Леся Українка. «Мрії», «Як дитиною, бувало…», українська література

Леся Українка. «Мрії», «Як дитиною, бувало…», українська література

Перебіг заняття Леся Українка. «Мрії», «Як дитиною, бувало…», українська література

І. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово

Учені стверджують, що характер людини формується в ранньому дитинстві. Видатна українська письменниця Леся Українка ще в ранні роки виробила в собі незламну силу духу, мужність, наполегливість, працьовитість, і це допомагало їй долати страшну недугу, відчувати себе повноцінним членом суспільства, ще й прислужитися йому, створивши мистецькі шедеври світового значення. Це й буде предметом розмови на нашому уроці.

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання.

(Виразне читання, переказ і коментування ключових епізодів поеми «Іван Підкова».)

2. Коментар з елементами бесіди.

Здається, що слово «мрія» існувало в нашій мові з давніх-давен. А насправді воно виникло в «пошевченківську епоху», і придумав його відомий український письменник Михайло Старицький. Означає воно, за словником, те, що створене уявою, фантазією; думка про щось бажане, приємне.

 • А які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте це слово? (Успіх, приємне здійснення бажань, здоров’я близьких, гарна оцінка, похвала, ласощі.)

III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1 Розповідь про дитинство Лесі Українки, роль родини у її вихованні.

2. Робота з підручником

Опрацювання статей та рубрик підручника.

3. Виразне читання поезії «Мрії».

4. Словникова робота

5. Евристична бесіда.

 • Чому вірш має назву «Мрії»?
 • Про що мріяла Леся в дитинстві?
 • Чи відображені в поезії автобіографічні моменти? Підтвердіть свою відповідь цитатами з тексту.
 • Як характеризує ліричного героя вислів «розпростертий, до землі прибитий списом, говорив: “Убий, не здамся”.»?
 • Хто такі лицарі?
 • Чому не вродливі королівни та горді переможці очарували ліричну героїню?

6. Проблемне питання.

 • Кого ти вважаєш сильнішим — переможця чи переможеного, який не здається?

7. Виразне читання вірша «Як дитиною, бувало…».

8. Словникова робота.

9. Евристична бесіда.

 • Що вам сподобалося у вірші? Який настрій викликала поезія?
 • Чому героїня в дитинстві «щоб не плакать, сміялась», а в зрілому віці — «плачу я, щоб не сміятись»? (Лірична героїня стала більш розуміти життя, навчилася співчувати, прощати, утримуватися від злої насмішки.)
 • Що таке епіграма?
 • Чому лірична героїня не зізнавалася про свій біль?
 • Чи можна останню строфу сприймати метафорично? (Так; говориться про утримання ліричної героїні від насмішки, глибоке розуміння нею понять милосердя, співчуття, співпереживання, стриманості.)
 • Як ви в дитинстві реагували на прикрощі?

10. Проблемне запитання.

 • Чого можна навчитися в ліричної героїні вивчених поезій? Що найбільше цінує в людині поетеса?

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

Леся Українка. «Мрії», «Як дитиною, бувало…», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *