Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі, Українська мова

Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі, Українська мова

Хід заняття Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі, Українська мова

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Бесіда
• Яка частина мови називається займенником?
• На які розряди за значенням поділяються займенники?
• Яку синтаксичну функцію у реченні виконують займенники?
• Для чого вживаються питальні займенники?
• Як утворюються заперечні та неозначені займенники?
• Як пишуться заперечні та неозначені займенники?

2. Самодиктант
Запишіть в одну колонку заперечні займенники, в другу — неозначені, а в третю — питальні. При потребі повторіть теоретичний матеріал за підручником.

ІV. Виконання вправ на підвищення культури мовлення

1. Прочитайте текст вправи. Визначте стиль висловлювання, свою думку доведіть.

2. Виконайте завдання до тексту вправи.

3. Прочитайте план учнівського наукового повідомлення на лінгвістичну тему. Доберіть приклади. Сформулюйте висновки.

4. Послухайте уривок з розповіді солдата. Що вам у ньому не подобається? Відредагуйте його. Яка частина мови допомогла вам уникнути невиправданого лексичного повтору?
Навпроти командира стояв високий боєць. За плечима у бійця — ручний кулемет. Коли командир подивився на обличчя бійця, командирові здалося обличчя дуже знайомим. Командир підійшов ближче і впізнав у бійці сусідського хлопчину, що жив через три хати від командира.
Запам’ятайте! Якщо в попередніх реченнях у тексті вживались два іменники одного роду і числа, заміна їх займенником може викликати плутанину; Білочка перестрибнула на іншу гілку, і з неї (з гілки? з білочки?) посипалось сухе листя. Тому, вживаючи займенники в мовленні, слідкуйте за тим, щоб було зрозуміло, про кого чи про що ви говорите.

V. Підготовка до зв’язного повідомлення після вивченої теми
• Для того щоб розкрити зміст вивченої теми, яким стилем вам треба скористатися?
• Які ознаки наукового стилю ви знаєте?
• Чим він відрізняється від художнього?
— Підготуйте повідомлення на тему «Спільне і відмінне між питальними й відносними займенниками».
Мета повідомлення — показати знання з даного питання, правильне розуміння матеріалу.
— Виголосіть повідомлення за планом. Вживайте словосполучення та речення на кшталт:
Розглянемо спільні ознаки… Як заперечні, так і неозначені… Відмінність їх.

Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі, Українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *