І. П. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ «ЕНЕЇДА». ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ НАПАМ’ЯТЬ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. П. Котляревський «Енеїда». Виразне читання напам’ять, українська література

Хід заняття І. П. Котляревський «Енеїда». Виразне читання напам’ять, українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

Виразне читання напам’ять — дуже важливий елемент літературної освіти, який не лише поліпшує пам’ять, вчить вільно й невимушено триматися перед аудиторією, а й сприяє розумінню ідейно-художнього змісту твору, розвиває естетичний смак. Сьогодні ми й будемо розвивати навички виразного читання напам’ять.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Створення «сюжетного ланцюжка» IV—VI частин «Енеїди».

ukrainska_literatura_9_klas_18

2. Робота над характеристикою Енея.

ukrainska_literatura_9_klas_19

ІV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Розповідь напам’ять уривка з «Енеїди» (з обґрунтуванням вибору).

(Можна провести у вигляді конкурсу з журі, нагородженням переможців.)

2. Слово вчителя.

У поемі «Енеїда» часто використовуються алюзії. Алюзія — це натяк на загальновідомий історичний літературний або побутовий факт, уживаний у художньому творі як стилістична фігура (художній засіб).

(Учні роблять запис до словничка літературознавчих термінів.)

Наприклад, автор пише про свого улюбленого героя:

Прямий, як сосна, величавий,
Бувалий, здатний, тертий, жвавий,
Такий, як був Нечеса-князь,
На нього всі баньки п’ялили,
І сами вороги хвалили,
Його любов всяк — не боявсь.

Тут автор робить натяк на князя Григорія Потьомкіна, фаворита цариці Катерини II, який завоював високе довір’я красою, розумом, галантністю та хитрістю.

Поема «Енеїда» — віршований твір.

Віршування — система організації поетичної віршованої мови, в основі якої закономірне повторення певних мовних елементів. Залежно від особливостей тієї чи іншої національної мови в певні історичні періоди розвитку літератури виробилися системи віршування: антична, або метрична, силабічна, тонічна, народне віршування, силабо-тонічна.

Нова українська література послуговується переважно сила-бо-тонічним віршуванням.

Силабо-тонічне віршування засноване на закономірному чергуванні наголошених і ненаголошених складів.

Пригадайте двоскладові розміри — ямб, хорей, трискладові — дактиль, амфібрахій, анапест.

3. Завдання

• Доведіть, що «Енеїда» написана чотиристопним ямбом.

ukrainska_literatura_9_klas_20

VI. Домашнє завдання

Навести приклади 4-5 засобів комічного в поемі «Енеїда»; скласти схему віршування іншої, ніж зразок, строфи (вказати рими).

І. П. Котляревський «Енеїда». Виразне читання напам’ять, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *