БАЙКИ, ПРИТЧІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ТРАКТАТИ Г. С. СКОВОРОДИ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Байки, притчі та філософські трактати Г. С. Сковороди, українська література

Хід заняття Байки, притчі та філософські трактати Г. С. Сковороди, українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

Байка, притча як жанри, часто використовувались в античній, біблійній та давній українській літературах і фольклорі. За Сковородою, байка, притча мають сприяти читачеві у пошуках і розкритті вічних істин. Ці твори були спрямовані на викриття суспільних негараздів, на піднесення духу громадянської свідомості, людської гідності, культу розуму. Вони прямо чи приховано картали світ зловживань, обдурювання, самодурство, чинопо-читання, наживу заради наживи, корисливість, самохвальство, тупоумство тощо.

Подивимося, наскільки твори Г. Сковороди є актуальними нині, у XXI столітті.

IІІ. Актуалізація опорних знань

1. Розповідь напам’ять вірша Г. Сковороди «Всякому місту — звичай і права».

2. Колективна робота.

• Визначте види художніх засобів, які у своїх поезіях використовує Г. Сковорода.

Цитати Художні засоби
прудкий (Федір-купець) нав’язливих (дум)епітети
совість, як чистий кришталь дім, як вуликпорівняння
тих непокоїть Венерин Амурметафори
Я ж у полоні нав’язливих дум: 3 рази
Лише одне непокоїть мій ум.
повтор, епіфори
Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Що є свобода?риторичні питання
мужик, цар; злото, болотоантитези
дім свій, стягає поля,  ладить юристаінверсії
пошитися в дурні, голову крутити, тріщить головафразеологізми

ІV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Слово вчителя.

Сьогодні для нас, читачів, форма байок Г. С. Сковороди здається дещо архаїчною, застарілою. Та для свого часу вона була новаторською. Іван Франко відзначав, що байки Григорія Савича «писані гарною, декуди навіть граціозною мовою», а в порівнянні з відомими байкарями давнини вони «десять раз глибші й краще розказані».

2. Виразне читання байки «Бджола та Шершень».

3. Словникова робота, евристична бесіда.

— У чому Шершень звинувачує Бджолу?

— Що для Бджоли є найбільшою радістю?

— Що значить «природжене діло»? («Сродна праця».)

— Чи згодні ви з думкою автора? Відповідь обґрунтуйте.

— Чим ця байка за формою відрізняється від звичних нам, наприклад байок Глібова, Гребінки, Крилова? (Вони мають «силу», а не мораль, докладно пояснюють ідею.)

4. Виразне читання байки «Вовк та Собака».

5. Словникова робота, евристична бесіда.

— Чи поділяєте ви погляди автора на підстави виникнення справжньої дружби? На якому ще підґрунті може триматися дружба?

— Якими рисами наділений Вовк?

— Які метафорично-алегоричні образи використовує автор, характеризуючи своїх героїв? («Хвіст лисячий», «погляд вовчий» — «дзеркало душі».)

6. Завдання

• Пригадати, що таке притча, з якими притчами ми вже ознайомилися.

7. Виразне читання уривків із притч Г. Сковороди «Вдячний Еродій» та «Вбогий жайворонок».

8. Обмін враженнями щодо прочитаного, евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.

— Які думки притч вам запам’яталися, припали до душі? Чому?

— Випишіть «мудрі цитати» з притчі «Вдячний Еродій». («…Охоче ми робимо все те, що святе і бажане…»; «Яка користь з янгольскої мови, коли в ній нема доброї думки?»; «Чи є плодом тонка наука, коли недобре серце?»; «Природа блага — всьому початок, а без неї ніколи не бувало благості» та ін.)

— У чому суть байки «Вбогий жайворонок»? (Треба вміти бачити головне, бо можеш звернути увагу на щось привабливе, яскраве, і не побачити пастки.)

— Випишіть (або прочитайте) рядки, котрі можуть бути провідними думками притчі «Вбогий жайворонок». («Се і є остаточна істина — побачити, який в кожному ділі гніздиться дух: чи благий, а чи злий»; «Часто під недобрим лицем і під негарною маскою притаєне божественне сяєво і блаженне серце, в обличчі ж світлім, ангельськім — сатана» та ін.)

9. Виразне читання уривків із філософського трактату «Вступні двері до християнської добронравності».

(Це конспект катехитичного курсу, що його Г. Сковорода читав у додаткових класах Харківської колегії.)

10. Обмін враженнями щодо прочитаного, евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.

— Які істини, на ваш погляд, може почерпнути для себе сучасна світська людина? (Загальнолюдські цінності, любов до ближнього, уникнення злих вчинків, злочинів.)

— Висловіть свою думку з приводу цих чеснот і пристрастей, їх ролі в нашому житті.

— Запишіть поняття, що, за Сковородою, є складові гріха й добронравності.

Складові гріха Складові добронравності
пристрасть
заздрість
ненависть
пам’ятозлобіє
гордість
підлесливість  неситість
скука
каяття
смуток
щиросердечність
доброзичливість
незлобність
прихильність
лагідність
щирість
богонадійність
безпечність
задоволеність
сум

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання

• Прочитайте слова Г. Сковороди й визначте, яку з його філософських ідей вони підтверджують.

«Бажаєш бути щасливим?.. Для цього не треба їздити за моря, колінкувати перед сильними світу сього, щастя завжди і всюди з тобою, його тільки треба пізнати». (Ідея про самопізнання та самовдосконалення.)

VII. Домашнє завдання

Вміти переказувати й аналізувати байки, притчі, уривок з трактату; вивчити напам’ять 4-5 афоризмів Г. Сковороди.

Байки, притчі та філософські трактати Г. С. Сковороди, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *