Елементи незвичайного в повісті Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Символіка країни Недоладії та її мешканців. Своєрідність композиції твору, особливості її мови, українська література

Елементи незвичайного в повісті Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Символіка країни Недоладії та її мешканців. Своєрідність композиції твору, особливості її мови, українська література

Уява — очі душі.
Жозеф Жубер

Перебіг заняття Елементи незвичайного в повісті Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Символіка країни Недоладії та її мешканців. Своєрідність композиції твору, особливості її мови, українська література

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 1. Дівчинка Аля жила в великому місті. (Так)
 2. Аля на день народження бабусі вишила гарний рушник. (Ні)
 3. В озері Недоладії зовсім не було води. (Так)
 4. Недочеревик ходив у великих зелених черевиках. (Так)
 5. На старовинному годиннику була лише годинна стрілка. (Ні)
 6. Король Недорадь боявся першого Недорадника. (Так)
 7. Недорадник попросив Алю намалювати йому голову. (Ні)
 8. У будинку Недочеревика не було дверей. (Так)
 9. Алю з темниці випустив стражник Недоборода. (Так)
 10. Недоладько зібрав друзів, щоб визволити Алю. (Так)
 11. Аля відмовилась допомогти недоладинам. (Ні)
 12. Дівчинка назавжди залишилася в країні Недоладії. (Ні)

(За кожну відповідь — 1 бал)

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Слово вчителя

Діти, сьогодні незвичайний урок. На ньому ви будете не просто учнями, а справжніми науковцями, літературознавцями, дослідниками художнього твору. Чи згодні ви побувати в новій для вас ролі?

2. Робота з епіграфом

Французький письменник-мораліст Жозеф Жубер колись сказав: «Уява — очі душі». Проведіть паралель між цією фразою і твором Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії».

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Бесіда

 • До якого жанру належить твір Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»? (Це повість-казка, тому що твір порівняно великий за обсягом і розповідає про декілька казкових пригод, які сталися З дівчинкою Алею.)
 • Чому дівчинка Аля потрапила в країну Недоладію? (Вона не закінчила сто розпочатих справ.)
 • Чому країна називається Недоладією? (Бо до неї Недочеревик зносив усі справи, що були зроблені не до ладу.)
 • Чим закінчилась повість? Чому? (Повість закінчилась тим, що Аля повернулась додому, недоладяни дороблять недороблені справи, які зносить Недочеревик, і невідомо, хто переможе. Письменниця хоче, щоб ми задумались над своєю поведінкою і завжди доводили до кінця те, що розпочали, тоді недоладянам буде менше роботи.)
 • Чи тільки діти не закінчують свої справи? (Ні, дорослі теж можуть розпочати якусь роботу і не закінчити її)
 • Які фантастичні герої діють у творі? (Недочеревик, Недоладько, Перший Недорадник…)

3. Слово вчителя

З найдавніших часів людське мислення йшло до пізнання дійсності шляхом порівняння схожих явищ. З’явились образи-символи.

Символ — це умовне позначення якогось явища або поняття іншим (запис визначення у зошити).

 • Що, на вашу думку, символізує країна Недоладія та її мешканці? (Безлад, який виникає, коли люди cвої справи не доводять до кінця.)

2. Робота в зошитах. Складання таблиці

Які фантастичні та реальні події відбуваються в повісті-казці?

РеальнеФантастичне
 • Аля не завершувала до кінця свої справи, бо їй забракло терпіння.
 • Жила в невеликому місті.
 • Аля — добра дівчинка, здатна прийти на допомогу іншим.
 • Аля потрапила у країну Недоладію, де були недороблені справи.
 • Зустріч Алі з недоладянами.
 • Пригоди, що трапились з дівчинкою:
  — у палаці короля;
  — під час зустрічі з Першим Недорадником;
  — у в’язниці;
  — після повернення додому

4. Складання інформаційного грона. Робота в парах

Недоладія: безглуздя, безладдя, погано зроблені або недороблені речі, неестетичність, абсурд.

Недоладяни: покірність долі, страх, жорстокість, бажання змін.

5. Бесіда

 • Де ми можемо побачити таку країну? (У себе вдома. У селі — там, де розпочали і не закінчили якусь справу, де відсутній порядок.)
 • Що треба робити, щоб така країна зникла назавжди? (Багато працювати і дорослим і дітям, завжди закінчувати розпочату роботу.)
 • Яким українським прислів’ям можна висловити головну думку твору? (Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні.)

6. Робота в групах

1-ша група. Визначити композицію твору за словником і вказати на особливості композиції повісті-казки Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії».

2-га група. З’ясувати, які художні засоби використовує автор для розкриття свого задуму.

3-тя група. Дослідити особливості мови твору.

1-ша група
Композиція — побудова твору, особливості розміщення частин у творі. Компоненти композиції: певний порядок розміщення частин твору, групування персонажів, монологи, діалоги, описи, різні відступи. (Запис до літературознавчого словника) Особливістю композиції повісті-казки Г. Малик є те, що в ньому розповідається про звичайну дівчинку Алю, якій не забракло терпіння завершити розпочаті справи. Щоб утілити головну думку твору, письменниця переносить її в казкову країну Недоладію, де з нею відбуваються фантастичні події. Отже, особливістю композиції є поєднання реального і фантастичного світів.

2-га група
Для розкриття свого задуму автор використовує прийом казкового перенесення головної героїні в казкову країну, де та потрапляє в різні ситуації, часто небезпечні. Персонажі групуються навколо головної героїні, впливаючи на її характер або відтінюючи його. Серед художніх засобів трапляються: метафори (промені сонця вигравали на шоломі; сонце піднялось високо), порівняння (закрутився, наче дзиґа), епітети (зле обличчя).

3-тя група
Мова твору лаконічна. Розповідь від третьої особи. Описи допомагають краще зрозуміти, в яку недоладну країну потрапила Аля. Велику роль відіграють діалоги. Вони короткі. Це посилює динаміку твору, підкреслюючи характери персонажів.

7. Вікторина «Упізнай героя»

 • «Навіть заплестися в неї не вистачило терпіння». (Аля)
 • «Маленький чоловічок у величезних зелених черевиках». (Недочеревик)
 • «Він був увесь перекошений і без лівого вуха». (Недоладько)
 • «…почав прилаштовувати шолом собі на плечі» (Недорадник)
 • «Не можу дивитися на дітей у в’язниці». (Недоборода)
 • «Виліз на вежу і почав лагодити годинник». (Недождень)

V. ПІДСУМОК

Казка Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» уже давно полюбилася читачам, бо герої виховують, тішать, спонукають до роздумів. Певні висновки для себе, думаю, зробили і ви. Якщо людина ставить перед собою мету та наполегливо йде до неї, то обов’язково досягне її.

Елементи незвичайного в повісті Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Символіка країни Недоладії та її мешканців. Своєрідність композиції твору, особливості її мови, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *