Закріплення і узагальнення знань і вмінь про морфемну будову слова, українська мова

Закріплення і узагальнення знань і вмінь про морфемну будову слова, українська мова

Хід заняття Закріплення і узагальнення знань і вмінь про морфемну будову слова, українська мова

II. Перевірка домашнього завдання.

 • Прочитайте прислів’я, яке найбільше вам сподобалось. Обгрунтуйте свій вибір.
 • Назвіть антоніми.
 • Поясніть прислів’я, в якому вжито антоніми.
 • Назвіть синоніми до прикметника великий (за розміром).
 • Які розміри ви дібрали до дієслова говорити?

III. Актуалізація опорних знань

1. Робота в парах

 • Прочитайте уривок казки і доберіть влучний заголовок.
 • Назвіть щирих друзів-сусідів — героїв казки.
 • Як вони жили і що вміли робити?
 • Поспілкуйтеся в парах про частини мови.
 • Прочитайте дібрані споріднені слова до іменника мова.

2. Вправа «Вірю-не вірю».

Читання кожного речення починається словами «Чи вірите ви, що …».

• Корінь — змінна частина мови.

• Основа слова — це все слово без закінчення.

• Корінь — спільна частина споріднених слів.

• Префікс служить для утворення нових слів.

• Корінь — спільна частина основи.

• Суфікс стоїть після кореня.

• Частина мови між коренем і закінченням префікс.

IV. Повідомлення теми і завдань

Отже, на сьогоднішньому уроці ми пригадаємо ознаки споріднених слів, повправляємось у доборі спільнокореневих слів і їх морфемному розборі.

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Конкурс-гра «Вирости слово».

 • Уявіть собі, що слова — мов дерева у саду. Спробуйте виростити слова з коренів (мовних).
 • Чиє деревце буде найрозгалуженішим?
1 група2 група3 група
Корінь -ліс-корінь -сад-корінь -квіт-
ліссадквітка
лісоксадокквіточка
лісочоксадочокквітник
лісниксадівникквітничок
перелісоксадовийквітує
праліспосадкаквітковий
лісовийпосадитизаквітчаний
лісництвопересадитиквітень

розквітнути

2. Вправи «Порадьмося в парі»

 • Прочитайте текст і обговоріть заголовок.
 • Відшукайте хоч одне слово, у якому звуків менше, ніж букв.

3. Вправа-загадка

 • Відгадайте загадку, поясніть значення слова-відгадки.
 • До слова корінь доберіть споріднені слова з різними суфіксами. Запишіть їх і позначте суфікси.
 • Упізнайте у вірші слова, у яких звуків більше, ніж букв.

4. Творча робота

 • Прочитайте і доповніть рядки вірша.
 • Пригадайте послідовність розбору слова за будовою, підкажіть товаришу по парті.
 • Розберіть за будовою слова (на вибір): загадка, відгадки, загадати, відгадати.

5. Вправа дія самостійної роботи (робочий зошит).

6. Вправа «Перевір себе».

— З кожної групи слів виберіть спільнокореневі.

а) Гори, гірський, горбистий, горячка, горенько.

б) Носити, носик, переносити, приніс, донесення,

в) Білий, білочка, білизна, побіліли.

ґ) Син, синочок, синій, синівський.

г) Сирість, сирник, сирий, відсиріти.

д) Дорогий, дорожній, дорога, подорожчати, подорожник.

VI. Підсумок

 • Доберіть слова до поданих схем (підготовка до виконання домашнього завдання).

Закріплення і узагальнення знань і вмінь про морфемну будову слова, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *