І. П. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ, ГУМОР, ОБРАЗИ ПОЕМИ «ЕНЕЇДА», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. П. Котляревський. Національний колорит, гумор, образи поеми «Енеїда», українська література

Хід заняття І. П. Котляревський. Національний колорит, гумор, образи поеми «Енеїда», українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

«…Поема Котляревського — самобутній і глибоко національний твір, де стародавніх троянців і латинян переодягнено в жупани й кобеняки українського козацтва XVIII ст., в каптани й мундири тодішнього чиновництва, у підрясники й ряси «хаптурного роду»,.. де широким пензлем змальовано побут тогочасного панства, що замінило собою Верґілієвих олімпійців»,— писав Максим Рильський. Ця поема настільки колоритна, що її люблять читати і в наші дні. В чому секрет популярності твору, яким чином ідеї наших пращурів не застаріли, залишилися актуальними, ми спробуємо розібратися на сьогоднішньому уроці.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Літературний диктант.

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал; перевіряється в парах під керівництвом учителя.)

1) 1798 рік — це рік. (виходу «Енеїди»)

2) Який жанр «Енеїди»? (Бурлескно-травестійна поема.)

3) Чий сюжет наслідував Котляревський? (Верґілія.)

4) Що лежить в основі твору? (Народне життя українців XVIII ст.)

5) Яке завдання дали Енеєві боги? (Заснувати Рим.)

6) Хто з богів захищав Енея, а хто йому перешкоджав? (Венера — його мати — допомагала, Юнона шкодила.)

7) Які цілком оригінальні сцени є в 3-й частині поеми? (Сцени раю та пекла.)

8) Що таке бурлеск? (Змалювання в жартівливому, знижувальному тоні.)

9) Що таке травестія? (Переодягання, перенесення в інші історичні умови.)

10) Якою мовою написаний твір? (Живою, розмовною українською мовою.)

11) Як Котляревський характеризує богів, що живуть на Олімпі? (У негативному плані — пияки, пліткарі, інтригани, нероби.)

12) Зі скількох частин складається поема і скільки років писалася? (Із шести частин; 30 років.)

2. Складання «сюжетного ланцюжка» перших трьох частин «Енеїди».

ukrainska_literatura_9_klas_17

3. Завдання пошуково-дослідницького характеру.

• Із першої строфи I частини «Енеїди» випишіть усі художні засоби, зробіть висновок.

(Моторний, проворний, зле завзятіший — епітети; парубок моторний — інверсія; тягу дав, п’ятами накивав — фразеологізми; зробили з неї скирту гною — метафора; як гиря — порівняння; гною, ланців — знижена лексика. Висновок: автор уживає багато різноманітних виражально-зображальних, емоційно забарвлених художніх засобів; серед них — гумористичні, знижена лексика.)

ІV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Виразне читання уривків з «Енеїди»

Учні читають ІV—VІ частини поеми; особливо: Еней на березі Тібру — V, 1-10, оплакування вбитих — VI, 89-95.)

2. Словникова робота за питаннями, обмін враженнями щодо прочитаного, евристична бесіда.

— Як змінився тон розповіді? Чому? (Став героїчним, уславлює подвиги козаків.)

— Які нові герої, хоч і епізодичні привертають увагу? Чим? (Низ та Евріал.)

— Яким виступає в останніх частинах твору Еней? (Як бувалий, сміливий воїн, а не гультяй.)

— Як, на ваш погляд, ставляться до проблеми війни герої та сам автор? (Герої — як до справи честі; автор — засуджує.)

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання

• Оберіть із запропонованих і вставте пропущені слова в уривки з вірша Т. Шевченка «На вічну пам’ять Котляревському».

Будеш, …, панувати

Поки … люди;

Поки сонце з неба …,

Тебе не забудуть!

(дядьку, товаришу, батьку, брате; живуть, думають, борять-ся, сміються; сходить, сяє, лунає, сміється)

VII. Домашнє завдання

Прочитати поему до кінця, вміти переказувати, характеризувати образи, висловлювати власну думку щодо порушених проблем; вивчити напам’ять уривок (за вибором).

І. П. Котляревський. Національний колорит, гумор, образи поеми «Енеїда», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *