Усне і писемне мовлення. Культура мовлення, українська мова

Усне і писемне мовлення. Культура мовлення, українська мова

Хід заняття Усне і писемне мовлення. Культура мовлення, українська мова

II. Актуалізація опорних знань

 • Що таке мова?
 • Яке з двох понять — «мова» і «мовлення» — ширше?
 • Чому мову називають безсмертним скарбом народу?
 • Прочитайте записані слова із домашнього завдання (вправа 7, завдання 2).
 • Як можна застосувати ці слова до понять «мова» і «мовлення»?
 • Яка орфограма об’єднує ці слова?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Складання «павутинки» до слова мова.

— То яка наша мова?

2. Проблемна ситуація.

 • Як збагачується наша мова?
 • Мова — не просто звуки, не просто слова. Ось як сказав Шевченко:

Ну що б, здавалося, слова?
Слова та голос більш нічого,
А серце б’ється, ожива, як їх почує…

Слова — наче камінці. І мало позбирати їх докупи. Треба ще уміти складати речення і правильно їх промовляти.

А як це? Спробуємо розв’язати то проблему через завдання сьогоднішнього уроку.

3. Каліграфічна хвилинка.

усне мовл пис ення ємне

 • Які слова можна утворити, використовуючи пі склади? Запишіть ці слова каліграфічно.
 • Поясніть значення термінів «мова» і «мовлення». Яке з цих понять вужче? (Мовлення.)

4. Розгляд таблиці «Усне і писемне мовлення».

Інформація
Сучасна цивілізована людина, за статистикою, на писання й читання витрачає 20%, а на слухання й говоріння — 80% спілкувального часу.

Усне безпосереднє мовлення обмежене рамками «тут-тепер».

Письмове мовлення не має таких обмежень — воно долає час і простір. Завдяки йому ми сьогодні можемо сприймати думки і почуття, висловлені давньокиївським князем Володимиром Мономахом у його славетному «По-ученні дітям» або ж невідомим автором безсмертного твору про похід князя Ігоря на половців. Маючи таку суттєву перевагу над усним мовленням, писемне мовлення поступається йому в тому, що воно сприймається як готовий продукт, а не в процесі його народження мовцем…

«Є 50 способів сказати «так» і 500 способів сказати «ні», але тільки один спосіб написати це», — говорив видатний майстер слова Бернард Шоу. За словом «так» може ховатися не лише згода, але й сумнів, недовіра, припущення, здивування, обурення і т. д., а комбінація літер та сама (Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. — Львів: В-во «Снолом», 2001. — с. 18, 19).

5. Вправа
На основі вивченого матеріалу і власного досвіду учні розмірковують про усне і писемне мовлення, про вимоги до усного і писемного мовлення.

Висновок. Якщо мова відзеркалює історію народу, його побут, національний характер, рівень культури, цивілізованості, то мовлення подібно відбиває конкретного носія цієї мови, мовця — його вік, світогляд, рівень освіченості, вихованості, його вдачу, смаки тощо.
Кожна людина має свій мовленнєвий «паспорт» — її мовлення неповторне, як відбитки пальців.
Що більше ти знаєш, то багатше твоє мовлення, бо тобі є про що розповісти.

IV. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Диктант швидкої дії.

Мудра голова не говорить лихі слова.

Інформація
Речення для диктанту швидкої дії мають бути короткі, найкраще афористичного змісту, прислів’я, які учні зможуть запам’ятати і використовувати пізніше у мовленні.
Для запису пропонується одне-два речення, не більше. Їх легко запам’ятати, пояснити правопис.
Методика диктанту така. Учитель зауважує, що читатиме кожне речення лише один раз. Його треба уважно послухати, запам’ятати і швидко записати, визначивши, яке правописне правило тут діє. Отже, відбувається все у прискореному темпі. Перевірка диктанту — колективна, групова або взаємна (Дорошенко О. А. Нестандартні навчальні диктанти//Початкова школа, 1990. — № 3. -с. 24).

 • До якого мовлення ви застосовуєте цю приказку? (До усного.)

2. Вправи для самостійної роботи

3. Робота з прислів’ями

4. Вправа-висновок

 • Що ми розуміємо під культурою мовлення?
 • Яка людина може досліди високої культури мовлення?

5. Правило-висновок

6. Вправа-порадник

 • Прочитайте всі поради і назвіть ту, яка може найбільше вам допомогти у житті. Чому?
 • Яку із порад ви для себе ставите на перше місце? Чому?
 • Яка із порад може допомогти вашому другові чи іншій близькій людині? Доведіть.

VI. Підсумок

1. Вправа «Продовж речення».

 • Мовлення буває…
 • Усне мовлення має бути правильним…

2. Хвилинка-цікавинка.
Скільки мов на землі? Вчені називають різну кількість: від трьох тисяч до п’яти. За даними лінгвістів, з усіх мов добре вивчені лише п’ятсот.
Цікавий факт: книжка, написана російською мовою, має обсяг більший, ніж та сама книжка українською (наприклад, 520 сторінок російською мовою і 500 сторінок — українською). Це означає, що ту саму інформацію українською мовою можна передати меншою кількістю мовних знаків.
За даними японських учених, люди, які з дитинства не розмовляли рідною мовою, частіше хворіють, піддаються різним стресам, у них менше розвинені природні здібності (Одинцова Г., Кодлюк Я. Цікавинки на уроках рідної мови: Посібник для вчителя початкових класів. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. — с. 7-9).

Усне і писемне мовлення. Культура мовлення, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.