Контрольна робота. Тестування. (Микола Вороний, Тарас Шевченко), українська література

Контрольна робота. Тестування. (Микола Вороний, Тарас Шевченко), українська література

Хід уроку Контрольна робота. Тестування. (Микола Вороний, Тарас Шевченко), українська література

І варіант

Початковий рівень

1.Укажіть, куди отаман наказав запорожцям взяти курс («Іван Підкова» Т. Шевченка).
а) На Синоп.
б) На Царгород.
в) На Херсонес.
г). На Азов.

2. Поема як літературний жанр — це твір:
а) великий віршований твір, у якому змальовується характер, визначні події в житті людей;
б) написаний у формі звертання однієї людини до інших;
в) в основі сюжету якого лежить гострий непримиренний життєвий конфлікт, який здебільшого закінчується смертю героя;
г) фольклорного походження на легендарну чи історичну тему.

3. Оспівує минувшину України, славних запорожців твір.
а) «Євшан-зілля».
б) «Думка».
в) «Іван Підкова».
г) «Тарасова ніч».

Середній рівень

4. Продовжте речення з поеми «Євшан-зілля»: «Жив у Києві, в неволі,…»
а) «Мудрий князь наш, Ярослав»;
б) «Ханський син, малий хлопчина»;
в) «Сивий дід, кобзар співучий».

5. Тема поезії Т. Шевченка «Думка»
а) Змалювання краси природи.
б) Пошуки долі молодим козаком.
в) Туга за рідним краєм.
г) Зображення життя селянина.

6. «…Оповідання, що зворушує у серці найсвятіші почування» — це
а) «Думка».
б) «Євшан-зілля».
в) «Іван Підкова».
г) «Тарасова ніч».

Достатній рівень

7. Сформулюйте головну думку поеми Т. Шевченка «Іван Підкова».
8. Доведіть, що «Євшан-зілля» М. Вороного — це поема.
9. Що спільного у творах Т. Шевченка «Іван Підкова» і М. Вороного

Високий рівень
Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:
Заклик до пробудження історичної пам’яті та національної самосвідомості у творах Т. Г. Шевченка та М. Вороного.
Щастя можна знайти тільки на рідній землі (за поемою М. Вороного «Євшан-зілля»).

ІІ варіант

Початковий рівень

1. На Катеринославщині у 1871 році народився
а) Тарас Шевченко.
б) Микола Вороний.
в) Левко Лепкий.
г) Василь Діденко.

2. Назвіть мотиви ранньої творчості Т. Шевченка.
а) Сирітство, уславлення козаччини, туга за рідним краєм.
б) Любов до матері, природи, батьківщини.
в) Роздуми про майбутнє.
г) Критика царської Росії, тяжке становище українського селянства.

3. З якого твору ці рядки?
Плаче козак — шляхи биті
Заросли тернами.
а) «Тарасова ніч» Т.Шевченка.
б) «Думка» Т.Шевченка.
в) «Євшан-зілля» М. Вороного.
г) «Іван Підкова» Т. Шевченка.

Середній рівень

4. Визначте жанр твору М. Вороного «Євшан-зілля».
а) Пісня.
б) Легенда.
в) Поема.
г) Балада.

5.Укажіть, кого (що) побачив юнак під впливом пахощів євшан-зілля у поемі «Євшан-зілля».
а) Лагідні материнські руки.
б) Кохану дівчину.
в) Половецьких коней і вершників.
г) Рідний степ і батенька.

6. Що таке лиман?
а) Великий козацький човен, чайка.
б) Так називають озеро на півдні України.
в) Турецьке місто на південному березі.
г) Ознака гетьманської влади.

Достатній рівень

7. Прокоментуйте епіграф до поеми «Євшан-зілля».
8. Доведіть,що «Іван Підкова» Т.Шевченка — це поема.
9. Сформулюйте головну думку вірша «Думка».

Високий рівень
Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:
Для чого ми маємо знати минуле нашого народу.
Чим мене приваблює поема М. Вороного «Євшан-зілля».

Контрольна робота. Тестування. (Микола Вороний, Тарас Шевченко), українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *