УРОК № 22 Тема. І. П. Котляревський «Енеїда». Виразне читання напам’ять, українська література 9 клас

  УРОК № 22 Тема. І. П. Котляревський «Енеїда». Виразне читання напам’ять, українська література 9 клас

  Мета: допомогти учням через засоби виразного читання усвідомити ідейно-художні, естетичні особливості віршів Котляревського; розвивати пам’ять, навички виразного читання та аналізу ліро-епічних творів; виховувати культуру поведінки перед аудиторією, кращі моральні якості.

  Обладнання: таблиці, планшети з теорією виразного читання, портрет письменника, ілюстрації до твору, аудіозаписи.

  Теорія літератури: виразне читання, темп, інтонація, пауза, логічний наголос, жести, міміка.

  Хід уроку № 22 Тема. І. П. Котляревський «Енеїда». Виразне читання напам’ять, українська література 9 клас

  I. Мотивація навчальної діяльності школярів

  Вступне слово вчителя.

  Виразне читання напам’ять — дуже важливий елемент літературної освіти, який не лише поліпшує пам’ять, вчить вільно й невимушено триматися перед аудиторією, а й сприяє розумінню ідейно-художнього змісту твору, розвиває естетичний смак. Сьогодні ми й будемо розвивати навички виразного читання напам’ять.

  II. Оголошення теми й мети уроку

  «Хвилинка мудрості».

  ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

  1. Створення «сюжетного ланцюжка» IV—VI частин «Енеїди».

  ukrainska_literatura_9_klas_18

  2. Робота над характеристикою Енея.

  ukrainska_literatura_9_klas_19

  ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

  1. Розповідь напам’ять уривка з «Енеїди» (з обґрунтуванням вибору).

  (Можна провести у вигляді конкурсу з журі, нагородженням переможців.)

  2. Слово вчителя.

  У поемі «Енеїда» часто використовуються алюзії. Алюзія — це натяк на загальновідомий історичний літературний або побутовий факт, уживаний у художньому творі як стилістична фігура (художній засіб).

  (Учні роблять запис до словничка літературознавчих термінів.)

  Наприклад, автор пише про свого улюбленого героя:

  Прямий, як сосна, величавий,
  Бувалий, здатний, тертий, жвавий,
  Такий, як був Нечеса-князь,
  На нього всі баньки п’ялили,
  І сами вороги хвалили,
  Його любов всяк — не боявсь.

  Тут автор робить натяк на князя Григорія Потьомкіна, фаворита цариці Катерини II, який завоював високе довір’я красою, розумом, галантністю та хитрістю.

  Поема «Енеїда» — віршований твір.

  Віршування — система організації поетичної віршованої мови, в основі якої закономірне повторення певних мовних елементів. Залежно від особливостей тієї чи іншої національної мови в певні історичні періоди розвитку літератури виробилися системи віршування: антична, або метрична, силабічна, тонічна, народне віршування, силабо-тонічна.

  Нова українська література послуговується переважно сила-бо-тонічним віршуванням.

  Силабо-тонічне віршування засноване на закономірному чергуванні наголошених і ненаголошених складів.

  Пригадайте двоскладові розміри — ямб, хорей, трискладові — дактиль, амфібрахій, анапест.

  3. Завдання учням.

  • Доведіть, що «Енеїда» написана чотиристопним ямбом.

  ukrainska_literatura_9_klas_20

  V. Підбиття підсумків уроку

  Інтерактивна вправа «Мікрофон».

  • Продовжіть речення:

  «Найкращим читцем, на мій погляд, був (була)…»

  «Мене зацікавило…»

  «Поему «Енеїда» можна назвати…»

  VI. Домашнє завдання

  Навести приклади 4-5 засобів комічного в поемі «Енеїда»; скласти схему віршування іншої, ніж зразок, строфи (вказати рими).

   

  УРОК № 22 Тема. І. П. Котляревський «Енеїда». Виразне читання напам’ять, українська література 9 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури 9 клас

  Комментарии закрыты.