М. СТЕЛЬМАХ. ПОВІСТЬ «ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ». ЄДНІСТЬ СВІТУ ПРИРОДИ І СВІТУ ДИТЯЧОЇ ДУШІ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

М. Стельмах. Повість «Гуси-лебеді летять». Єдність світу природи і світу дитячої душі, українська література

Хід заняття М. Стельмах. Повість «Гуси-лебеді летять». Єдність світу природи і світу дитячої душі, українська література

III. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання.

Зачитування аналізу художніх засобів уривка з повісті.

2. Евристична бесіда.

— Висловіть думки щодо того, чи має рацію письменник Д. Пав-личко, називаючи написану у прозі повість М. Стельмаха «Гуси-ле-беді летять» поемою. Свої міркування обґрунтуйте конкретними прикладами.

IV. Формування і вдосконалення вмінь та навичок

1. Виразне читання.

Учні виразно читають розділ другий повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять».

2. Словникова робота

3. Обмін враженнями щодо прочитаного, евристична бесіда.

— Яке визначення ви дали б тому, що люди називали в Михай-ликові «слабістю» та «дурістю»?

— Чи приносили вам у дитинстві щось «від зайчика»? Про що це свідчить? (Про стійкість народних традицій.)

— Розкажіть, як ви вперше взялися за якусь справу, що здавалася вам «дорослою».

— Про що говорить висловлювання батька, коли він розказував, як вони із сином разом уперше орали? («Хмари йдуть на нас, громи обвалюються над нами, блискавки падають перед нами і за нами, а ми собі оремо та й оремо поле».)

(Про поетичність селянської душі, про одвічність та красу хліборобської праці, розумніше за яку ще ніхто не придумав.)

— Що ви думаєте про голод та жебрацтво, про допомогу голодуючим?

— Як мати й бабуся Михайлика ставилися до насіння, до рослин? Чи вірите ви, що завдяки примовлянням насіння сходить краще й добре росте?

— Чому мати не сварила Михайлика за взяте без дозволу гарбузове насіння?

— Як виявляється єдність світу природи і світу дитячої душі у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях героя?

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Марійка Допитлива пропонує знайти у розділі епізод, який би яскраво проілюстрував народні прислів’я та приказки:

Шила в мішку не втаїш (або: Правда завжди випливе).

(Коли з кишені Михайлика разом із щавлем випало дві насінини.)

Праця облагороджує душу людини (або: Роботящі руки гори вернуть).

(Як Михайлик орав разом із батьком.)

Грамотний — видющий і на все тямущий (або: Письменного голова годує).

(Прагнення Михайлика до читання, до знань.)

У нього не розживешся і серед зими льоду (або: Тіло в злоті, а душа в болоті).

(Коли жадібний і жорстокий односелець Михайлика не дав шматка хліба голодній жінці та її хлопчику.)

VII. Домашнє завдання

Навчитися виразно читати, переказувати другий розділ; скласти план (І—ІІ рівні); записати, про які звичаї, традиції українського народу говориться у повісті (ІІІ рівень); розкрити зміст фрази з повісті: «А може, то не жінка, а моя глибокоока селянська доля тоді прихилилася до мене?!» (IV рівень).

М. Стельмах. Повість «Гуси-лебеді летять». Єдність світу природи і світу дитячої душі, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *