УРОК № 2. Тема. Графіка. Повітряна перспектива. Сільський пейзаж, образотворче мистецтво 7 клас

  УРОК № 2. Тема. Графіка. Повітряна перспектива. Сільський пейзаж, образотворче мистецтво 7 клас

  Мета: закріпити поняття про види перспективи (зображення простору відповідно до точки зору, лінії горизонту); учити зображувати лінійну та повітряну перспективу в графіці; продовжувати знайомство з різними графічними матеріалами (олівець, графіт, соус, вугіль, туш, перо).

  Тип уроку: комбінований.

  Обладнання: для вчителя — відеоряд картин художників-графіків, плакати з прикладами визначення різних видів перспективи, макет будинку, плакати «Послідовність зображення дерев», «Повітряна перспектива», аркуш паперу, графічні матеріали; для учнів — альбом, графічні матеріали за вибором.

  Вузлики на пам’ять

  Перспектива — 1) Спосіб зображення об’ємних фігур на площині (картині, малюнку) залежно від уявних змін їхньої величини, чіткості, зумовлений ступенем віддаленості від глядача. 2) Відтворення уявних змін величини, контурів об’ємних предметів при малярському, графічному їх зображенні на площині. Види: лінійна, повітряна, ілюзорна, прямокутна. 3) Прикладна наука, що вивчає закономірності зображення предметного світу на площині відповідно до зорового сприймання.

  Повітряна перспектива — вид перспективи, що показує, як змінюється колір і тон віддалених предметів, які сприймаються зором не досить яскраво і навіть не того відтінку, яким бачиться, якщо подивитися на них зблизька.

  ХІД УРОКУ № 2. Тема. Графіка. Повітряна перспектива. Сільський пейзаж, образотворче мистецтво 7 клас

  I. Організація уваги учнів, оголошення теми та мети уроку

  II. Актуалізація опорних знань і вмінь

  Учитель пропонує учневі відповідно до надписів на дошці («Центральна», «Кутова», «Знизу вгору») розташувати плакати з прикладами різних видів перспективи.

  III. Мотивація навчальної діяльності

  Слово вчителя.
  Мандрування в країну «білого і чорного» продовжить знайомство з деякими таємницями мистецтва графіки, зокрема виражальними можливостями чорного та білого кольорів, які використовують у своїй творчості художники-графіки.
  У графічному малюнку все складається лише з чорних і білих плям, ліній, штрихів, крапок. Такими засобами можливо відображати не тільки сніг, зиму, дерева без листя, але за допомогою різноманітних штрихів та різними співвідношеннями в їх тональності можна передати багатоколірність природи.

  Організація сприймання творів мистецтва.
  Учитель звертає увагу учнів на відеоряд картин: Замальовки та нариси майстрів пейзажного жанру І. Левітана, І. Шишкіна, А. Рилова, В. Бакшеєва, А. Дю. О. Слєпишев «Три дерева». Туш, перо. Т. Добровинська «Ворона». Сангіна.

  IV. Вивчення нового матеріалу

  Слово вчителя.
  Сучасні прийоми і засоби об’ємного зображення споруд і всього навколишнього середовища — це результат багатовікового творчого процесу.
  Споконвіку людину цікавила зміна величини форми і кольору предметів залежно від їх положення в просторі.
  Перспективне зображення постійно удосконалювалося. Правильна в сучасному розумінні передача об’ємів на площині не була властива мистецтву стародавнього світу. Тільки в епоху Відродження відкриваються закони, які є основою сучасної науки про перспективу. Леонардо да Вінчі, Дюрер, Альберті, Віньола — кожний із них зробив неоціненний вклад у передачу перспективних зображень протягом XV—XVI ст. Розвиток науки і живопису, прагнення до реалістичної передачі навколишньої дійсності обумовили появу прийомів правдивого зображення натури. Не випадково Леонардо да Вінчі називав живопис матір’ю перспективи. Слово «перспектива» в перекладі з латинської мови означає «бачити наскрізь».

  На відомій гравюрі Дюрера зображено запропонований художником прилад для малювання з натури крізь клітчасту сітку (мал. 3). Саме ця сітка є прототипом картинної площини, видошукачем із зафіксованою точкою зору. Принципи побудови перспективи, закладені майстрами Відродження, удосконалюючись, міцно увійшли в сучасну науку про перспективу.

  29
  Мал. 3

  Робота над формуванням навичок і вмінь.
  Учитель нагадує учням, що всі предмети навколишнього середовища мають три виміри: висоту, ширину, глибину. Зображуються ж нони на площині аркуша паперу, який має тільки два виміри — висоту та ширину. Перспектива визначає основні закономірності передачі тривимірного простору на площині.
  Учитель виконує малюнок на аркуші паперу м’яким олівцем, демонструючи за допомогою штриха, тону можливості олівця. Посилення тону відбувається поступово від темного до білого (мал. 4). Усі предмети у міру їх віддалення від глядача сприймаються зменшуваними; усі горизонтальні лінії, паралельні між собою, які віддаляються від глядача до горизонту, сходяться в головній точці сходження.

  30
  Мал. 4

  Закони лінійної перспективи учитель пояснює на прикладах залізниці, лінії електропередачі, дерева, вулиці, міста; передачу повітряної перспективи — по плакату «Повітряна перспектива» (мал. 5).

  31Мал. 5. Повітряна перспектива

  Учні виконують вправи на зворотному боці попереднього малюнка. Учитель на дошці показує побудову будинку в перспективі (кутова, центральна), супроводжуючи малюнок поясненням (мал. 6).

  32Мал. 6

  Учні аналізують плакати «Послідовність зображення дерев», «Відкрита і закрита композиції краєвиду» (мал. 7, 8).

  33Мал. 7. Послідовність зображення дерев

  34Мал. 8. Відкрита і закрита композиції краєвиду

  Організація сприймання творів мистецтва. Учитель звертає увагу учнів на відеоряд картин: М. Капустін «Канікули» (мал. 9).
  І. Ігоніна. «Субота». Із серії «Міські мотиви» (мал. 10). В. Васильєв. «Далі ізборзькі», «Російський мотив» (мал. 11,12).

  35Мал. 9.                                                         Мал. 10.

  36Мал. 11

  37Мал. 12

  V. Практична діяльність учнів
  Учні виконують сільський пейзаж з передачею лінійної та повітряної перспективи графічними матеріалами. Учитель допомагає їм порадами, рекомендаціями. Послідовність виконання малюнка:
  1. Вирішити композиційне зображення (загальний, початковий нарис з урахуванням положення лінії горизонту).
  2. Побудувати будинок чи будинки з урахуванням лінійної перспективи.
  3. Промалювати в позначених місцях дерева, транспорт, людей.
  4. Деталізувати малюнок з урахуванням повітряної перспективи, добиваючись його виразності та цілісності.

  VI. Завершення уроку
  Учитель підводить підсумки: аналізує характерні помилки в роботах учнів; оцінює діяльність учнів на уроці; демонструє кращі роботи.

  VII. Домашнє завдання
  Принести: альбом, фарби, палітру, пензлі, склянку для води.
  Спостереження за навколишнім середовищем.

  УРОК № 2. Тема. Графіка. Повітряна перспектива. Сільський пейзаж, образотворче мистецтво 7 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків малювання, образотворче мистецтво 7 клас

  Комментарии закрыты.