УРОК № 21 Тема. І. П. Котляревський. Національний колорит, гумор, образи поеми «Енеїда», українська література 9 клас

  УРОК № 21 Тема. І. П. Котляревський. Національний колорит, гумор, образи поеми «Енеїда», українська література 9 клас

  Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст, значення поеми «Енеїда» для розвитку нової української літератури, української мови; розвивати навички виразного читання, аналізу ліро-епічних творів, висловлення власної думки щодо прочитаного; виховувати почуття патріотизму, національної самосвідомості, пошани до духовних надбань нашого народу, почуття гумору.

  Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до поеми «Енеїда», книжкова виставка різних видань твору.

  Теорія літератури: бурлескно-травестійна поема, пародія, алюзія, силабо-тонічне віршування.

  ХІД УРОКУ № 21 Тема. І. П. Котляревський. Національний колорит, гумор, образи поеми «Енеїда», українська література 9 клас

  I. Мотивація навчальної діяльності школярів

  Вступне слово вчителя.

  «…Поема Котляревського — самобутній і глибоко національний твір, де стародавніх троянців і латинян переодягнено в жупани й кобеняки українського козацтва XVIII ст., в каптани й мундири тодішнього чиновництва, у підрясники й ряси «хаптурного роду»,.. де широким пензлем змальовано побут тогочасного панства, що замінило собою Верґілієвих олімпійців»,— писав Максим Рильський. Ця поема настільки колоритна, що її люблять читати і в наші дні. В чому секрет популярності твору, яким чином ідеї наших пращурів не застаріли, залишилися актуальними, ми спробуємо розібратися на сьогоднішньому уроці.

  II. Оголошення теми й мети уроку

  «Хвилинка мудрості».

  ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

  1. Літературний диктант.

  (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал; перевіряється в парах під керівництвом учителя.)

  1) 1798 рік — це рік. (виходу «Енеїди»)

  2) Який жанр «Енеїди»? (Бурлескно-травестійна поема.)

  3) Чий сюжет наслідував Котляревський? (Верґілія.)

  4) Що лежить в основі твору? (Народне життя українців XVIII ст.)

  5) Яке завдання дали Енеєві боги? (Заснувати Рим.)

  6) Хто з богів захищав Енея, а хто йому перешкоджав? (Венера — його мати — допомагала, Юнона шкодила.)

  7) Які цілком оригінальні сцени є в 3-й частині поеми? (Сцени раю та пекла.)

  8) Що таке бурлеск? (Змалювання в жартівливому, знижувальному тоні.)

  9) Що таке травестія? (Переодягання, перенесення в інші історичні умови.)

  10) Якою мовою написаний твір? (Живою, розмовною українською мовою.)

  11) Як Котляревський характеризує богів, що живуть на Олімпі? (У негативному плані — пияки, пліткарі, інтригани, нероби.)

  12) Зі скількох частин складається поема і скільки років писалася? (Із шести частин; 30 років.)

  2. Складання «сюжетного ланцюжка» перших трьох частин «Енеїди».

  ukrainska_literatura_9_klas_17

  3. Завдання учням пошуково-дослідницького характеру.

  • Із першої строфи I частини «Енеїди» випишіть усі художні засоби, зробіть висновок.

  (Моторний, проворний, зле завзятіший — епітети; парубок моторний — інверсія; тягу дав, п’ятами накивав — фразеологізми; зробили з неї скирту гною — метафора; як гиря — порівняння; гною, ланців — знижена лексика. Висновок: автор уживає багато різноманітних виражально-зображальних, емоційно забарвлених художніх засобів; серед них — гумористичні, знижена лексика.)

  ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

  1. Виразне читання уривків з «Енеїди»

  Учні читають ІV—VІ частини поеми; особливо: Еней на березі Тібру — V, 1-10, оплакування вбитих — VI, 89-95.)

  2. Словникова робота за питаннями учнів, обмін враженнями щодо прочитаного, евристична бесіда.

  — Як змінився тон розповіді? Чому? (Став героїчним, уславлює подвиги козаків.)

  — Які нові герої, хоч і епізодичні привертають увагу? Чим? (Низ та Евріал.)

  — Яким виступає в останніх частинах твору Еней? (Як бувалий, сміливий воїн, а не гультяй.)

  — Як, на ваш погляд, ставляться до проблеми війни герої та сам автор? (Герої — як до справи честі; автор — засуджує.)

  V. Закріплення знань, умінь та навичок

  Завдання учням.

  • Оберіть із запропонованих і вставте пропущені слова в уривки з вірша Т. Шевченка «На вічну пам’ять Котляревському».

  Будеш, …, панувати

  Поки … люди;

  Поки сонце з неба …,

  Тебе не забудуть!

  (дядьку, товаришу, батьку, брате; живуть, думають, борять-ся, сміються; сходить, сяє, лунає, сміється)

  VI. Підбиття підсумків уроку

  Інтерактивна вправа «Мікрофон».

  • Продовжіть речення:

  «Тепер мені зрозуміло, чому…»

  «Мені сподобалося…»

  «Мене здивувало…»

  VII. Домашнє завдання

  Прочитати поему до кінця, вміти переказувати, характеризувати образи, висловлювати власну думку щодо порушених проблем; вивчити напам’ять уривок (за вибором).

   

  УРОК № 21 Тема. І. П. Котляревський. Національний колорит, гумор, образи поеми «Енеїда», українська література 9 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури 9 клас

  Комментарии закрыты.