Усний переказ тексту, Українська мова

Усний переказ тексту, Українська мова

Хід заняття Усний переказ тексту, Українська мова

ІІ. Повідомлення теми та мети

ІІІ. Вступне слово
«Живі квіти землі» — так поетично назвав дітей Горький. І ми з вами повинні пам’ятати, що ви, квіти, будете цвісти і радуватимете рідних тільки тоді, коли будете дотримуватись режиму дня, тобто розпорядку праці, відпочинку, сну, їжі, занять фізичними вправами, інших видів діяльності протягом дня.

ІV. Аудіювання тексту наукового стилю

СОН
Сон — один із важливих елементів режиму дня. Під час сну весь організм відпочиває, а мозок продовжує працювати. Його кровопостачання збільшується і температура підвищується. У цей час у мозку проходить обробка інформації, яка поступила за день, проводиться її аналіз і сортування, після чого «потрібна» організму інформація закладається в пам’ять. Організація сну школярів вимагає особливої уваги. Головною умовою його повноцінності є тривалість. Вона повинна відповідати віку дитини.

Вік дитини Сон
7—10 років11—10 годин
11—14 років10—9 годин
15—17 років9—8 годин

Скорочення сну на 2—3 години для дітей 7—10 років порушує кровообіг мозку, зменшує рух, силу нервових процесів. У 12-13-річних школярів таке скорочення сну знижує їх працездатність на 30 відсотків.

1. Під час сну продовжує працювати:
а) мозок;
б) ноги;
в) шлунок.

2. Потрібна організму інформація закладається в:
а) комп’ютер;
б) пам’ять;
в) мозок.

3. Головною умовою повноцінного сну є:
а) кровать;
б) чистота тіла;
в) тривалість сну.

4. Тривалість сну відповідає:
а) росту дитини;
б) віку дитини;
в) зайнятості дитини.

5. Скорочення сну порушує:
а) кровообіг мозку, зменшує рух, силу нервових процесів;
б) апетит, здатність запам’ятовувати;
в) швидкість реакції, уміння логічно мислити.

6. Якою повинна бути тривалість сну для дітей 11—14 років?
а) 11—10 годин;
б) 10—9 годин;
в) 9—8 годин.

V. Актуалізація опорних знань
• До якого стилю мовлення належить прослуханий текст? (До наукового)
• Подумайте, які тексти називають науково-популярними. (Такі, в яких наукові терміни, поняття пояснюються, ілюструють прикладами з метою доступності наукової інформації широкому колу читачів)
• Запишіть у свої словники слово «популярний».
Популярний (від лат. рориіагіз) — 1) загальнодоступний, зрозумілий за простотою викладу; 2) всім відомий, поширений.

VІ. Мотивація навчальної діяльності
— Вам часто доводиться засвоювати науково-навчальні та науково-популярні тексти, передавати їх зміст, відповідаючи на уроках історії, географії, природознавства та інших предметів. Завдання сьогоднішнього уроку — навчитися докладно переказувати уривок чи невеликий текст у науковому стилі.

VII. Підготовка до усного переказу тексту наукового стилю

1. Читання тексту

КУРІННЯ
Його називають чумою ХХ століття. Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я людини, куріння — це причина 20 відсотків смертей. Велике занепокоєння викликає куріння серед школярів.
А для успішної боротьби з ним потрібно знати причини, що породжують це зло. Це, по-перше, приклад дорослих і в першу чергу батьків; по-друге, недостатня активність у боротьбі з курінням, по-третє, недостатня дія антинікотинової пропаганди; по-четверте, доступність тютюнових виробів для підлітків; по-п’яте, реклама тютюнових виробів.
Як свідчить статистика, причини куріння серед школярів такі: підтримка товариша — 27,1 %; цікавість — 19 %; бажання показатися дорослим — 5,4 %; не вказали причини — 48,5 %.
У боротьбі з курінням серед школярів, як і у всіх інших аспектах виховання, необхідний постійний зв’язок школи і сім’ї. В єдності їх зусиль — запорука успіху.

2. Бесіда
• Як ви вважаєте, до якого виду наукової літератури (науково-навчальної чи науково-популярної) він належить?
• Визначте тему і основну думку тексту. Що, на ваш погляд, виражає заголовок — тему чи основну думку?

3. Словникова робота
З’ясуйте значення незрозумілих слів.
Аспект — точка, кут зору, з якої розглядаються предмети, явища, поняття. Статистика — наука, яка вивчає кількісні зміни в розвитку людського суспільства, народного господарства і займається обробкою цих числових досліджень з науковою і практичною метою.
Повторення орфограми «Велика літера і лапки у власних назвах».
Всесвітня організація охорони здоров’я — перше слово пишемо з великої букви, тому що до власних назв належать назви установ та організацій. Наприклад: Верховна Рада, Збройні сили України.

4. Складання плану
1) Чума ХХ століття.
2) Що треба знати, щоб боротися з курінням.
3) Статистика свідчить.
4) Запорука успіху.

5. Повторне читання тексту

VIII. Усне відтворення тексту
Докладно перекажіть текст за складеним планом.

IX. Підсумок
Підготуйте усний переказ тексту з підручника природознавства (на вибір учня).

Усний переказ тексту, Українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.