Закріплення знань про однорідні члени речення. Узагальнення знань за розділом, українська мова

Закріплення знань про однорідні члени речення. Узагальнення знань за розділом, українська мова

Хід заняття Закріплення знань про однорідні члени речення. Узагальнення знань за розділом, українська мова

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Вправа «Кастинг дикторів українського радіо».

Інтонування речень з однорідними членами.

2. Пояснення виконання граматичних завдань.

3. Пояснення орфограм у словах пір’їнку, розправляють.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Каліграфічна хвилинка.

оккееаанн

  • Складання і запис слів із використанням букв каліграфічної хвилинки, з’ясування значень невідомих слів.

Океан, око, на, канна і т. д.

Слово океан, орфограма — ненаголошений звук [е] в корені слова. Це слово відповідає на питання що?, належить до іменників.

2. Розвиток мовлення.

  • Складіть речення зі словом океан, використовуючи однорідні члени речення із залежними словами. Для нього пригадайте казочку «Вовченятко, яке запливло далеко в море».

IV. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Списування із завданням

а) Читання тексту вправи, з’ясування значення невідомих слів, підбір заголовка до тексту.

б) Виписування речень з однорідними членами, вправляння в інтонуванні речень зі сполучниками.

в) Робота над словом.

  • Доберіть усно синоніми до виділених слів.

Безмежний (про простір, який не має видимих меж) — безконечний, безкрайній, безкраїй, нескінченний, безкінечний, безбережний, неокраїй, бездонний, безмірний, незмірний, незміренний, невимірний, неоглядний, неозорий, неосяжний, несходимий, несходжений.

Чарівний — гарний, хороший, мальовничий, красивий, славний, прекрасний, чудовий, пречудовий, пишний, розкішний, казковий, чудесний.

2. Колективне виконання вправи

а) Підбір заголовка до вірша і відшукування синонімів у тексті.

Пісня — ллється, літа, щебече (у значенні — звучить).

б) Звуко-буквений аналіз слова меться.

[л’:ец’:а]

в) Відшукування однорідних членів речення у другій строфі.

Гори і долини (пов’язані сполучником і).

3. Самостійна робота з фронтальною перевіркою

а) Виписування речень з однорідними членами, вправляння в інтонуванні цих речень.
б) Робота над словом.

• Облагороджує, олюднює;

• Овдовіти, оволодіти, оглухнути, огляд, оголосити, одвірок, озимина, озиратися, одружений, ожиріння, ожити, одужати, озброєння, оздоровчий, опалення, спадати, оніміти.

4. Вправи для самостійної роботи

5. Конструювання речень за моделями і схемами.

6. Складання схем до речень.

а) Реве та стогне Дніпр широкий.

б) На могилі Кобзар сидить та на кобзі грає.

V. Підсумок

1. Вправа «Мікрофон».

  • Що виражає речення? (Закінчену думку.)
  • Які бувають речення за метою висловлювання та інтонацією?
  • Що називають основою речення? (Підмет і присудок.)
  • За допомогою чого пов’язані слова і речення?
  • Які члени речення називають однорідними?
  • Як пов’язуються між собою однорідні члени речення?

2. Вправа-організатор «Дякую за чудовий урок».

Діти стають у коло. Один учень — посередині. Він підходить до когось і тисне руку, кажучи: «Дякую за чудовий урок. Ти сьогодні був… Ти сьогодні навчився…»

Обоє залишаються в центрі і тримаються за руки. До них підходить третій учень, теж починає фразу: «Дякую за…». Таким чином коло в центрі збільшується. Коли всі висловлюють свою думку, завершують церемонію триразовим потиском рук.

Учитель перед початком ставить умову або змінює по ходу вправи (говори тихо, скажи виразно, склади спонукальне речення, питальне тощо).

Закріплення знань про однорідні члени речення. Узагальнення знань за розділом, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *