликий твір «Усвідомлення того, що щирість особистих почуттів — невід’ємне багатство духовного світу людини за віршами В. Сосюри та Лесі Українки».
Б Складіть діалог зі своїм однокласником (однокласницею), який (яка) має протилежні до ваших поглядів на творчість Т. Шевченка, уважає її неактуальною.

ВАРІАНТ II

Початковий і середній рівні

1. Т. Шевченко у вірші «Мені однаково, чи буду…» пише про те, що йому не однаково,
А згадають його в Україні чи ні
Б якою буде доля України
В чи збережуть нащадки його спадщину
Г чи повалять царський уряд, чи він залишиться ще на віки

2. Тема поезії Т. Шевченка «Думи мої, думи мої…» —
А сподівання поета на силу свого слова, котре він поставив на службу своєму народові
Б роздуми про свою гірку сирітську долю, невизнання його як поета й художника
В уславлення сили людської думки, що може рухати прогрес людства
Г значення мрії в житті людини-патріота свого рідного краю

3. В уривку з вірша Лесі Українки «Давня весна»
Була весна весела, щедра, мила,
Промінням грала, сипала квітки…

використані художні засоби

А зменшувально-пестливі слова, тавтологія
Б анафора, персоніфікація
В гіпербола, порівняння
Г інверсія, метафора

4. Граф Бертольдо посадив Поета до в’язниці, тому що той
А виступав проти загарбницьких походів лицаря
Б відбив у нього наречену
В складав сатиричні пісні про пана
Г вчинив страшний кривавий злочин

5. У рядках поезії В. Сосюри «Васильки»
Так же буде поле, як тепер, синіти,
і хмарки летіти в невідомий час,
і другий, далекий, сповнений привіту,
з рідними очима порівняє нас.

утверджується думка
А про безперервність життя
Б про красу природи
В про силу кохання
Г про вірність традиціям

6. Продовжте речення.
Громадянська лірика — це…, наприклад…

Відповіді: 1Б, 2А, ЗГ, 4В, 5А.

Достатній рівень

7. Визначте основну проблему поеми Лесі Українки «Давня казка» та поясніть, як її вирішує авторка.

Високий рівень

8. Виконайте одне із завдань.
А Напишіть невеликий твір «Усвідомлення громадянської позиції людини як одного з проявів духовності у віршах Т. Шевченка та Лесі Українки».
Б Складіть діалог зі своїм однокласником (однокласницею), який (яка) має протилежні до ваших поглядів на громадянський, патріотичний обов’язок кожної людини, про який пише В. Сосюра.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити відомості про види лірики, художні засоби виразності.

IV. ПІДСУМОК

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

  • Завдяки завданням контрольної роботи я…

Контрольна робота за творчістю Т. Шевченка, Лесі Українки, В. Сосюри, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *