РОДИННО-ПОБУТОВІ ПІСНІ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Родинно-побутові пісні, українська література

Хід заняття Родинно-побутові пісні, українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово

Сьогодні ми звертаємося до витоків, джерел, з яких починалася художня література. Це — фольклор, усна народна творчість, представлена в багатьох жанрах — казках, легендах, міфах, прислів’ях, приказках, загадках, піснях, думах, баладах тощо.

Прислухайтесь, як океан співає —
Народ говорить. І любов, і гнів
У тому гомоні морськім. Немає
Мудріших, ніж народ, учителів;
У нього кожне слово — це перлина,
Це праця, це натхнення, це людина.

Так говорив про мудре поетичне народне слово невтомний збирач фольклору, видатний український поет Максим Рильський.

Народні пісні (а особливо родинно-побутові), з якими ми знайомитимемося,— найбільш поетичні й задушевні твори фольклору, що висвітлюють усі грані життя не стільки зовнішнього, як внутрішнього, потаємного, глибоко особистого. І саме цим вони цікаві для нас, не кажучи вже про те, яке естетичне задоволення приносили, приносять і, сподіваюся, ще приноситимуть.

II. Оголошення теми й мети

«Хвилинка мудрості».

(Якщо ніхто з учнів не підготував висловлювання для цього етапу уроку, його проводить сам учитель.)

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Клоуз-тести.

1) Література має таке значення.

2) Нова естетична дійсність, що «вбирає свій час» і є носієм загальнолюдських цінностей,— це.

3) Естетика — це наука про.

4) Контекстом називають.

5) Аналіз художнього твору — …

6) Справжній митець — це.

2. Складання опорної схеми «Жанри фольклору».

ukrainska_literatura_9_klas_2

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Розгадування кросворду.

• Розгадайте кросворд, пригадавши риси фольклору.

ukrainska_literatura_9_klas_3(Відповідь: усність, традиційність, варіативність, колективність.)

2. Слово вчителя.

Пригадаймо, що українських народних пісень записано чи не найбільше у світі — близько 30 тисяч. Вони найрізноманітніші за змістом і ліричним вираженням — від найдавніших календарно-обрядових, історичних до соціально-побутових та родинно-побутових, ліричних. «Хоч би про що йшлося у ліричній пісні, вона завжди зворушує щирістю й безпосередністю. Її творцям властиве конкретно-образне мислення, вони говорять про те, що їх хвилює, викликає радість чи смуток, в ліричних піснях яскраво вимальовується вдача людини: задерикувата чи покірна, вперта чи поступлива, сварлива чи лагідна. Крізь призму почувань однієї людини передається характер цілого народу. .Тематика і настроєвий діапазон родинно-побутової лірики дуже широкі, а співзвучність із загальнолюдськими переживаннями забезпечила їй всенародну любов і незгасаючу популярність»,— це слова з передмови до антології української народної творчості «Закувала зозуленька», упорядником якої є Н. Шумада.

Серед родинно-побутових пісень виділяють пісні про кохання та про сімейне життя. У піснях про кохання, яких найбільше, передаються всі нюанси стосунків двох: і перше несміливе почуття закоханих, що бояться виказати себе навіть поглядом, і відкрите утвердження свого права любити й бути коханим, і сумніви та образи, і біль розлуки, і невтішне горе зраджених та покинутих, і мрії про майбутню долю, одруження.

3. Прослуховування аудіозаписів народних ліричних пісень.

4. Виразне читання пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють».

5. Обмін враженнями щодо почутого.

6. Виразне читання пісні «Цвіте терен, цвіте терен».

7. Обмін враженнями про твір.

8. Виразне читання пісні «Сонце низенько, вечір близенько».

9. Обмін враженнями про пісню.

10. Виконання завдання пошуково-дослідницького характеру.

• Знайдіть спільні та відмінні риси в піснях.

Спільне
Щирість, ліричність; йдеться про почуття кохання; багато зменшено-пестливих слів, повторів, риторичних питань, картин природи, поетичних паралелізмів, звертань
Відмінне
«Місяць на небі…»«Цвіте терен…»«Сонце низенько…»
Про взаємне кохання, відчуття безмежного щастяПро нерозділене кохання, зраду, відчуття смутку й жалюПро кохання, вагання  й переживання щодо  міцності почуттів

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Виконання учнями тестового завдання.

• Укажіть слова, вилучені з висловлювання польського вченого-фольклориста Чеслава Неймана щодо українських ліричних пісень про кохання.

«Кохання в народній поезії українців… набагато глибше й ідеальніше, ніж в інших слов’янських народів. Виражене в народних піснях з наївною простотою, реально, кохання . рис настільки піднесених духовно, які бувають тільки виразом почуттів і натхнення людини освіченої. Високоідеальне почуття, зворушлива щирість, відданість, розмаїта багата образність і самобутньо давня символіка надають українським пісням про кохання оригінальних рис і … деякі з них до рівня ліричних шедеврів».

А розуміє, вибуває, мають;
Б розуміється, набуває, підносять;
В викладається, перебуває, виносять;
Г буває, заперечує, заносить.

VI. Домашнє завдання

Навчитися виразно читати пісні, аналізувати їх; дві з них вивчити напам’ять.

Родинно-побутові пісні, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *